Total Pageviews

Sunday, September 7, 2008

Campuran Pasaran: Konsep Harga dalam Perniagaantani

Strategi harga biasanya berubah mengikut perubahan masa. Penetapan harga yang sesuai bagi sesuatu produk baru merupakan suatu perkara yang agak sukar dan berisiko. Ini kerana maklumat mengenai permintaan ke atas produk tersebut masih lagi belum wujud sehinggalah produk tersebut telah berada dipasaran dan dikaji gelagat pembeli terhadap produk yang dijual.

Sepertimana yang telah diterangkan dalam artikel terdahulu, Keutungan adalah bersamaan dengan Jumlah Hasil (TR) ditolak dengan Jumlah Kos (TC). Dalam bahagian teori permintaan, telah diterangkan firma dapat menentukan TR melalui hasil dharab harga (P) dan kuantiti permintaan (Q). Perlu diketahui juga tingkat harga (P) boleh mempengaruhi kuanti permintaan (Q). Berdasarkan formula Jumlah hasil adalah harga didarab dengan kuantiti, apabila harga diturunkan, kuantiti permintaan kebiasaannya akan meningkat, dan seterusnya jumlah hasil akan meningkat. Akan tetapi boleh berlaku juga keadaan di mana apabila harga dinaikkan, kuantiti permintaan masih tetap tidak berubah, atau jika berubah, peratus perubahan kuantiti permintaan lebih kecil dari peratus perubahan harga. Peratus perubahan kuantiti permintaan atau peratus perubahan harga harga yang lebih besar ini dikaji dalam teori ekonomi menggunakan konsep keanjalan permintaan. Dalam bahagian ini, kita akan membicarakan konsep harga dalam campuran pemasaran.

Ada di antara keputusan penetapan harga menggunakan formula mathematik yang tertentu, dan ada yang menggunakan formula yang mudah seperti perbandingan antara jumlah hasil dengan kos pengeluaran sahaja. Di antara maklumat yang perlu diketahui dalam proses penetapan harga ialah maklumat berkaitan dengan jenis barangan, permintaan pengguna, keadaan persaingan dengan produk lain, peringkat kitaran hidup produk dan campuran produk. Strategi harga yang berjaya akan mengambilkira nilai barangan yang diberikan kepada pengguna, kos pengeluaran dan aktiviti-aktiviti pemasaran sebelum produk berada di tangan pengguna, matlamat strategi harga dan pemerhatian terhadap strategi harga pesaing.

Strategi Harga

Terdapat beberapa strategi penetapan harga yang biasa dilakukan oleh firma perniagaantani, di antaranya:

Harga berdasarakan kos (cost-based pricing) – iaitu strategi meletakkan harga dengan mengambilkira kos pengeluaran barangan dengan margin keuntungan (mark-up), iaitu kos dicampur dengan margin keuntungan (mark-up). Sebagai contoh, sekiranya kos barangan ialah RM 1, dan ditetapkan margin keuntungan 20% dari kos, maka harga jualan barangan (selling price) ialah RM1.20.

Kos (RM1.00) x 1.20 (20% mark-up) = RM1.20 (harga jualan)

Harga berdasarkan pulangan keatas pelaburan (Return on Investment, ROI Pricing) - dalam kaedah ini, firma perniagaantani tidak melihat kepada kos semata-mata dalam membuat keputusan mengenai harga, tetapi kepada sasaran pulangan keatas pelaburan (ROI). Sebagai contoh firma mengira berapa banyakkah keuntungan perlu diperolehi untuk mendapatkan 30% ROI. Kemudian, dengan menganggarkan jumlah jualan yang akan dapat dilakukan, ia menggarkan kos dan mensasarkan margin keuntungan yang perlu diperolehi untuk mencapai sasaran ROI tersebut. Kelemahan kaedah ini ialah ia menganggarkan jumlah jualan, sedangkan jumlah jualan juga dipengaruhi oleh harga barangan tersebut.

Harga berasasakan harga pesaing (Competitive Pricing) – tidak seperti kaedah Harga berdasarakan kos dan Harga berdasarkan pulangan keatas pelaburan, dalam kaedah Harga berasasakan harga pesaing, firma perniagaantani akan melihat keadaan pasaran sebelum meletakkan harga barangan. Harga yang diletakkan tidak semestinya sama dengan harga yang diletakkan oleh pesaing, mungkin lebih rendah atau lebih tinggi dari harga pesaing. Firma-firma kecil seperti kedai runcit mungkin meletakkan harga lebih tinggi sedikit dari harga di pasaraya besar (hypermarket) kerana mengetahui perkhidmatan kedai runit tertumpu kepada masayarakat setempat. Walau bagaimanapun di antara hypermarket mestilah sentiasa memerhatikan harga yang diletakkan oleh pesaing mereka. Dalam perniagaantani yang lain seperti firma pengeluar baja, firma yang dapat mengeluarkan baja dengan lebih cekap dan pada kos yang rendah biasanya mampu merunkan harga produk. Keadaan ini menyebabkan firma-firma baru yang tidak cekap kebiasaannya akan menghadapi kesukaran kewangan untuk bersaing dari segi harga.

Harga berdasarkan sumbangan kos tidak langsung (Contribution-to-overhead, CTO Pricing) – kaedah ini menetapkan harga produk tambahan pada harga melebihi kos berubah (variable costs). Harga produk yang menjadi asas perniagaan ditetapkan dahulu dapat menampung kos tetap, oleh yang demikian produk tambahan Cuma diperlukan menampung kos berubah sahaja. Kaedah ini dijangka dapat memberikan peningkatan jualan terutama kepada produk-produk yang diberi keistimewaan harga yang lebih rendah tersebut.

Harga berdasarkan kepada Nilai produk (Value-based Pricing) – harga ditetpakan berdasarkan kepada persepsi terhadap nilai produk pada persepsi pengguna. Ada dua kaedah yang biasa di gunakan ialaitu berdasarkan kepada nilai perbandingan (reference value) dan nilai perbezaan (differentiation value). Nilai perbandingan (reference value) akan melihat produk pesaing yang boleh menjadi pengganti kepada produk tersebut sebagai panduan awal untuk pengiraan harga yang hendak ditetapkan. Melalui kaedah nilai perbezaan (differentiation value) pula berdasarkan kepada keunikan produk yang dikeluarkan. Contohnya produk kesihatan yang terhasil dari penyelidikan baru dan tiada lagi di pasaran seperti produk dapat mengurangkan masalah HIV atau penagihan dadah boleh dikategorikan sebagai produk yang unik.

Market-Skimming Price: Definisi - Merupakan pemilihan/perletakan harga yang agak tinggi sewaktu produk baru diperkenalkan dengan harapan untuk mendapat untung yang lebih tinggi daripada kategori pengguna yang tertentu. Benih padi baru, baja baru yang berklualiti, atau baka kambing yang berkualiti boleh menggunakan kaedah ini. Pada peringkat awal keluaran, pengeluar baja baru tersebut mengenakan harga tinggi. Pembeli tertentu sahaja yang akan membeli baja tersebut. Setelah didapati jualan semakin berkurangan, pengeluar baja akan menurunkan lagi baja tersebut untuk menarik perhatian pengguna dari kategori sensitif dengan harga. Kaedah ‘Skimming Price’ mempunyai batasannya, iaitu permintaan ke atas produk akan hanya terhad kepada pengguna yang sanggup membayar pada harga yang secara relatifnya lebih tinggi.

Oleh yang demikian dapat dikatakan ‘skimming price’ hanya sesuai jika objektif firma adalah untuk memaksimumkan keuntungan dalam jangka pendek. Syarat kejayaan firma pula bergantung kepada i) kualiti barangan dan imej firma yang mengeluarkan produk tersebut, ii) kos mengeluarakan produk pada jumlah yang sedikit adalah tidak terlalu tinggi, dan iii) pesaing sukar memasuki pasaran dan mengambil kesempatan dari harga yang tinggi tersebut.

Market-Penetration Pricing: Definisi - Merupakan amalan perletakan harga yang secara relatifnya adalah lebih rendah untuk menembusi pasaran dengan cepat dan meluas. Seterusnya barangan tersebut diharapkan akan mendapat syer pasaran yang lebih besar. Kaedah ‘market-penetration price’ mempunyai batasannya, iaitu firma akan hanya mampu mencapai penembusan pasaran yang maksima jika strategi pemasaran yang dibuat sesuai dan pengguna tertarik untuk membeli barangan di pasaran. Jurujual jus minuman baru di pasaraya misalnya sentiasa cuba mempengaruhi pembeli untuk membeli produk baru dengan harga yang lebih murah dari produk yang biasa pengguna gunakan.

Dengan demikian penetration price sesuai dilakukan apabila firma baru mula memasuki pasaran dan pasaran pula didapati begitu sensitif dengan harga. Firma pula dapat mengurangkan kos apabila lebih banyak produk dikeluarkan (mendapat faedah ekonomi mengikut skala). Strategi harga yang boleh dilakukan ialah sekiranya firma pesaing mengenakan harga tinggi dan kualiti barangan pesaing juga berkualiti, firma baru juga perlu mengeluarkan barang berkualiti tetapi mengenakan harga yang sederhana tinggi atau mengeluarkan barang yang sederhana kualiti dan mengenakan harga yang sederhana tinggi, atau mengeluarkan barangan yang rendah kualiti dan mengenakan harga yang rendah.

Artikel selanjutnya akan membincangkan campuran pemasaran yang ketiga iaitu strategi promosi (promotional decisions).

15 comments:

Anonymous said...

Salam Dr,
Saya sememangnya bersetuju dengan artikel Dr dimana konsep harga memainkan peranan penting dalam firma perniagaantani.
Apabila firma ingin mendapatkan keuntungan maksimum,maka firma perniagaantani perlulah meningkatkan tingkat harga dengan mengurangkan kuantiti pengeluaran. Melalui kaedah ini,firma dapat mencapai keuntungan yang maksimum untuk firma tersebut.
Contohnya,dalam konsep market-skimming price,firma akan meletakkan harga yang lebih tinggi bagi memperkenalkan produk yang baru dengan tujuan untuk mencapai keuntungan maksimum.Melalui market-skimming price,hanya pengguna tertentu sahaja yang akan membeli produk disebabkan harga yang mahal.Oleh itu, konsep market skimming priced hanya sesuai digunakan dalam jangka masa pendek. Ini kerana hanya dalam jangka pendek sahaja firma akan mencapai keuntungan maksimum. Faktor ini disebabkan oleh pengguna akan mengurangkan penggunaan barangan dalam jangka masa panjang menyebabkan firma hanya mengalami keuntungan normal sahaja.

Anonymous said...

Salam Dr,
Saya sememangnya bersetuju dengan artikel Dr dimana konsep harga memainkan peranan penting dalam firma perniagaantani.
Apabila firma ingin mendapatkan keuntungan maksimum,maka firma perniagaantani perlulah meningkatkan tingkat harga dengan mengurangkan kuantiti pengeluaran. Melalui kaedah ini,firma dapat mencapai keuntungan yang maksimum untuk firma tersebut.
Contohnya,dalam konsep market-skimming price,firma akan meletakkan harga yang lebih tinggi bagi memperkenalkan produk yang baru dengan tujuan untuk mencapai keuntungan maksimum.Melalui market-skimming price,hanya pengguna tertentu sahaja yang akan membeli produk disebabkan harga yang mahal.Oleh itu, konsep market skimming priced hanya sesuai digunakan dalam jangka masa pendek. Ini kerana hanya dalam jangka pendek sahaja firma akan mencapai keuntungan maksimum. Faktor ini disebabkan oleh pengguna akan mengurangkan penggunaan barangan dalam jangka masa panjang menyebabkan firma hanya mengalami keuntungan normal sahaja.
FROM:103696

Anonymous said...

salam Dr
saya amat bersetuju dengan pendapat Dr tentang artikel Dr yang membincangkan konsep harga adalah penting dalam aktiviti perniagaan tani.Pendapat yang mengatakan harga yang dikenakan oleh firma berbanding firma perniagaan tani yang lain adalah penting dalam meneruskan aktiviti perniagaan tani.Sesuatu firma perniagaan tani tidak semestinya melihat kepada harga yang diletakkan oleh pesaing iaitu sama ada meletakkan harga yang lebih tinggi atau rendah.
Jika dilihat situasi pada masa kini,persaingan harga adalah amat hebat dikalangan firma perniagaan tani.Pengurus sesuatu firma perniagaan tani mestilah bijak dalam membuat keputuasa dalam menurunkan kos pengeluaran melalui pengkajian situasi pasaran bahan makanan dan situasi ekonomi dalam negara sebagai contoh kenaikan harga minyak,kos buruh meningkat dan sebagainya.

Anonymous said...

salam Dr
saya amat bersetuju dengan pendapat Dr tentang artikel Dr yang membincangkan konsep harga adalah penting dalam aktiviti perniagaan tani.Pendapat yang mengatakan harga yang dikenakan oleh firma berbanding firma perniagaan tani yang lain adalah penting dalam meneruskan aktiviti perniagaan tani.Sesuatu firma perniagaan tani tidak semestinya melihat kepada harga yang diletakkan oleh pesaing iaitu sama ada meletakkan harga yang lebih tinggi atau rendah.
Jika dilihat situasi pada masa kini,persaingan harga adalah amat hebat dikalangan firma perniagaan tani.Pengurus sesuatu firma perniagaan tani mestilah bijak dalam membuat keputuasa dalam menurunkan kos pengeluaran melalui pengkajian situasi pasaran bahan makanan dan situasi ekonomi dalam negara sebagai contoh kenaikan harga minyak,kos buruh meningkat dan sebagainya.
Sekian
From 105239

Anonymous said...

askum dr..
103423

Sistem pemasaran pertanian terutama komoditi makanan turut mengalami perubahan struktur selari dengan perubahan ekonomi negara. Perubahan pembolehubah utama ekonomi seperti peningkatan penduduk, pendapatan, cara hidup dan pemakanan, kemajuan teknologi dsbnya telah memberi kesan kepada sistem agihan makanan dan komoditi pertanian. Perubahan yang nyata adalah dari segi struktur runcit. Di negara maju misalnya, Roy et. al (1987) merumuskan perubahan sektor runcit merangkumi
(I) peningkatan purata saiz kedai runcit
(ii) penurunan nisbah kedai runcit: populasi
(iii) syer pasaran pasaraya yang kian meningkat dan
(iv) penurunan syer firma perniagaan kecil. Walaupun ini adalah penelitian bagi negara maju seperti Eropah, namun beberapa ciri tersebut telah mula tertampil dalam pasaran tempatan.
bagi negara ini,kebanyakkan peruncit atau peniaga sukar untuk memasuki pasaran kerana terdapat beberapa kekangan.sesetengah nya mengamalkan birokrasi.disamping itu juga, pasaran komoditi pertanian pada amnya dianggap pasaran penjual (sellers market). Pasaran ini dicirikan penawaran komoditi yang terbatas dibandingkan dengan permintaan. Dalam pasaran penjual, Sudher (1987) menghujah pola perhubungan pengeluar dan perantara adalah berlandaskan kepada perhitungan yang tidak objektif seperti perhubungan sosial, politik, kekeluargaan dsbnya. Ataupun pasaran makanan di Malaysia misalnya adalah "dikuasai oleh penawaran" (Malaysian Business, 1994). Begitu juga penjual (pemborong) memiliki kuasa tawaran yang lebih besar dalam menentukan pasaran kerana ia berdepan dengan bilangan besar perantara untuk dipilih.

Anonymous said...

105283
assalamualaikum dr

umumnya, matlamat utama firma memasuki pasaran adalah untuk mencapai keuntungan yang maksimum disamping meminimumkan kos. justeru, pelbagai strategi telah dijalankan oleh firma bagi memastikan mereka dapat menikmati keuntungan sekurang-kurangnya pada untung normal. seperti kata Dr, firma mampu mencapai penembusan pasaran yang maksima jika strategi pemasaran yang dibuat adalah sesuai dan pengguna tertarik untuk membelinya. oleh yang demikian, firma perlu mempelbagaikan strategi mereka supaya pengguna dapat mengetahui produk yang dikeluarkan oleh mereka. tanpa strategi yang berkesan, sukar untuk firma bersaing tambahan lagi jika berada dalam pasaran persaingan sempurna.

Anonymous said...

102839
kebiasaannya sebelum firma memasuki pasaran,mereka akan terlebih dahulu mengkaji potensi yang dapat memberikan keuntungan terhadap perniagaan mereka. sudah tentu matlamat firma adalah memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan kos. antara strategi persaingan dalam mengaut keuntungan adalah faktor harga berasaskan harga pesaing seperti yang dinyatakan dalam artikel dr. seperti apa yang kita lihat sekarang pasaraya-pasaraya besar seperti giant,tesco dan carefour bersaing antara satu sama lain bagi menarik minat pelanggan dan seterusnya berbelanja di pasaraya mereka. ini meruapakan strategi untuk memaksimumkan keuntungan. dengan contoh yang terdekat ini,firma perniagaantani mampu menembusi pasaran tempatan dan luar negara sekiranya pelbagai strategi diguna pakai dalam memksimumkan kentungan dan seterusnya dapat bersaing dengan firma-firma yang lain.

Anonymous said...

Salam Dr…

106057

Mamang tidak dinafikan, proses penetapan harga merupakan satu tahap yang sangat penting dalam pemasaran barangan pertanian mahupun barangan pengilangan. Harga merupakan satu faktor atau pembolehubah dalam mempengaruhi jumlah jualan sesuatu produk. Namun begitu, tidak semua strategi penetapan harga ini berjaya dalam pasaran. Hal ini berlaku kerana sikap pengguna itu sendiri yang mempengaruhi pembelian sesuatu barangan. Sebagai contohnya, bagi sikap pengguna yang mementingkan kepuasan dan kualiti daripada kuantiti. Tren pembelian pengguna sekarang juga semakin menunjukan perubahan dimana semakin ramai pengguna yang mementingkan kualiti dan kepuasan dalam setiap pembelian yang dilakukan. Andaikan kita ambil dua contoh barangan antara ayam goreng KFC dengan ayam goreng pasar malam. Walaupun kedua-dua barangan tersebut adalah pengganti yang hampir namun ternyata jumlah jualan dan keuntungan yang diperolehi oleh penjual pasar malam adalah lebih kecil berbanding dengan pengusaha restaurant KFC walaupun harganya jauh lebih tinggi. Contoh lain pula adalah perbandingan harga antara Beras Jati dengan Beras Cap Arnab. Walaupun harga Beras Cap Arnab lebih murah daripada Beras Jati namun jumlah jualan dan permintaan Beras Jati adalah jauh lebih baik daripada Beras Cap Arnab. Hal ini berlaku kerana perubahan sikap dan persepsi atau tanggapan pengguna dalam membuat pembelian disebabkan perubahan dalam tingkat pendapatan pengguna. Keadaan ini menerangkan konsep perubahan permintaan yang berlaku dalam pasaran yang disebabkan oleh perubahan dalam tingkat pendapatan dimana pengguna akan beralih dari menggunakan barangan bawahan seperti beras hancur kepada beras yang lebih baik kerana peningkatan dalam tingkat pendapatan. Tidak semua strategi penetapan harga boleh digunakan keatas semua jenis barang. Bagi barangan yang baru diperkenalkan didalam pasaran terutamanya jenama baru yang ingin memasuki pasaran, strategi penetapan harga Market-Skimming Price adalah sangat tidak sesuai digunakan melainkan jenama barangan tersebut telah lama dikenali dan memiliki prestasi kualiti yang baik atau dikenali sebagai barangan yang berkualiti dikalangan pengguna. Jika stategi penetapan harga ini digunakan kepada barangan jenama baru yang ingin memasuki pasaran maka adalah agak mustahil bagi firma untuk mendapatkan keuntungan pada jangka masa pendek kerana pengguna masih meragui akan kualiti barangan tersebut..

Wassalam…

Anonymous said...

Assalamualaikum Dr….

106058

Secara umumnya, harga memainkan peranan yang penting terhadap sesebuah produk yang akan dipasarkan dalam pasaran. Orang ramai akan melihat terhadap harga terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk membeli barang tersebut. Memang terdapat banyak strategi yang dapat dilakukan untuk menetapkan harga terhadap sesuatu barang atau produk yang dihasilkan. Tapi strategi yang benar-benar berkesan sahaja dapat membuahkan hasil yang baik untuk firma tersebut supaya ia dapat terus bersaing pada masa hadapan. Namun firma juga harus tahu sikap pengguna atau reaksi pengguna terhadap harga yang telah ditetapkan. Kebanyakkan orang ramai melihat terhadap harga sebelum membeli walaupun kualiti barang tersebut tidak memuaskan. Pada pendapat saya, Market-Penetration Pricing atau amalan perletakan harga yang secara relatifnya adalah lebih rendah untuk menembusi pasaran dengan cepat dan meluas adalah cara yang terbaik untuk terus mengekalkan barang tersebut dapat terus dijual untuk masa hadapan. Hal ini kerana, biasanya produk yang baru diperkenalkan dalam pasaran tidak diketahui kebaikan produk tersebut. Namun, dengan perletakan harga yang rendah dengan tujuan untuk menarik perhatian pengguna supaya membeli produk tersebut akan memberi peluang kepada pengguna supaya dapat mencuba dan seterusnya proses pembelian akan berlaku secara berterusan. Berbanding dengan perletakkan harga yang tinggi diawal permulaan produk tersebut diperkenalkan akan menyebabkan pengguna tidak dapat membeli dan merasai kebaikan produk tersebut. Dan strategi ini biasanya disasarkan terhadap pembeli tertentu sahaja dan keuntungannya adalah dalam jangka masa yang pendek.

Anonymous said...

assalamualikum Dr

sy juga berpendapat seperti Dr dimana harga memainkan peranan penting dalam penawaran dan permintaan sesuatu barangan dimana seperti yang diketahui secara teorinya semakin tinggi harga sesuatu barangan, semakin tinggi penawaran barangan tersebut dan semakin berkurang permintaan barangan tersebut. Namun barangan berasaskan pertanian berbeza sedikit dengan teori tersebut. Contohnya apabila harga bagi beras meningkat, pengguna tidak akan mengurangkan penggunaannya dan pengeluar juga tidak akan menambahkan pengeluaran barangan tersebut dengan kadar yang banyak.Begitu sebaliknya jika haraga barangan tersebut jatuh. Hal ini kerana barangan pertanian adalah barangan keperluan dimana kenaikan atau kejatuhan harga adalah tidak berapa memberi kesan ke atas penggunaan dan pengeluarannya, jika ada pun hanyalah sedikit.

from:102157

Anonymous said...

Salam sejateraan Dr

104800

Sepertimana yang kita mengetahui matmalat firma untuk menjalankan perniagaaan adalah untuk memaksimunkan keuntungan. Hampir semua firma meminimumkan kos pengeluaran untuk menacapai kenutungan maksimum. Selain daripada itu, terdapat banyak strategi yang dapat dilakukan untuk menetapkan harga terhadap sesuatu barang atau produk yang dihasilkan. Tetapi pada pendapat saya, strategi yang sempurna dan lengkap akan memberi faedah kepada firma iaitu mengaut kuntungan dan dapat bersaing dengan firma lain pada masa hadapan. Sebagai contoh dalam harga yang beasaskan harga pesaing. Firma perniagaantani akan melihat keadaan pasaran sebelum meletakkan harga barangan. Harga yang diletakkan antara firma adalah berbeza. Firma-firma kecil seperti kedai runcit di luar bandar mungkin meletakkan harga lebih tinggi sedikit dari harga di pasaraya besar (hypermarket) kerana mengetahui perkhidmatan kedai runcit tertumpu kepada masayarakat setempat. Dalam perniagaantani yang lain seperti firma pengeluar baja, firma yang dapat mengeluarkan baja dengan lebih cekap dan pada kos yang rendah.. Keadaan ini menyebabkan firma-firma baru yang tidak mempunyai pengalaman dari segi kos akan mengalami kesukaran dalam masalah kewangan.

Sekian, terima kasih.

faris said...

Assalamulaikum..Dr.Jamal,

103110

ni komen saya tentang............

Campuran Pasaran:
Konsep Harga dalam Perniagaantani.

Campuran pasaran dari segi harga merupakan salah satu strategi terbaik bagi sesebuah syarikat terutama bagi syarikat yang baru hendak bertapak dan terlibat dalam dunia perniagaan agar menetapkan harga yang paling sesuai kepada produk keluaran mereka. Proses penetapan harga bagi sesuatu produk adalah agak sukar dan mempunyai risiko yang agak tinggi. Hal ini kerana, sekiranya berlaku kesilapan dalam penetapan harga ke atas produk keluaran syarikat, hal ini akan menyebabkan risiko untuk syarikat mengalami kerugian adalah sangat tinggi. Penetapan harga yang tidak sesuai akan menyebabkan pengguna hilang keyakinan terhadap produk syarikat dan mula beralih kepada produk keluaran syarikat lain yang mengeluarkan produk yang hampir sama dengan produk tersebut. Antara strategi penetapan harga yang biasa dilakukan oleh firma perniagaantani ialah harga berdasarkan kos (cost-based pricing) iaitu strategi meletakkan harga dengan mengambilkira kos pengeluaran barangan dengan margin keuntungan (mark-up), iaitu kos dicampur dengan margin keuntungan (mark-up). Strategi kedua ialah harga berdasarkan pulangan keatas pelaburan (Return on Investment, ROI Pricing). Dalam kaedah ini, firma perniagaantani tidak melihat kepada kos semata-mata dalam membuat keputusan mengenai harga, tetapi kepada sasaran pulangan keatas pelaburan (ROI). strategi ketiga pula ialah harga berasaskan harga pesaing (Competitive Pricing). Strategi ini tidak seperti kaedah penetapan harga berdasarkan kos dan penetapan harga berdasarkan pulangan keatas pelaburan, dalam kaedah ini firma perniagaantani akan melihat keadaan pasaran sebelum meletakkan harga barangan. Strategi keempat dalam penetapan harga adalah penetapan harga berdasarkan sumbangan kos tidak langsung (Contribution-to-overhead, CTO Pricing) yang mana kaedah ini bertindak dengan menetapkan harga produk tambahan pada harga melebihi kos berubah (variable costs). Strategi seterusnya dalam penetapan harga produk iaitu strategi kelima adalah penetapan harga berdasarkan kepada Nilai produk (Value-based Pricing) iaitu harga ditetapkan berdasarkan kepada persepsi terhadap nilai produk pada persepsi pengguna. Terdapat dua kaedah yang biasa digunakan iaitu penetapan harga berdasarkan kepada nilai perbandingan (reference value) dan nilai perbezaan (differentiation value). Strategi yang lain iaitu strategi keenam dalam penetapan harga ialah Market-Skimming Price iaitu pemilihan/perletakan harga yang agak tinggi sewaktu produk baru diperkenalkan di pasaran dengan harapan untuk mendapat untung yang lebih tinggi daripada kategori pengguna yang tertentu. Strategi terakhir iaitu strategi ketujuh dalam penetapan harga adalah Market-Penetration Pricing iaitu suatu amalan perletakan harga yang secara relatifnya adalah lebih rendah untuk menembusi pasaran dengan cepat dan meluas.

Anonymous said...

dari 104774..

harga memang memainkan peranan yang penting dalam menentukan keuntungan kepada sesuatu product keluaran.

namun stategi penetapan harga juga memainkan peranan yang pentig dalam menentukan keuntugan sesuatu product, andai stategi yang salah digunakan maka mungkin product tersebut tidak mendapat sambutan yang mengalakkan dari pelanggan.

stategi penetapan harga adalah bergantung kepada situasi pasaran semasa dimana ia hendaklah sesuai dengan keadaan semasa sesuatu pasaran.

sebagai contoh sy amat bersetuju dengan strategi-strategi yang Dr nyatakan. namun stategi tersebut kenalah dibuat dengan keadaan semasa pasaran agar mdapat sambutan dari pengguna..

Anonymous said...

Dari 105308

Penetapan harga merupakan satu pekara yang amat penting dan berisiko kerana jika bagi sesuatu produk baru, pelanggan tidak dapat membandingkan harga dengan jenama yang lain kerana ia merupakan produk baru. Jika harga ditetapkan terlalu tinggi, pengguna akan berasa terlalu mahal dan bimbang selepas membeli produk baru pada harga yang tinggi tetapi tidak sesuai untuk digunakan. Manakala bila harga ditetapkan pada harga yang rendah, pengguna mesti berasa produk tersebut tidak berkualiti.Strategi penetapan harga haruslah wujud dalam sesebuah firma supaya dapat membantu firma menetapkan harga yang berpatutan terhadap produk baru.

Anonymous said...

104191
Penetapan harga yang sesuai bagi sesuatu produk yang baru merupakan suatu cabaran bagi firma perniagaan tani. Ini adalah disebabkan strategi penentuan harga yang berlainan perlu digunakan dalam keadaan yang berbeza. Sebelum menentukan apakah jenis strategi penentuan harga yang hendak digunakan, firma perlu mengetahui maklumat yang berkaitan dengan jenis barangan, permintaan pengguna, keadaan persaingan dengan produk lain, peringkat kitaran hidup produk dan campuran produk.
Di sini, saya ingin membincangkan tentang harga berdasarkan nilai produk. Ia dibahagi kepada 2 jenis iaitu: nilai perbandingan dan nilai perbezaan.
Contoh nilai perbandingan- minuman Vitagen dan Nutrigen. Kedua-dua jenis minuman ini boleh diganti antara satu sama lain. Maka firma boleh menetapkan harga dengan melihat kepada harga produk pesaing.
Contoh nilai perbezaan- McDonald dan Pizzahut merupakan restoran makanan segera. Namun produk yang dihasilkan oleh mereka adalah berbeza dan unik. Jadi firma boleh menetapkan harga berdasarkan keinginan mereka.