Total Pageviews

Tuesday, October 21, 2008

Batasan Teori Keuntungan Firma

Dalam teori firma, dikatakan objektif firma ialah memaksimakan kekayaan firma. Dalam keadaan sebenar, firma bukan sahaja mempunyai objektif untuk memaksimakan keuntungan, tetapi juga ada kalanya mempunyai objektif lain seperti memaksimakan jualan, memaksimakan kepuasan pengurusan, mengambil peluang dari ekonomi bidangan dan skop (economies of scale and scope), bersedia menghadapi risiko (to better face risks), meningkatkan kecekapan penggunaaan modal, dan mendapatkan kelebihan teknologi (technological advantage).

Mengikut teori memaksimakan jualan sepertimana yang diperkatakan oleh William Boumol, pengurus dalam perniagaan akan cuba meningkatkan jualan selepas mendapat tahap keuntungan yang tertentu dan dapat memuaskan hati pemilik perniagaan (stockholders). Terdapat beberapa kajian yang mendapati terdapat hubungan di antara keuntungan firma dengan gaji pengurus firma. Ianya bermaksud firma boleh membayar gaji pengurus berdasarkan prestasi pengurus membawa keuntungan kepada perniagaan.

Walau bagaimanapun disebabkan pengurus yang dibincangkan di sini ialah pengurus Perniagaantani yang menjalankan perniagaan berdasarkan pengeluaran dan pengedaran barangan, ianya tidak begitu dipersoalkan sangat. Memang nampak ada perubahan prestasi mereka dari aktiviti perniagaan barangan dan perkhidmatan tersebut. Kebiasaannya pengurus bukanlah pemilik perniagaan. Oleh yang demikian pengurus akan berusaha mendapatkan banyak faedah dalam bentuk gaji, faedah sampingan seperti kereta, kemudahan bercuti, bilik yang besar dan serba lengkap. Sebaliknya pula pemilik perniagaan lebih mementingkan keuntungan perniagaan. Bagi pemilik perniagaan, lebih banyak faedah kepada pengurus disediakan, bererti semakin besar perbelanjaan firma, dan semakin kurang keuntungan perniagaan. Konflik kepentingan di antara pemilik perniagaan dengan pengurus ini dinyatakan sebagai masalah pemilik-agen perniagaan (principal-agent problem). Maksudnya agen (pengurus) lebih berminat memaksimakan faedah kepada mereka dari memaksimakan kehendak pemilik perniagaan yang mahukan lebih besar keuntungan. Penyelesaian yang dicadangkan kepada masalah ini ialah dengan memberi imbuhan (reward) kepada pengurus dan pekerja-pekerja firma yang lain berdasarkan keuntungan firma (dipanggil ‘profit-share’). Ada juga pemilik perniagaan yang menawarkan saham firma kepada pengurus yang telah kekal lama dengan firma dan menunjukkan kebolehan pengurusan yang baik. Seterusnya jika ada pengurus yang didapati hanya mementingkan faedah kepada mereka dari usaha meningkatkan keuntungan firma boleh digantikan dengan pengurus lain, atau apabila firma asal bergabung, atau diambilalih oleh firma lain, pengurus sedemikian akan ditawarkan pemberhentian secara sukarela (VSS, Voluntary Seperating Scheme).

Bagaimana pula Pengurus institusi-institusi kewangan yang menjalankan perniagaan pertukaran wang, dari kumpulan yang memiliki lebihan wang kepada kumpulan yang menghadapi keadaan kekurangan wang. Maksud saya ialah keadaan yang menyebabkan berlakunya krisis kewangan dunia sepertimana yang berlaku sekarang ini. Keuntungan institusi kewangan tersebut adalah dari bunga ke atas pinjaman tersebut. Walau bagaimanapun ada di antara pinjaman tersebut diberikan kepada peminjam yang menjalankan perniagaan berisiko tinggi, atau kepada pengguna biasa yang akhirnya tak mampu membayar pinjaman yang dibuat. Semakin banyak pinjaman diberikan semakin banyak keuntungan institusi kewangan, dan semakin besar imbuhan dalam bentuk gaji dan keistimewaan-keintimewaan tertentu yang diperolehi oleh pengurus Institusi Kewangan tersebut. Apabila krisis berlaku, di mana institusi kewangan tidak dapat mengutip semula pinjaman yang diberikan, dan seterusnya memberi semula kepada kumpulan yang menyimpan tersebut, mereka meminta bantuan kerajaan untuk menyelamatkan institusi-institusi kewangan tersebut. Di manakah kerajaan hendak mengambil wang untuk membantu (bail out) institusi kewangan yang bermasalah tersebut jika tidak wang pembayar cukai? Seterusnya berlakulah pengurangan perbelanjaan kerajaan untuk projek-projek lain yang telah dirancang. Pengurus-pengurus dalam institusi kewangan sepatutnya mengambil ikhtibar dari apa yang berlaku, dengan lebih bertanggungjawab dalam menjalankan urusan pemberian pinjaman di pasaran wang.

Saturday, October 11, 2008

PENCEMARAN MARIN 3 – KESAN KEPADA EKONOMI

Kesan ekonomi akibat pencemaran marin seperti tumpahan minyak boleh dibahagikan kepada dua – kesan positif dan negatif. Contoh kesan negatif ialah kemusnahan hidupan laut seperti ikan, kerang, sotong, ketam dan udang menjejaskan pendapatan kepada nelayan yang bergantung hidup kepada aktiviti penangkapan ikan.

Dari segi pelancungan pula, kawasan pelancungan seperti Pulau Langkawi, aktiviti ekonomi memang diketahui suatu aktiviti yang utama. Pencemaran marin boleh menjejaskan kedatangan pelancung. Apabila pelancung kurang datang, sektor perhotelan, pengangkutan, restoran, pemandu pelancung dan peruncitan akan terjejas.

Kesan positif juga boleh terjadi kepada kumpulan-kumpulan penduduk tertentu kesan dari pencemaran. Sebagai contoh, selepas tragedi kapal tangki Exxon Valdez pada tahun 1989, kerajaan Amerika Syarikat telah membentuk Akta Pencemaran Minyak 1990 (OPA 1990). Kesannya syarikat minyak Exxon telah diminta menanggung kerja-kerja pembersihan, membuat penialaian kerosakan alam sekitar, kehilangan sumber, dan kos kepada kerajaan tempatan. Syarikat-syarikat minyak juga dikehendaki mengujudkan RM1 bilion tabung amanah, dibiayai melalui cukai 5% terhadap setiap tong minyak yang dikeluarkan atau dieksport ke Amerika Syarikat. Kapal tangki juga perlu mempunyai kapal yang kukuh dan mengistiharkan pelan kecemasan. Kapal tangki juga diperlukan diiringi oleh kapal pengiring, peralatan pembersihan yang telah tersedia untuk digunakan, dan insuran kebocoran minyak untuk kapal yang memasuki pelabuhan Amerika Syarikat (Prince William Sound Regional Citizens Advisory Counsil, 1999 and Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council, 1999). Kejayaan OPA 1990 adalah kerana penglibatan agresif industri perkapalan dan minyak, kumpulan berkepentingan, dan orang ramai. Ianya ditambah pula dengan penyebaran maklumat oleh media berterusan selepas kejadian pencemaranmarin oleh kejadian kapal tangki Exxon Valdez tersebut.

Di dapati juga nilai hartanah di kawasan kejadian, iaitu di Prince William Sound, Alaska telah meningkat. Seramai 11,000 orang pekerja telah digunakan untuk kerja-kerja pembersihan di kawasan berbatu di tempat kejadian. Pusat-pusat penyelidikan juga telah berkembang di kawasan kejadian dan dibiayai oleh geran penyelidikan yang diberikan oleh syarikat-syarikat minyak yang terlibat.

Kesimpulan
Pencemaran marin boleh menjejaskan alam sekitar dan seterusnya ekonomi sesuatu kawasan. Maklumat-maklumat berkaitan kesan pencemaran marin dan langkah-langkah yang perlu dibuat apabila ianya berlaku perlu disebar dan direkodkan. Mengalaman di Negara maju menunjukkan penglibatan pihak yang berkepentingan seperti pemilik kapal, agensi-agensi kerajaan yang terlibat, universiti, saintis, sector perhotelan, nelayan, media dan agensi-agensi bukan kerajaan adalah penting untuk mengatasi masalah pencemaran marin.

Bibliography
Burger, J. (1997). Oil Spills. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Cahill, R. A. (1990). Disasters at Sea: Titanic to Exxon Valdez. San Antonio, TX: Nautical Books.

Cutter Information Corporation (1995). International Oil Spill Statistics. Arlington, MA: Cutter Information.

Kurtz, Rick, C. (2004). “Coastal Oil Pollution: spills, crisis, and policy change.” Review of Policy Research. Vol. 21 (2).

Picot, J. C., and Gill, D. A. (1996). "The Exxon Valdez Oil Spill and Chronic Psychological Stress." In Proceedings of the Exxon Valdez Oil Spill Symposium, eds.

F. Rice, R. Spies, D. Wolfe, and B. Wright. Bethesda, MD: American Fisheries Society. Oil Spill Case Histories 1967-1991, NOAA/Hazardous Materials and Response Division, Seattle WA, 1992

Nelson-Smith, Oil Pollution and Marine Ecology, Elek Scientific, London, 1972; Plenum, New York, 1973

PENCEMARAN MARIN 2 –KESAN KEPADA ALAM SEKITAR

Pencemaran Marin berlaku apabila berlaku tumpahan cecair ”petroleum hydrocarbon” alam laut atau persisiran pantai akibat dari aktiviti manusia. Minyak boleh dibahagikan kepada beberapa kategori termasuklah minyak mentah, produk petroleum yang telah diproses (seperti petrol dan diesel), minyak engine atau buangan minyak yang telah digunakan. Minyak apabila tumpah ke laut mengambil masa berbulan-bulan untuk dibersihkan. Sebenarnya kebanyakan pencemaran minyak berlaku akibat dari aktiviti di daratan, tetapi tumpuan umum dan peraturan masa kini lebih tertumpu kepada kapal tangki di laut.

Kesan kepada alam sekitar dari tumpahan minyak adalah berbeza-beza, bergantung kepada jenis dan jumlah tumpahan. Kebiasaannya produk petroleum yang telah diproses seperti petrol dan diesel lebih mudah bercapur dengan lapisan permukaan air dan lebih toksid kepada hidupan marin, tetapi lebih mudah terpelewap dan tidak kekal lama dalam persekitaran berlakunya tumpahan. Sebaliknya minyak mentah, walau pun tidak begitu toksid bebanding minyak yang telah diproses, akan tinggal lebih lama di permukaan air dan boleh terdampar di pesisiran pantai lebih lama. Sebagai contoh, tumpahan minyak dari kes Exxon Valdez dan Peperangan Teluk (Peperangan di Iraq), masih kekal di pesisiran pantai walau pun setelah beberapa tahun berlakunya tumpahan tersebut. Sebaliknya tumpahan petrol di Shetland Island pada tahun 1993 dan tumpahan di Milford Haven pada tahun 1996 tidak lagi meningggalkan kesan kepada alam sekitar, walau pun kedua-dua tumpahan tersebut lebih dua kali ganda besarnya dari tumpahan minyak mentah Exxon Valdez.

Dengan keadaan ramai penduduk yang tinggal dan bergantung hidup kepada kawasan persisiran pantai, seperti aktiviti penangkapan ikan dan pelancungan, kesan tumpahan minyak kepada penduduk persisiran pantai boleh menjadi serius. Keadaan tersebut telah menyebabkan berlaku desakan supaya syarikat minyak, pemilik kapal, dan pembuat kapal sama-sama bertanggungjawab untuk mengelakkan kejadian tersebut dari berlaku. Disebabkan minyak lebih rigan dari air dan tidak mudah lupus, ia boleh berada di permukaan air dalam tempoh yang lama. Disebabkan minyak juga boleh terbakar, tumpahan minyak boleh boleh mengakibatkan kebakaran di laut.

a) Burung laut
Apabila terkena minyak, burung tidak akan dapat terbang untuk mencari makanan dan melarikan dir dari pemangsa. Jika termakan minyak pula, akan merosakkan buah pinggang, mengganggu fungsi paru-paru, ketaksbilan metabolisma dan seterusnya boleh menyebabkan kematian. Kebanyakan burung yang terkena tumpahan minyak akan mati jika tidak dibantu dengan membuat pembersihan dan pemindahan ke tempat lain. Insiden tumpahan minyak Amaco Cadiz misalnya telah menyebabkan kematian hampir 20,000 ekor burung dan 9,000 tan tiram. Nelayan yang menangkap ikan di kawasan tersebut pula menghadapi masalah penyakit kulit.

Beberapa kajian yang telah dibuat mendapati burung yang terjejas adalah disebabkan oleh kesan pencemaran secara langsung seperti memasuki kawasan marin yang tercemar, dan bukannya disebabkan oleh rantaian makanan. Walaupun telah dibersihkan, kajian oleh British Trust for Orthinology terhadap kesan tumpahan kapal tangki minyak Sea Empress mendapati kebiasaaanya burung yang telah termakan minyak hanya boleh bertahan selama tujuh hari sebelum mati. Ada di antara burung yang suka berhijrah tidak akan datang langsung ke kawasan yang telah tercemar.

b)Habitat di dalam air
Pencemaran akibat tumpahan minyak juga boleh membunuh ikan, mikroorganisma, tumbuhan laut dan hidupan air yang lain. Minyak yang terdampar ke dasar laut pula akan merosakkan terumbu karang dan segala hidupan yang bergantung kepada terumbu karang untuk hidup dan mendapatkan makanan. Maksudnya rangkaian sistem pemakanan boleh terjejas akibat tumpahan minyak. Tumpahan minyak yang terkena kawasan batu-batuan di laut pula boleh merosakkan lumut yang hidup di atas batu dan merosakkan lagi sistem ekologi.

c)Kesan kepada marin
Kebiasaannya pihak berkuasa akan melarang sebarang tangkapan ikan di kawasan tercemar setelah berlakunya pencemaran. Selain dari ikan, hidupan marin yang lain seperti udang, sotong, kerang dan ketam akan turut terjejas.

d)Kesan kepada hidupan di darat dan sayur-sayuran
Kajian yang dibuat terhadap hidupan di darat termasuk ditebing-tebing bukit berhampiran laut mendapati hidupan tersebut tidak terjejas dengan pencemaran. Beberapa kajian terhadap rumput dan ternakan kambing juga mendapati tahap hidrokarbon dalam kedua-dua hidupan tersebut adalah normal. Saintis mendapati 40% dari tumpahan minyak – termasuk yang toksid kepada hidupan laut akan terpelewap (evaporated) dengan segera selepas berlakunya tumpahan. Kajian juga mendapati hanya jika kadar kandungan udara mengandungi minyak terpelewap tidak melebihi 9 ”parts per million” (ppm). Sekiranya kandungan udara mengandungi pemelewapan minyak melebih 50ppm barulah penduduk dinasihatkan supaya duduk daloam rumah dan tidak melakukan aktiviti di luar rumah. Kerja-kerja pembersihan seperti penyemburan ”chemical dispersants” yang memecahkan molikul-molikul minyak dan memudahkannya sebati dengan air dan penyedutan semula minyak oleh ”recovery vessels” membantu mengurangkan kesan pencemaran yang berpanjangan.

e)Kesan kepada nilai pemandangan atau keindahan alam sekitar
Pencemaran minyak memberi kesan kepada nilai keindahan alam dengan beberapa cara. Minyak boleh kelihatan di pantai dan laut dan mengujudkan bau yang tidak selesa kepada penduduk yang tinggal di kawasan sekitar. Kawasan terumbu karang seperti di Pulau Payar boleh terjejas teruk dengan pencemaran minyak. Apabila ini berlaku hidupan ikan yang mencari makanan di kawasan batu karang tersebut jug akan terjejas. Kajian-kajian penialaian nilai Alam Sekitar seperti Contingent Valuation Model (CVM) dan Travel Cost Method (TCM) boleh dilakukan untuk melihat kesan pencemaran sebelum dan selepas berlakunya pencemaran. Kesan nilai keindahan alam ini pula berkait dengan kesan ekonomi iaitu industri pelancungan.

Artikel seterusnya akan membincangkan Kesan Pencemaran marin kepada Ekonomi

PENCEMARAN MARIN 1 – KEJADIAN TUMPAHAN MINYAK

Abstrak
Pencemaran marin merupakan satu isu baru yang perlu diberi perhatian oleh pembuat polisi, pelaksana dasar dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti nelayan, pengurusan hotel, universiti, badan-badan bukan kerajaan dan pengguna. Kesedaran mengenai kesan-kesan pencemaran marin dan langkah-langkah yang perlu dibuat sebelum, semasa dan selepas berlakunya pencemaran marin membolehkan malapetaka tersebut dapat dikurangkan impak negatifnya.

Pengenalan
Minyak merupakan sumber tenaga yang utama di dunia, tetapi disebabkan agihan yang tidak seimbang di antara negara, ianya mesti diangkut menggunakan kapal tangki melintasi lautan atau paip melalui daratan. Masalah timbul apabila berlaku kemalangan yang tidak diduga ketika minyak dipindahkan ke kapal, ketika membuat penghantaran antara negara menggunakan kapal, ketika paip minyak bocor, atau ketika kerja-kerja penggerudian pencarian minyak dilakukan. Tumpahan minyak memberi kesan kepada alam sekitar kerana ia mencemarkan pantai, hidupuan laut dan darat, serta kesihatan manusia. Disamping itu, kesan kepada ekonomi pula meliputi pengurangan hasil tangkapan ikan semasa kejadian berlaku dan musim-musim seterusnya kerana sumber makanan ikan terjejas, sektor pelancungan, dan peningkatan pengangguran. Dari sudut pengguna pula, mereka terpaksa membeli ikan dengan harga yang lebih mahal. Keseluruhannya pengguna, pengeluar dan masyarakat boleh terjejas apabila berlaku pencemaran marin.

Pencemaran Marin
Keseluruhan pengeluaran minyak telah meningkat dari 500 juta tan pada tahun 1950 kepada 2,500 juta tan pada pertengahn tahun 1990an (Picot and Gill, 1996). Peningkatan pengeluaran pula diikuti oleh kejadian tumpahan minyak. Diketahui umum tempat simpanan minyak yang utama di dunia ialah di Timur Tengah, dan kebanyakan aliran pengangkutan juga bermula dari Negara-negara di Timur Tengah. Disebabkan faktor minyak jugalah kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat berusaha mengawal Negara-negara Teluk supaya mengikut kehendak mereka. Tumpahan minyak, sama ada kecil atau besar, telah meningkat dengan peningkatan jumlah pengangkutan minyak oleh kapal tangki. Kapal tangki itu pula kebanyakannya telah usang dan kapal-kapal baru pula dibina dengan saiz yang lebih besar. Dilaporkan kargo minyak merupakan separuh dari keseluruhan kargo laut pada masa kini (Picot and Gill, 1996).

Sejak tahun 1960an terdapat lebih kurang dua puluh kejadian tumpahan minyak yang melibatkan lebih dari 70 juta tong minyak mentah (Burger, 1997). Tumpahan besar telah terjadi di persisiran pantai Mexico, Timur Tengah, Afrika Selatan, dan di Alaska, dan juga di saluran paip di Usink, Russia. Tumpahan minyak terbesar yang direkodkan ialah semasa perang teluk pada tahun 1991, apabila 36.5 juta tong minyak mentah dengan segaja ditumpahkan ke Laut Parsi untuk tujuan taktik peperangan semasa Iraq berperang dengan Amerika Syarikat. Tumpahan kedua terbesar ialah dari telaga Ixtox-1 di Mexico, melibatkan tumpahan 3.5 juta tong minyak mentah.

Tumpahan minyak yang besar tidak semestinya akan mendapat liputan media yang meluas, mungkin kerana lokasi, kurangnya kesan kepada kesihatan manusia dan kesan ekologi, atau media sendiri tidak berminat melaporkan kejadian yang berlaku. Contohnya tumpahan minyak di Nowruz di Arabia (1.93 juta tong) pada tahun 1980, dan di Lembah Fergan, Uzbekistan (2 juta tong) pada tahun 1992 telah tidak dihebahkan oleh media. Sebaliknya tumpahan yang kecil seperti tumpahan kapal tangki Amoco Cadiz yang melibatkan 1.63 juta tong minyak di pantai Perancis pada tahun 1978, dan kapal tangki Exxon Valdez yang menumpahkan 0.26 juta tong minyak di Alaska pada tahun 1989 telah dibuat hebahan secara meluas (Cahill, 1990).

Kesan jangka pendek dari tumpahan minyak termasuklah kemalangan jiwa semasa kemalangan berlaku, atau mereka yang terlibat dengan kerja-kerja pembersihan, dan gangguan kesihatan kerana bau tumpahan minyak atau memakan ikan atau hidupan laut lain yang telah tercemar. Walau bagaimanapun terdapat juga kesan sampingan yang tidak ketara seperti kehilangan dan ganggunan terhadap perikanan komersial dan rekreasi, dan penggunaan lain terhadap air yang tercemar. Terdapat juga kesan ekonomi dan “aesthetic” serta tekanan psikologi dan sosial terhadap penduduk yang tinggal di kawasan yang tercemar.

Kejadian tumpahan minyak
Sebenarnya terdapat 15 kejadian tumpahan minyak yang besar telah direkodkan. Di antara tumpahan minyak yang besar yang telah dilaporkan ialah tumpahan minyak semasa perang teluk, bencana di telaga carigali Ixtoc 1, tumpahan kapal tangki Atlantic Empress, Amaco Cadiz, Amaco Haven dan Exxon Valdez.

a)Tumpahan minyak semasa perang teluk
Tumpahan minyak semasa Perang Teluk pada tahun 1991 di anggap tumpahan paling buruk dalam sejarah. Ia menyebabkan kerosakan teruk kepada hidupan liar di Teluk Parsi, terutamanya di pantai Kuwait dan Iraq. Dianggarkan tumpahan melibatkan 36.5 juta tong minyak mentah, meliputi kawasan seluas 40 batu dan ketebalan 4 inci.
Punca tumpahan: Pada 23 Januari 1991, tentera Iraq dengan sengaja telah menumpahkan minyak tersebut ke laut untuk menghalang kemasukan tentera Amerika melalui laut. Pihak Iraq pula mengatakan tumpahan terjadi akibat dari pengeboman tentera Amerika terhadap dua kapal tangki Iraq. Punca tumpahan lain ialah dari kerosakan pusat pemprosesan minyak Mina Al Ahmadi di Kuwait, kapal tangki berhampiran Pulau Bubiyan, dan terminal Mina Al Bakr di Iraq.

b)Tumpahan minyak di Telaga carigali Ixtoc I
Telaga minyak Ixtoc I merupakan satu kawasan carigali minyak di Teluk Mexiko, lebih kurang 600 km dari Texas. Syarikat carigali yang terlibat ialah Pemex (Petroleos Mexicanos) yang menggali sehingga 2 batu kedalaman penggalian. Pada bulan 3 Jun 1979, berlaku kesilapan semasa kerja-kerja penggalian dan menyebabkan satu letupan besar di kawasan penggalian. Pada 23 Mac 1980 barulah kebocoran dapat dikawal dan dan telaga yang bocor dapat ditutup. Setiap hari selama 8 bulan dianggarkan 10 ribu ke 30 ribu tong minyak sehari tumpah ke laut di Teluk Mexiko. Aliran arus pula membawa tumpahan tersebut ke pesisiran pantai Texas. Kawasan penternakan kura-kura di Kemp Ridley telah terjejas teruk dan kura-kura tersebut telah terpaksa dipindahkan ke kawan lain.

c)Tumpahan dari kapal tangki Atlantic Empress
Kapal tangki Atlantic Empress milik negara Greek. Pada 19 Julai 1979 kapal tersebut berlanggar dengan kapal Aegean Captain, berhampiran Negara Trinidad dan Tobago. Berlaku tumpahan minyak sebanyak 2.1 juta tong. Semasa ditunda pada 2 Ogos 1979, berlaku tumpahan lagi sebanyak 2 juta tong minyak mentah berhampiran Barbados.

d)Tumpahan dari kapal tangki Amoco Cadiz
Kapal tangki Amoco Cadiz telah terbelah dua pada 16 Mac 1978, kesan dari perlanggaran dengan batu. Kejadian berlaku di Brittany, Perancis ketika dalam perjalanan penghantaran minyak dari Teluk Parsi ke Rotterdam, Holland. Semasa kejadian kapal tersebut membawa sejumlah 1.6 juta tong minyak mentah. Usaha-usaha untuk memindahkan minyak dari kapal Amico Cadiz ke kapal lain telah dibuat sebelum kapal tersebut tenggelam, tetapi usaha itu gagal kerana keadaan cuaca yang buruk. Malapetaka tersebut telah menyebabkan berlaku tumpahan minyak sepanjang 45 batu di pesisiran pantai Perancis. Tiupan angin yang kuat dari arah Barat pada bulan April telah menyebabkan tumpahan tersebut merebak seluas 100 batu di pesisiran pantai Perancis. Minyak telah meliputi pantai sehingga mencapai ketebalan 20 inci. Kawasan pelancungan di Plougasnou telah terjejas akibat dari kejadian tersebut.

e)Tumpahan kapal tangki Amoco Haven
Pada 11 April 1991, kapal Amaco Haven yang membawa 1 juta tong minyak yang dimiliki oleh Troodos Shipping telah meletup dan terbakar di pantai Genoa, Itali. Lima orang telah terbunuh, termasuk kaptan kapal Petros Grigorakikis. Tumpahan minyak telah mencemarkan kawasan pantai seluas 20 km di Genoa dan Selatan Perancis.

f) Kebakaran kapal tangki Exxon Valdez
Pada tengah malam bulan Mac 1989 kapal tangki Exxon Valdez telah melanggar Bligh Reef di Prince William Sound, Alaska. Kesannya, berlaku tumpahan minyak sebanyak 0.26juta tong minayak mentah. Malapetaka ini adalah malapetaka terbesar dalam tumpahan minyak di Amerika Syarikat. Kejadian juga telah menguji kemampuan institusi yang terlibat di peringkat tempatan dan kebangsaan untuk bertindakbalas terhadap bencana sedemikian. Banyak faktor telah dikenalpasti mencabar usaha-usaha pembersihan selepas kejadian berlaku. Kawasan yang terpencil menyebabkan Cuma helikopter dan bot sahaja yang dapat pergi ke kawasan kajian.

Artikel seterusnya akan membincangkan kesan pencemaran marin kepada Alam Sekitar

(Kertas kerja dibentangkan untuk Program Isu-isu Alam Sekitar dan Kepenggunaan 2008, anjuran Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Perlis di Hotel Putra Palace, Kangar, pada 13 Oktober 2008)

Friday, October 3, 2008

Penyata Kewangan Sebagai Petunjuk Prestasi

Penyata Kewangan merupakan satu struktur kewangan yang mengandungi Kunci Kira-kira, Penyata Pendapatan, Penyata Pergerakan di dalam Ekuiti, Penyata Aliran Tunai dan Polisi Perakaunan dan Nota Penjelasan yang berfungsi untuk mempersembahkan kedudukan kewangan sesebuah entiti perniagaan. Maklumat yang sering dilihat dalam penyata kewangan ialah Aset, Liabiliti, Ekuiti, Untung dan Rugi dan Aliran Tunai. Analisis nisbah yang boleh digunakan dalam mengukur prestasi ialah nisbah-nisbah keberuntungan (profitability ratios), nisbah-nisbah kecekapan (efficiency ratios), dan nisbah-nisbah kecairan (liquidity ratios).

Analisis Seluruh Perniagaan Ladang
Analisis seluruh ladang memerlukan beberapa maklumat penting untuk meningkatkan atau membaiki sesuatu perniagaan. Kebiasaannya analisis menggunakan ringkasan kewangan yang utama: penyata pendapatan (penyata untung rugi), kunci kira-kira dan penyata aliran tunai.

Penyata pendapatan penting untuk menunjukkan prestasi perniagaan sepanjang tahun tersebut. Daripada penyata ini, gambaran tentang pulangan pelbagai sumber setelah ditolak semua perbelanjaan akan diperolehi. Kunci kira-kira merupakan maklumat yang penting untuk membandingkan perubahan yang berlaku tahun ke setahun ataupun untuk beberapa tahun. Penyata aliran tunai pula dapat membantu analisis dengan menunjukkan punca-punca dan kegunaan tunai sepanjang tahun. Ianya juga dapat membantu bila keperluan tunai diperlukan.

Analisis Perbandingan
Dengan menggunakan kaedah ini, keputusan yang diperolehi dibandingkan dengan suatu standard atau piawai yang telah ditetapkkan. Salah satu contoh standard ialah objektif belanjawan semasa merancang belanjawan.
Sekiranya keputusan yang diperolehi tidak mencapai matlamat yang ditentukan, ianya menunjukkan masalah sehingga menjejaskan prestasi perniagaan tersebut. Piawaian lain yang boleh digunakan ialah membandingkan pencapaian perniagaan dengan ladang-ladang lain yang hampir sama dari segi jenis dan saiz.

Analisis Arah Aliran
Bagi membolehkan analisis arah aliran, peladang perlu merekodkan rekod kewangan perniagaan mereka untuk beberapa tahun. Daripada analisis tersebut, peladang boleh mengenalpasti sama ada prestasi ladangnya menaik atau menurun. Untuk prestasi yang menunjukkan aliran menurun, kajian lebih terperinci perlu dilakukan.

Proses membuat analisis dan Jenis analisis
Sepertimana melakukan penyelidikan, analisis seluruh ladang dimulakan dengan mengenalpasti masalah, diikuti dengan mendefinisikan masalah, dan mencari alternatif bagi mengatasi masalah tersebut. Di antara analisis seluruh ladang yang boleh dibuat ialah analisis kewangan, keberuntungan, saiz ladang, kecekapan dan bidang kuasa.

Analisis Kewangan
Analisis kewangan tertumpu kepada kedudukan modal perniagaan termasuk kemampubayaran, kecairan, dan perubahan nilai bersih perniagaan tersebut. Di antara analisis kewangan yang kerap digunakan ialah Nisbah Semasa, Nisbah modal operasi, Nisbah hutang-ekuiti, nisbah modal bersih, dan nilai bersih.

Analisis keberuntungan
Perniagaan yang mempunyai kemampubayaran dan kecairan yang baik tidak semestinya merupakan sebuah perniagaan yang menguntungkan. Keberuntungan boleh ditentukan dengan mengkaji rekod Penyata Pendapatan (atau akaun untung rugi). Ukuran keberuntungan yang boleh dilakukan ialah pendapatan ladang bersih, pulangan buruh, pulangan pengurusan, modal dan ekuiti. Kritikan terhadap kaedah ini ialah ianya hanyalah ukuran pulangan faktor dan bukannya pulangan sut. Sebagai contoh, kadar pulangan modal ialah purata kadar pulangan semua modal yang dilaburkan dalam perniagaan dan bukannya pulangan sut bagi ringgit terakhir yang dilaburkan.

Analisis Saiz
Masalah pendapatan dan keberuntungan mungkin wujud pada sesuatu musim disebabkan oleh cuaca yang buruk yang menjejaskan hasil tanaman, serangan penyakit, atau harga yang rendah akibat dari peningkatan pengeluaran barangan pengganti. Jika masalah ini berterusan pada musim-musim apabila purata hasil dan harga adalah baik, masalah ini boleh dikesan dengan mengkaji saiz ladang atau operasi ladang tidak cekap.

Penggunaan Penyata Kewangan - Penyata Aliran Tunai

PENYATA ALIRAN TUNAI

Penyata aliran tunai merupakan satu penyata yang menunjukkan aliran masuk dan aliran keluar kesetaraan tunai. Dengan melihat penyata ini, kita mendapat maklumat mengenai factor-faktor yang menyebabkan perubahan baki tunai syarikat dari tempoh awal hingga tempoh akhir sesuatu laporan kewangan. Terdapat tiga elemen penting dalam penyata aliran tunai, iaitu:
a) Aliran tunai daripada aktiviti kendalian – merupakan aktiviti utama pengeluaran hasil perusahaan dan aktiviti lain, selain dari aktiviti pelaburan dan pembiayaan.
b) Aliran tunai daripada aktiviti pelaburan – Aliran masuk dan keluar tunai daripada pemerolehan dan pelupusan aset jangka panjang, serta pelaburan lain.
c) Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan – Aliran masuk dan keluar tunai daripada aktiviti yang menyebabkan perubahan saiz dan komposisi modal ekuiti dan pinjaman perusahaan.

Polisi perakaunan dan nota penjelasan (explanatory notes)
Nota penyata kewangan perusahaan perlu:
a) Membentangkan maklumat mengenai asas penyediaan penyata kewangan dan dasar perakaunan tertentu yang dipilih dan digunakan untuk urus niaga dan butiran penting.
b) Mendedahkan maklumat yang dikehendaki oleh piawaian perakaunan yang tidak dibentangkan di mana-mana tempat dalam penyata kewangan.
c) Menyediakan maklumat tambahan yang tidak dibentangkan pada muka penyata kewangan, tetapi ia perlu bagi pembentangan yang saksama.

Borang Penyata Aliran Tunai
Jadual 7.7 menunjukkan contoh belanjawan aliran tunai. Semua aliran masuk tunai yang diunjurkan daripada kedua-dua punca, iaitu lading dan bukan lading dicatatkan pada 13barisan yang pertama. Oleh sebab pendapatan dan perbelanjaan bukan lading juga mempengaruhi kedudukan tunai sesuatu perniagaan berbentuk lading, butiran tersebut harus dimasukkan dalam Penyata Aliran Tunai. Setiap jenis pendapatan yang dijangkakan harus dijumlahkan untuk tahun berkenaan dan diisi pada ruangan jumlah yang terdapat pada boring tersebut, dan jumlah ini kemudiannya dibuat mengikut bulan bila pendapatan tersebut diterima.

Sekiranya jumlah aliran masuk tunai untuk bulan tersebut adalah lebih besar daripada jumlah aliran keluar tunai, jumlah ini boleh digunakan untuk membayar sebahagian atau semua hutang jangka pendek yang baru dibuat pada awal tahun. Baki tunai akhir untuk bulan tersebut dimasukkan sebagai baki tunai awal untuk bulan berikutnya. Proses ini berulang untuk bulan seterusnya.

Jadual 7.7 Penyata Aliran Tunai Syarikat Perniagaan ABC

PERKARA

Januari Februari …. Disember

1. BAKI TUNAI AWAL
2. Jualan tanaman
3. Jualan Ternakan
4. Keluaran Ternakan
5. Jualan Ladang yang lain
6. Pendapatan dari modal
7. Ternakan Baka
8. Jentera dan Peralatan
9. Pendapatan bukan lading
10. Upah dan gaji
11. Pelaburan
12. Lain-lain
13. JUMLAH ALIRAN TUNAI MASUK
14. Benih
15. Baja
16. Bahan kimia
17. Perbelanjaan tanaman yang lain
18. Gas dan minyak pelincir
19. Upah Buruh
20. Sewa alat Jentera
21. Bijirin dan Makanan Ternakan
22. Ternakan Induk
23. Perbelanjaan Ternakan
24. Pembaikan Alat Jentera
25. Pembaikan bangunan dan Pemulihan
26. Sewa tunai
27. Bekalan
28. Cukai harta
29. Insurans
30. Kemudahan pejabat
31. Kenderaan ladang
32. Pelbagai Perbelanjaan Ladang
33. Jumlah Perbelanjaan Tunai (Perbelanjaan Modal)
34. Jentera dan Peralatan
35. Ternakan baka
36. Belanja sara hidup keluara
37. Cukai pendapatan
38. Bayaran hutang - pokok
39. Bayaran hutang - bunga
40. JUMLAH ALIRAN KELUAR TUNAI
41. BAKI TUNAI AKHIR
(Rujuk laporan tahunan PNK untuk lihat maklumat sebenar)

Kegunaan Belanjawan Aliran Tunai
Kegunaan belanjawan aliran tunai adalah untuk menentukan masa dan jumlah pinjaman yang diperlukan untuk sesuatu perniagaan dalam sesuatu tahun serta pembayaran baliknya. Selain itu, kegunaan dan kebaikan belanjawan tunai adalah seperti berikut:
1. Sesuatu rancangan pinjaman dan pembayaran balik pinjaman boleh dibentuk mengikut kesesuaian sesuatu perniagaan lading. Belanjawan ini boleh menghalang pinjaman yang terlalu banyak atau terlalu cepat. Begitu juga pembayaran hutang dengan cepat dapat mengurangkan kos pembayaran bunga.
2. Belanjawan aliran tunai dapat memberikan cadangan tentang cara untuk mengatur pembelian dan pembayaran balik hutang supaya pinjaman dapat dikurangkan. Sebagai contoh, perbelanjaan modal boleh dibuat apabila aliran masuk modal dijangka besar.
3. Belanjawan aliran tunai boleh digunakan untuk urusan perniagaan atau untuk tujuan peribadi atau kedua-duanya sekali.
4. Berasaskan laporan belanjawan aliran tunai yang lengkap, bank atau institusi kewangan akan dapat memberikan nasihat kewangan yang lebih mantap dan mengenalpasti kelemahan dan kekuatan sesuatu perniagaan itu.
5. Dengan membuat perancangan kehadapan, kita boleh mengetahui bila keperluan tunai akan mencukupi dan ini akan membolehkan seseorang peladang atau pengurus ladang membeli keperluan ladang secara diskaun dengan membuat pembayaran tunai yang segera.
6. Belanjawan aliran tunai juga boleh digunakan untuk merancang pembayaran cukai dengan lebih berkesan dengan menentukan pembelian, jualan dan sebagainya pada masa yang tepat.
7. Sekiranya ketidakseimbangan antara pinjaman jangka pendek, pertengahan dan jangka panjang, belanjawan aliran tunai juga boleh mengenalpasti dan seterusnya mencadangkan cara-cara untuk membaiki keadaan tersebut. Sebagai contoh, terlalu banyak pinjaman jangka pendek berbanding dengan pinjaman jangka panajang akan menimbulkan masalah aliran tunai.

Walaupun terdapat beberapa kelebihan penyata belanjawan aliran tunai, maklumat dari belanjawan aliran tunai tidak boleh digunakan untuk keadaan tertentu. Kesilapan sering berlaku dengan membuat anggaran keuntungan perniagaan atau pendapatan bersih berdasarkan anggaran aliran tunai. Anggaran keuntungan tidak boleh dibuat dengan merujuk penyata belanjawan aliran tunai kerana beberapa butiran bukan tunai seperti susut nilai dan perubahan nilai inventori yang turut boleh mempengaruhi keuntungan tidak dimasukkan penyata belanjawan aliran tunai.

Penggunaan Penyata Pendapatan: Kajian Kes - Prestasi Perniagaan ABC

Kajian Kes - Prestasi Perniagaan ABC

Selepas artikel lalu membincangkan bagaimana melapor dan menggunakan maklumat dalam Penyata Pendapatan (atau Penyata Untung Rugi), artikel kali ini membincangkan kajian kes satu Perniagaan yang berasaskan aktiviti Penangkapan ikan di Utara Semenanjung Malaysia. Perniagaan tersebut dipanggil Perniagaan ABC. Dari analisis Penyata Pendapatan, didapati Nisbah keuntungan kasar berbanding jualan Perniagaan ABC adalah 9.6% (Jadual 7.3). Ini bermakna bagi setiap RM1 jualan, Perniagaan ABC memperolehi 9.6 sen. Dari segi nisbah keuntungan bersih berbanding dengan jumlah aset pula, nisbahnya ialah 14.9 %. Ini bermakna bagi setiap RM1 aset milik persatuan yang digunakan, telah menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 14.9 sen. Petunjuk nisbah ini menunjukkan ALP Perniagaan ABC dapat menghasilkan pulangan yang baik kepada aset milik persatuan.

Berdasarkan nisbah kecairan pula, didapati Perniagaan ABC tidak mempunyai masalah dalam membiayai hutang-hutang mereka. Persatuan mempunyai cukup wang tunai dan aset-aset lain untuk membayar hutang-hutang mereka sebelum hutang tersebut matang. Nisbah semasa ialah 3.1, bererti persatuan mempunyai aset semasa tiga kali lebih banyak berbanding dengan liabiliti (tanggungan) semasa. Maklumat dari nisbah kecairan 3.1 pula menunjukkan persatuan tidak menghadapi masalah kecairan, kerana diketahui sekiranya entiti perniagaan mempunyai nisbah kecairan lebih dari satu, bererti entiti perniagaan tidak menghadapi masalah kecairan.

Jadual 7.3: Analisis Nisbah Perniagaan ABC pada 31 hb. Disember 2007
Jenis Analisis Nisbah
keuntungan kasar 9.6%
keuntungan bersih 4.1%
keuntungan berbanding dengan jumlah aset 14.9%
Semasa 3.1 kali
kecairan 3.1 kali
Pulangan aset tetap 14.7 kali
Pulangan aset 3.7 kali
Jum. Hutang/jum. Aset 0.36

Jika dilihat kepada prestasi Perniagaan ABC dari segi kecekapan mengguna sumbernya menghasilkan jualan, didapati nisbah pulangan aset tetap Perniagaan ABC ialah 14.7 kali. Ini bermakna Perniagaan ABC adalah juga cekap dalam menggunakan sumbernya untuk menghasilkan jualan.

Di antara projek-projek ekonomi yang utama dijalankan oleh Perniagaan ABC pada tahun 2007 (berdasarkan Laporan Tahunan 2008) ialah perniagaan minyak diesel, pengangkutan, pemasaran ikan, lori tangki, perniagaan air batu, dan simpanan kereta (tempat letak kereta) bagi pengunjung ke Langkawi:

a) Projek Perniagaan Minyak Diesel
Perniagaan ABC menjalankan projek perniagaan jualan minyak diesel bersubsidi di lima buah pusat jualan, iaitu di Kompleks Perikanan ABC. Jualan minyak diesel di ABC telah meningkat dari RM10.18 juta pada tahun 2002 kepada RM23.52 juta pada tahun 2008. Begitu juga dari segi keuntungan bersih, berlaku peningkatan ketara dari RM0.411 juta kepada RM0.842 juta pada tempoh yang sama (Jadual 7.4). Berbanding dengan jualan keseluruhan, aktiviti Perniagaan ABC bernilai RM28.81 juta, aktiviti perniagaan jualan minyak diesel bersubsidi menghasilkan 81.6 % dari hasil jualan Perniagaan ABC. Perangkaan ini menunjukkan pergantungan yang besar terhadap aktiviti jualan minyak diesel sebagai sumber pendapatan Perniagaan ABC.

Jadual 7.4: Penyata Untung Rugi dari Aktiviti Jualan Minyak Diesel Perniagaan ABC
Perkara/Tahun (dalam RM)

2006 2007

Jualan 10,177,304 23,515,575
(-) Kos Barangan dijual 9,281,728 21,257,609
Untung kasar 895,576 2,257,966
(+) Lain-lain pendapatan 525 36
(-) Perbelanjaan 484,738 1,416,367
Keuntungan / Kerugian 411,367 841,635

Sumber: Penyata Mesyuarat Agung Tahunan 2008, Perniagaan ABC

Untuk meningkatkan kecekapan dari perniagaan jualan minyak diesel, Perniagaan ABC telah meningkatkan kemudahan tangki dan membekalkan kemudahan pam kelajuan tinggi. Dengan penggunaan peralatan baru tersebut, dijangkakan kesesakan di tempat jualan dapat dielakkan dan volum urusniaga dapat ditingkatkan dari masa ke semasa kerana penjualan menjadi lebih pantas.

b) Projek Pengangkutan
Projek Pengangkutan melibatkan pembelian dua buah lori kecil yang digunakan untuk mengangkut air batu, ikan dan lain-lain peralatan yang menggunakan lori. Pada tahun 2008, Akaun Projek Pengangkutan telah disatukan di dalam Akaun Projek Pemasaran.

c) Projek Pemasaran Ikan
Urusniaga Pemasaran Ikan melibatkan aktiviti penjualan secara terus dan borong dengan mendapatkan bekalan daripada 88 buah bot ahli-ahli PN. Aktiviti pemasaran dibuat secara lelongan terbuka. Aktiviti jualan Pemasaran Ikan menghasilkan jualan sebanyak RM4.73 juta pada tahun 2008, berbanding dengan jualan sebanyak RM4.24 juta pada tahun 2002. Berbanding dengan jualan keseluruhan aktiviti Perniagaan ABC bernilai RM28.81 juta, bererti aktiviti pemasaran ikan menghasilkan 16.4 % dari hasil jualan Perniagaan ABC. Setelah ditolak kos jualan dan perbelanjaan-perbelanjaan lain, keuntungan bersih dari aktiviti projek Pemasaran Ikan cuma RM23,631 setahun, atau RM1,969 sebulan (Jadual 7.5).

Jadual 7.5: Penyata Untung Rugi dari Aktiviti Projek Pemasaran Ikan di Perniagaan ABC
Perkara/Tahun (dalam RM)


2006 2007

Jualan 4,243,691 4,732,135
(-) Kos Barangan dijual 3,950,441 4,372,228
Untung kasar 293,250 359,907
(+) Lain-lain pendapatan 1,355 11,502
(-) Perbelanjaan 321,674 347,777
Keuntungan / Kerugian (27,070) 23,631
Sumber: Penyata Mesyuarat Agung Tahunan 2008, Perniagaan ABC

Untuk meningkatkan lagi aktiviti pemasaran ikan, Perniagaan ABC telah membina jeti-jeti pendaratan khusus untuk bot-bot nelayan tradisi (bot pukat hanyut dan tradisi) di luar kawasan jeti pendaratan kompleks ABC. Ini kerana saiz bot nelayan tradisi yang bersaiz kecil akan rosak sekiranya terpasa bersesakan dengan bot-bot pukat tunda dan pukat jerut di jeti pendaratan kompleks ABC. Begitu juga Perniagaan ABC telah membeli dua buah bangunan di Kuala Kedah berharga RM260,000 sebuah yang dicadangkan sebagai tempat untuk jualan terus hasil-hasil nelayan. Ini mungkin menjadi asas kepada membantu nelayan-nelayan terutama ahli-ahlinya menjual terus menerusi konsep Pasar Nelayan yang di cadangkan oleh pihak Kerajaan. Di negara maju seperti Jepun, pihak PN di beri hak untuk menjaga dan menyelia tempat jeti pendaratan ikan di mana nelayan dapat memasarkan terus hasil perikanan kepada orang ramai. Di samping itu ahli-ahli persatuan dapat menggunakan kemudahan bilik sejuk dan air batu untuk menempatkan ikan-ikan yang tidak habis di jual oleh nelayan. Perancangan juga telah dibuat untuk Perniagaan ABC membekalkan peralatan penangkapan ikan kepada ahli-ahli persatuan supaya nelayan mempunyai alat penangkapan ikan yang lebih baik.

d) Perniagaan Air Batu

Urusniaga projek air batu Perniagaan ABC dikhususkan kepada pembekalan ais kepada pemborong ikan di kompleks dan keperluan projek pemasaran ikan oleh ABC sendiri. Dari segi jualan, kilang air batu Perniagaan ABC telah menghasilkan jualan sebanyak RM64,002 pada tahun 2003, atau 0.2 peratus sahaja dari keseluruhan hasil jualan Perniagaan ABC. Setelah ditolak kos jualan dan perbelanjaan-perbelanjaan lain, keuntungan bersih dari aktiviti projek perniagaan airbatu ialah RM4,120 (Jadual 7.6). Suatu yang menarik dilihat ialah pada tahun 2006, jualan air batu ialah RM72,693, tetapi keuntungan bersih cuma RM784. Sebaliknya pada tahun 2007, jualan air batu ialah RM64,002. Ini kerana perbelanjaan jualan air batu pada tahun 2006 ialah RM21,044, sedangkan pada tahun 2007 perbelanjaan cuma RM10,946.

Jadual 7.6: Penyata Untung rugi dari projek air batu di Perniagaan ABC
Perkara/Tahun (dalam RM)


2006 2007

Jualan 72,694 64,003
(-) Kos Barangan dijual 52,434 49,647
Untung kasar 20,260 14,355
(+) Lain-lain pendapatan - 712
(-) Perbelanjaan 21,045 10,946
Keuntungan / Kerugian 785 4,120
Sumber: Penyata Mesyuarat Agung Tahunan 2008, Perniagaan ABC


Projek Sosial Perniagaan ABC

Selain dari projek-projek ekonomi, Perniagaan ABC juga menjalankan projek-projek sosial seperti tabung pelajaran, tabung kebajikan, insurans, bantuan bencana alam dan tabung khairat kematian. Pada tahun 2007, Perniagaan ABC memberi peruntukan tabung pelajaran RM11,055, sumbangan dan derma sebanyak RM13,886, tabung khairat kematian RM27,000, kursus dan latihan RM9,329, dan bayaran zakat RM35,750.

Penyata Kewangan - Kegunaan Penyata Pendapatan

PENYATA PENDAPATAN

Selain dari Kunci Kira-kira, maklumat berkaitan dengan prestasi perniagaan juga boleh dianalisa dengan menggunakan Penyata Pendapatan. Penyata Pendapatan (Income Statement) atau Penyata Untung dan Rugi (Profit & Loss Statement (P & L) statement) menunjukkan ringkasan pendapatan dan perbelanjaan pada masa tertentu. Ia dapat menunjukkan apa yang berlaku di dalam butiran kunci kira-kira. Aset selepas digunakan, ia menjadi perbelanjaan kepada perniagaan. Bagaimana ianya boleh berlaku? Ia boleh berlaku melalui perbelanjaan yang dipanggil susut nilai (depreciation). Ianya juga menunjukkan nilai dalam bentuk RM produk dan perkhidmatan yang dijual, sama ada dalam bentuk tunai atau kredit.

Di antara butiran yang perlu ada di dalam Penyata Pendapatan ialah:
a. Hasil
b. Keputusan aktiviti kendalian
c. Kos kewangan
d. Pembahagian keuntungan dan kerugian daripada syarikat sekutu dan usahasama
e. Belanja cukai
f. Untung atau rugi daripada aktiviti biasa
g. Kepentingan minoriti
h. Untung atau rugi bersih bagi sesuatu tempoh

Pendapatan
Pendapatan boleh diterima dalam dua bentuk, iaitu tunai dan bukan tunai. Pendapatan tunai ialah bayaran yang diterima dari jualan ladang dan pendapatan lain. Pendapatan bukan tunai pula diterima dalam bentuk barangan dan perkhidmatan. Bayaran yang diterima dalam bentuk hasil padi, umpamanya ialah pendapatan bukan tunai. Satu lagi ialah hasil ladang yang digunakan sendiri oleh keluarga petani, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang digunakan sendiri.

Perbelanjaan
Perbelanjaan juga boleh diterima dalam dua bentuk, iaitu tunai dan bukan tunai. Perbelanjaan tunai meliputi pembelian baja, racun, baka ternakan, makanan ternakan dan biji benih. Perbelanjaan bukan tunai pula ialah perbelanjaan seperti susut-nilai jentera, peralatan dan bangunan. Walaupun tiada pembayaran tunai dibuat untuk susut-nilai tahunan, tetapi pengurangan nilai ini menunjukkan satu perbelanjaan perniagaan dan mesti dimasukkan ke dalam penyata pendapatan.

Jadual 7.2 menunjukkan penyata pendapatan Perniagaan ABC, sebuah syarikat perladangan yang menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan ladang pada tahun 2008.

Pendapatan Ladang tunai
Pendapatan tunai biasanya diperolehi daripada jualan tanaman seperti getah, jagung, buah-buahan dan ternakan kambing. Sebarang keuntungan atau kerugian hasil daripada penjualan asset yang digunakan di lading seperti jentera dan mesin juga dikira sebagai pendapatan lading. Nilai yang disenaraikan adalah perbezaan di antara harga jualan asset dengan nilai bukunya. Jika harga jualan lebih besar daripada nilai buku, keuntungan ini dianggap sebagai pendapatan tambahan. Keuntungan ini mungkin timbul kerana susut-nilai yang besar telah dikira terdahulu. Kerugian pula berlaku apabila harga jualan kurang dari niali buku. Ini menunjukkan jumlah susut-nilai telah dikira rendah pada tahun-tahun terdahulu, atau asset terlebih nilai dalam inventori.

Perbelanjaan Ladang tunai
Terdapat dua kategori perbelanjaan ladang tunai yang ditunjukkan dalam Jadual 7.2. Perbelanjaan tetap tunai termasuklah cukai tanah, bunga dan sewa. Susut nilai tidak termasuk dalam perbelanjaan tetap tunai. Perbelanjaan berubah tunai pula termasuklah baja, biji benih, makanan ternakan, upah buruh dan kos input-input lain yang digunakan dalam proses pengeluaran.

Pelarasan bagi pendapatan bukan tunai
Di antara butirannya ialah susut-nilai dan nilai inventori. Pelarasan bagi pendapatan bukan tunai seperti susut nilai ini akan mengurangkan keuntungan perniagaan pada tahun tersebut. Begitu juga pelarasan bukan tunai yang kedua ialah nilai inventori. Di antara contoh inventori ialah aset yang mempunyai nilai di tambah diladang, aset yang dibeli untuk dijual semula, dan bekalan makanan seperti makanan ternakan dan baja diambilkira dalam pelarasan ini. Baka ternakan yang bertambah seperti kambing baka dari tiga ekor kepada lima ekor dianggap sebagai aset dan dianggap sebagai perubahan inventori. Nilai perubahan inventori positif jika ada pertambahan inventori dan negatif jika sebaliknya berlaku.

Pelarasan yang terakhir untuk pendapatan bukan tunai ialah nilai keluaran yang digunakan oleh keluarga peladang.

Pendapatan ladang bersih tunai
Pendapatan ladang bersih tunai ialah perbezaan di antara jumlah pendapatan tunai dengan jumlah perbelanjaan tunai. Pendapatan ini lebih tepat jika dianggap sebagai aliran tunai bersih tunai daripada perniagaan ladang setelah diselaraskan untuk sebarang keuntungan atau kerugian daripada jualan aset. Pendapatan ladang bersih tunai tidak boleh dianggap keuntungan perniagaan pada tahun tersebut kerana ia tidak memasukkan butiran seperti susut-nilai dan perubahan inventori.


Jadual 7.2: Penyata Pendapatan (atau Akaun Untung Rugi) Perniagaan ABC pada 31 hb. Disember 2008 (dalam RM)

PENDAPATAN LADANG TUNAI
Jualan ternakan 20,000,000
Jualan getah 8,000,000
Pendapatan tunai lain 800,000
Untung/rugi atas jualan aset 13,626
Jumlah pendapatan tunai __ 28,813,626

PERBELANJAAN LADANG TUNAI
Bahan mentah (Raw materials) 10,000,000
Kos pengeluaran (direct manufacturing costs)10,000,000
Perbelanjaan Pemasaran (Mkting. Expenses):
Upah (wages) 1,000,000
Komisyen pengangkutan (commissions transportation)500,000
Pelancongan dan promosi (advertising & promotion)500,000
Perbelanjaan Pentadbiran (Administrative expenses)
Yuran audit (auditing fees) 57,445
Gaji pengurusan (management salary) 1,000,000
Perbelanjaan pejabat (office expenses) 1,000,000
Perbelanjaan am (General expenses)
Insuran (insurance) 500,000
Cukai (taxes) 250,000
Sewa (rent) 250,000
Pembaikan (repairs) 250,000
Utiliti (utilities) 250,000
Jumlah perbelanjaan tunai __ 26,057,445

Pelarasan bagi pendapatan bukan tunai
Susut nilai (depreciation) 700,000

Pendapatan Kasar (Untung kasar) __ 2,056,181
Lain-lain Pendapatan 454,083

Pendapatan ladang bersih (Untung bersih) __ 2,510,264

Analisis Nisbah-nisbah keberuntungan (Profitability Ratios)
Nisbah keberuntungan menggambarkan peratus keberuntungan syarikat berbanding jualan yang telah dibuat, dan jumlah aset yang telah digunakan sepanjang satu tempoh kewangan.

Antara nisbah keberuntungan yang penting termasuk nisbah keuntungan kasar berbanding dengan jualan (gross profit ratio), nisbah keuntungan bersih berbanding dengan jualan (net profit ratio), nisbah keuntungan berbanding dengan jumlah aset (return on capital employed) dan nisbah pulangan pelaburan (return on investment).

Formula untuk mengira nisbah keuntungan kasar ke atas jualan (profit on sales ratio) adalah:

(keuntungan kasar)/(jumlah jualan) x 100% = X%

Nisbah ini menunjukkan keberkesanan pengurusan PNK mengendalikan perniagaan. Contohnya jika nilai X ialah 25%, ini bermakna bagi setiap RM1 jualan, sebanyak RM0.25 diperolehi sebagai keuntungan kasar.

Formula untuk mengira nisbah keuntungan bersih ke atas jualan (net profit on sales ration, POS) adalah:

(keuntungan bersih)/(jumlah jualan) x 100% = X%

Nisbah ini menunjukkan keberkesanan pengurusan PNK mengendalikan perniagaan. Contohnya jika nilai X ialah 10%, ini bermakna bagi setiap RM1 jualan, sebanyak RM0.10 diperolehi sebagai keuntungan bersih. Ia menunjukkan keuntungan yang diperolehi bagi setiap 1 RM jualan.

Formula untuk mengira nisbah keuntungan berbanding dengan jumlah aset (atau nisbah tanggungan) adalah:

(keuntungan bersih)/(jumlah aset) x 100% = X%

Nisbah ini tanggungan ini digunakan untuk menunjukkan kebolehan syarikat untuk menggunakan aset bagi menghasilkan keuntungan. Sekiranya nilai X ialah 15%, bererti setiap RM1 aset yang digunakan, telah menghasilkan keuntungan bersih sebanyak RM0.15.

Nisbah-nisbah kecairan (Efficiency Ratios)
Nisbah kecairan mengukur keupayaan sesebuah entiti perniagaan untuk membayar hutang jangka pendeknya tepat pada waktunya. Keupaayan entiti perniagaan tersebut melaksanakan tanggungjawab tersebut tentunya bergantung kepada kecukupan wang tunai dan aset-aset lain yang boleh ditukar kepada tunai sebelum tanggungan (liabiliti) semasa tersebut matang. Ada dua formula yang kerap digunakan untuk mengukur nisbah kecairan, iaitu nisbah semasa (current ratio) dan nisbah kecairan (acid test ratio atau quick asets ratio).

i) Formula untuk nisbah semasa (current ratio)

(jumlah aset semasa)/(jumlah liabiliti semasa) = X:Y

Contohnya nisbah semasa ialah 2 kali. Ini bermakna bagi perniagaan tersebut aset semasa entiti perniagaan tersebut melebihi sebanyak 2 kali ganda dari tanggungan semasa. Perniagaan ini mampu memenuhi tanggungan dan bil-bil semasa (current bills and obligation).

ii) Formula untuk nisbah kecairan (acid test ratio atau quick asets ratio)

(aset semasa-stok inventori)/(liabiliti semasa) = X:Y

Disebabkan stok inventori merupakan aset yang mempunyai kecairan yang rendah, maka ada kalanya ianya diasingkan dari aset semasa, maka didapati aset semasa yang lebih mudah dicairkan. Contohnya nisbah kecairan ialah 1.2 kali. Ini bererti aset semasa yang mudah ditukar kepada tunai adalah 1.2 kali ganda dari liabbiliti semasa. Jika nisbah kecairan lebih dari satu, bererti firma tidak menghadapi masalah kecairan.

Nisbah-nisbah kecekapan (Efficiency Ratios)
Nisbah kecekapan mengukur kecekapan entiti perniagaan menggunakan sumbernya untuk menghasilkan jualan. Sebagai contoh, firma yang menghasilkan jualan bernilai RM8 juta menggunakan aset bernilai RM4 juta tentulah lebih cekap menggunakan sumbernya berbanding dengan firma menggunakan bernilai RM6 juta.

i) Nisbah pulangan aset tetap (fixed aset turnover ratio)
Nisbah pulangan aset tetap mengukur kecekapan firma membuat pelaburan ke atas aset tetapnya. Formula pengiraan:

(Jumlah Jualan)/(Jumlah aset tetap) = Pulangan (turnover)

(ii) Nisbah pulangan jumlah aset (total aset turnover ratio)
Nisbah pulangan jumlah aset mengukur kecekapan firma menggunakan aset untuk menghasilkan jualan. Formula pengiraan:

(Jumlah Jualan)/(Jumlah aset tetap) = Pulangan (turnover)

Semakin tinggi pulangan, bererti semakin besar pulangan ke atas pelaburan (ROI). Kebiasaannya nilai pulangan (turnover) dengan pulangan perniagaan lain dalam industri yang sama (industry norms). Sekiranya nilai pulangan rendah, pihak pengurusan perniagaan perlu menggunakan aset mereka dengan lebih cekap, meningkatkan harga keluaran jika boleh, menjual aset yang tidak efektif, atau mengurangkan akaun hutang tak berbayar.

Penyata Kewangan - maksud Aset, Liabiliti, Nilai Bersih dan Analisis Nisbah

Selepas membincangkan Kepentingan Penyata Kewangan dan penilaian Kunci Kira-kira, artikel kali ini akan membincangkan konsep-konsep penting yang digunakan dalam Kunci Kira-kira. Konsep-konsep tersebut ialah konsep Aset, Liabiliti dan Nilai Bersih.

ASET

Dua Jenis Aset - Aset Semasa dan Aset Tetap
Aset – aset boleh digunakan dalam perniagaan dengan dua cara. Pertama, aset boleh dijual untuk mencipta tunai, atau ia boleh digunakan untuk mengeluarkan barangan yang boleh dijual bagi menghasilkan pendapatan tunai pada masa hadapan. Barangan yang dihasilkan seperti bijirin padi dan ternakan kambing boleh dijual dengan cepat tanpa mengganggu aktiviti pengeluaran masa hadapan dipanggil aset cair. Jentera, baka kambing Boer dan tanah pula digunakan untuk menghasilkan pendapatan masa hadapan dipanggil aset tetap.

Perbincangan untuk topik ini akan menggunakan contoh laporan Kunci Kira-kira Peladang JBA sepertimana yang ditunjukkan dalam Jadual 9.1 di bawah.

Jadual 9.1: Kunci Kira-kira Peladang JBA pada 31 hb. Disember 2008 (dalam RM).

Aset Semasa
Wang tunai ditangan ____2,073,692
Penghutang perniagaan/Akaun belum terima (account receivable)___1,218,525
Pelbagai pembayaran pendahuluan (prepaid expenses) ___1,787,877
Lain-lain Aset ___733,007
Inventori ___66,668
Jumlah Aset Semasa __5,879,769

Aset Tetap
Tanah ____1,261,365
Peralatan 202,616
(Tolak: Susut nilai Peralatan 1,000) ___201,616
Bangunan 500,000
(Tolak: Susut nilai Bangunan 5,087) ___494,913
Aset dalam Perlaksanaan 468,000
Pinjaman Nelayan 494,913
Jumlah Aset Tetap ___1,957,894

JUMLAH ASET ___RM7,837,663

Liabiliti Semasa
Pemiutang perniagaan __1,533,623
Pelbagai pemiutang/Akaun belum bayar__ 307,279
Peruntukan cukai/dividen __56,540
Jumlah Liabiliti Semasa __ 1,897,442

Liabiliti Jangka Panjang
Gadaian ____0

Jumlah Liabiliti___1,897,442

Nilai Bersih 5,940,221

Dibiayai oleh (Dipanggil juga Ekuiti Pemilik):
Modal Saham Ahli __64,460
Modal Geran Pelancaran __135,375
Keuntungan Terkumpul __2,412,483
Kumpulan Wang Simpanan __2,065,602
Pinjaman LKIM __643,662
Kumpulan Wang Kebajikan Am __599,237
Pelbagai Tabung Kebajikan __19,400

Jumlah Ekuiti Pemilik__5,940,221

JUMLAH LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK__RM 7,837,663

a) Aset Semasa
– ia termasuk tunai di tangan dan baki akaun simpanan. Aset semasa yang lain ialah akaun belum terima (yang tempoh matangnya kurang dari setahun), inventori, pelbagai pembayaran pendahuluan (prepaid expenses), dan lain-lain aset seperti hasil tanaman atau ternakan yang akan dijual, bekalan ladang. Dalam Jadual 9.1, dilaporkan jumlah tunai di tangan ilah RM2,073,692 pada 31 Disember. Sekiranya Peladang JBA perlu membayar pembelian secara tunai dengan banyak, maka ia perlu membuat pembelian jangka pendek untuk menampung pembeliannya.

Akaun Belum Terima mewakili jumlah hutang yang masih belum dibayar oleh pelanggan-pelangan Peladang JBA dari pembelian yang lalu. Ianya terhasil kerana pelanggan telah diberi kemudahan pembelian secara kredit. Sesetengah perniagaan barang makanan sangat bergantung kepada penjualan secara kredit, kerana petani hanya membuat pembayaran selepas hasil pertanian mereka dikutip dan dijual. Dalam Jadual 9.1, pada bulan Disember, pelanggan Peladang JBA masih berhutang sebanyak RM1,218,528 dari penjualan tahun lepas atau beberapa tahun yang lalu. Peladang JBA boleh membuat penjualan secara kredit, tetapi pada masa yang sama perlu berhati-hati dengan polisi jualan secara kredit ini, agar tidak terlalu banyak jumlahnya. Langkah berhati-hati ini perlu dibuat untuk mengelakkan Peladang JBA menghadapi kesukaran dalam aliran tunai pada masa hadapan.

Inventori ialah stok barangan yang akan dijual, atau stok barangan modal yang akan digunakan untuk proses pengeluaran pada masa hadapan. Peladang JBA mempunyai inventori sebanyak RM66,688 pada 31 Disember. Peladang mungkin membuat inventori untuk memenuhi permintaan pada waktu permintaan tinggi seperti pada waktu musim perayaan. Sekiranya peladang JBA boleh merancang untuk memenuhi permintaan pengguna pada waktu yang diperlukan, maka peladang tidak perlu menyimpan terlalu banyak inventori.

Pelbagai Pembayaran Pendahuluan (prepaid expenses) merupakan bayaran yang telah dibuat terlebih dahulu terhadap barangan atau perkhidmatan yang digunakan oleh peladang. Barangan atau perkhidmatan tersebut belum digunakan lagi tetapi pembayaran telah dibuat, seperti bayran pendahuluan terhadap sewa bangunan, mesin atau insurans.

Lain-lain aset termasuklah hasil ternakan atau ladang yang akan dijual, pelaburan seperti pembelian saham dan bon syarikat lain. Aset-aset ini pula mudah dijual dan ditukar kepada tunai dengan mudah.

b) Aset tetap – contohnya tanah, bangunan kekal, dan peralatan. Aset ini kurang cair dan tempoh hayatnya lebih dari 10 tahun. Jika dijual, aset ini akan memberi kesan kepada masa hadapan perniagaan. Aset ini digunakan untuk mengeluarkan barangan dan perkhidmatan. Umumnya semua aset tetap kecuali tanah mengalami susutnilai dan perlu dicatatkan perbelanjaan susutnilai. Contohnya mesin pengisar padi (dicatat sebagai peralatan) kepunyaan Peladang JBA bernilai RM50,000 sahaja selepas 3 tahun digunakan, walau pun pada awalnya dibeli pada kos RM80,000. Catatan nilai aset tetap perlu dibuat pada nilai semasa aset tersebut. Contohnya mesin pengisar dicatat nilai aset dicatatkan RM50,000 walaupun nilai sebenar masa dijual mungkin lebih tinggi atau rendah dari nilai dicatatkan kerana harga sebenar semasa jualan berlaku dipengaruhi oleh kuasa tawar menawar.

LIABILITI

Dua Jenis Liabiliti
Liabiliti ialah satu tanggungan atau hutang yang dibuat oleh perniagaan daripada orang lain. Ia menunjukkan tuntutan seseorang atau sesuatu perniagaan luar terhadap satu atau lebih aset perniagaan. Liabiliti boleh dibahagiakan kepada dua kategori bergantung kepada tempoh hutang atau pinjaman itu dibuat.

a) Liabiliti Semasa (current liabilities)
Liabiliti semasa merupakan tanggungan kewangan yang akan matang atau yang akan dibayar dalam tempoh satu tahun daripada tarikh kunci kira-kira itu dibuat. Contoh liabiliti semasa ialah Akaun Belum Bayar (account payable) bagi barangan atau perkhidmatan yang dibeli secara kredit, dan jumlah penuh pokok bagi mana-mana pinjaman jangka pendek. Di antara bayaran yang termasuk dalam kategori ini ialah inventori, bekalan (supplies), dan peralatan yang dibeli secara kredit dan bayaran perlu dibuat dalam tempoh kurang dari setahun. Dalam perniagaantani, di mana corak perniagaannya adalah bermusim, pinjaman jangkapendek untuk membiayai inventori adalah penting kepada pengusaha.

Nota Perlu Bayar (notes payable) ialah pinjaman jangka pendek yang memerlukan pembayaran secara bulanan. Pembayaran pokok bagi pinjaman akan disenaraikan sebagai liabiliti semasa kerana ia menunjukkan tanggungan tunai yang akan dijelaskan.

Nota Terakru (acrued notes) merupakan akaun individu yang perlu ditanggung oleh firma perniagaan. Ianya dikira secara agregat seperti upah (wages payable) dan cukai (taxes payable).

b) Liabiliti Jangka Panjang (Long Term Liabilities)
Pinjaman untuk membeli tanah atau apabila tanah digunakan sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman membeli tanah atau membina bangunan akan disenaraikan sebagai liabiliti jangka panjang. Tempoh pembayaran balik biasanya melebihi 10 tahun. Pembayaran pokok untuk tahun tersebut dan bunga yang terakru akan disenaraikan sebagai liabiliti semasa, dan baki pinjamannya dimasukkan ke dalam liabiliti jangka panjang. Ada juga juga liabiliti yangka panjang yang tempoh pembayaran balik cuma di antara 7 hingga 10 tahun. Kebanyakan liabiliti jenis ini digunakan untuk membeli jentera dan baka ternakan. Lain-lain contoh liabiliti jangka panjang ialah gadaian (morgages) rumah, dan lain-lain pinjaman jangka panjang dari individu, bank, dan lain-lain institusi kewangan.

Nilai Bersih
Nilai bersih menunjukkan baki jumlah wang yang dimiliki oleh pemilik perniagaan sekiranya semua aset dijual dan semua liabiliti dibayar pada tarikh kunci kira-kira. Nilai bersih diperolehi dengan “jumlah aset tolak jumlah liabiliti”. Maksudnya, nilai bersih ialah wang sendiri yang dilaburkan oleh pemilik dalam perniagaan tersebut, dan nilai itu dicatatkan sebagai liabiliti kerana ia merupakan tuntutan pemilik terhadap perniagaan tersebut. Nilai bersih juga dinamakan ekuiti pemilik.

Nilai bersih berubah jika terdapat perubahan pada nilai aset, penerimaan harta pusaka, atau aset yang dijual pada nilai lebih rendah dari nilai bukunya dalam kunci kira-kira. Peningkatan nilai bersih biasanya disebabkan oleh penggunaan aset untuk mengeluarkan tanaman dan ternakan, dan keuntungan daripada pengeluaran ini digunakan untuk membeli aset-aset baru atau mengurangkan liabiliti. Walau bagaimanapun proses penambahan nialai aset dalam sector pertanian mengambil masa yang panjang, dan salah satu sebab mengapa kita membandingkan kunci kira-kira pada awal dan akhir tahun ialah untuk mengkaji kesan pengeluaran tahunan terhadap nilai bersih, nilai aset dan nilai liabiliti.

Walau bagaimanapun, perubahan aset dan liabiliti mungkin tidak menyebabkan perubahan nilai bersih. Contohnya jika tunai RM100 ribu digunakan untuk membeli traktor baru, nilai bersih tidak akan berubah. Aset semasa akan berkurangan sebanyak RM100 ribu, manakala aset jangka panajang akan meningkat sebanyak RM100 ribu. Meminjam sebanyak RM200 ribu untuk membeli tanah juga tidak akan merubah nilai bersih, kerana kedua-duanya, iaitu jumlah aset dan jumlah liabiliti akan meningkat sebanyak RM200 ribu.

Contoh ini menerangkan suatu konsep penting. Nilai bersih perniagaan hanya berubah jika pemilik menambah modalnya sendiri dalam perniagaannya (menambah nilai bersih), atau mengeluarkan modal untuk memenuhi perbelanjaan untuk sara hidup keluarga (mengurangkan nilai bersih), atau jika perniagaan mengalami kerugian (mengurangkan nilai bersih). Kebanyakan urus niaga perniagaan hanya merubah kandungan aset dan liabiliti tetapi tidak nilai bersihnya.

Dalam perakaunan:
Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik

ANALISIS NISBAH
Kunci kira-kira kerap dianalisis dengan menggunakan analisis nisbah untuk mengkaji kedudukan dan kekukuhan kewangan sesuatu perniagaan. Kebanyakan institusi kewangan akan menggunakan analisis nisbah daripada kunci kira-kira untuk menentukan kekukuhan kedudukan kewangan pelanggannya.

Nisbah Semasa
Nisbah semasa digunakan bagi menentukan kecairan perniagaan dan menunjukkan perkaitan di antara aset semasa dengan liabiliti semasa.
Nisbah Semasa = Aset Semasa/Liabiliti Semasa
= RM5,879,769/RM1,897,442
= 3.1

Berdasarkan pengiraan, didapati nisbah semasa ialah 3.1, bermakna syarikat mempunyai aset semasa berbanding dengan liabiliti semasa sebnyak 3.1 kali ganda. Syarikat berkemampuan untuk mendapatkan tunai bagi membayar segala hutang semasa.

Nisbah modal bersih
Nisbah modal bersih digunakan untuk mementukan kemampubayaran syarikat. Ketidakmampubayaran berlaku jika nisbah modal bersih kurang daripada satu, kerana jika perniagaan dibubarkan, hasil yang diperolehi daripada jualan aset tidak cukup untuk membayar semua liabiliti. Sebenarnya nisbah modal bersih sesuatu perniagaan ialah satu. Penurunan yang sedikit dalam jumlah aset boleh menjadikan perniagaan tersebut, secara teknikal, tidak mampu membayar segala hutangnya. Nisbah modal bersih yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan kekukuhan perniagaan syarikat tersebut.

Nisbah modal bersih = jumlah Aset/Jumlah Liabiliti
= RM7,837,663/RM1,897,442
= 4.13

Nisbah Hutang-Ekuiti
Nisbah hutang-ekuiti atau nisbah leveraj menunjukkan perkaitan di antara modal yang dipinjam dengan modal yang dimiliki. Nisbah ini dikira dengan menggunakan persamaan berikut:

Nisbah hutang-ekuiti = Jumlah Liabiliti/Nilai bersi
= RM RM1,897,442/RM5,879,769
= 0.322

Semakin kecil nilai nisbah hutang-ekuiti berserti semakin kukuh kedudukan kewangan syarikat, kerana semakin besar jumlah ekuiti berbanding dengan jumlah liabiliti. Sekiranya nisbah hutang-ekuiti bersamaan satu, bererti pemilik perniagaan menyumbangkan 50% daripada modal perniagaan, manakala 50% lagi dipinjam.

Thursday, October 2, 2008

Teknik-teknik perancangan perniagaantani - penggunaan analisis kewangan

Pendahuluan

Setelah membincangkan teknik-teknik pemasaran dalam perniagaantani pada bulan lepas, perbincangan pada bulan Oktober 2008 (bersamaan bulan Syawwal 1429 Hijrah) akan menumpukan perbincangan penggunaan penyata kewangan seperti Kunci Kira-kira, Penyata Pendapatan (atau dipanggil juga penyata Untung Rugi) dan Penyata Aliran Tunai.

Persoalan yang sering ditanya ialah: Mengapakah penyata kewangan berguna dalam Pengurusan Perniagaantani? Sebenarnya Penyata kewangan merupakan satu laporan yang digunakan oleh pengguna maklumat perakaunan seperti pemberi pinjaman (lenders), pelabur (investors), pekerja (employees), pembekal (suppliers), Jabatan Hasil Dalam Negeri dan usahawan sendiri.

Penyata kewangan yang lengkap dapat memberi gambaran kedudukan kewangan sesebuah perniagaan, kemampuan entiti perniagaan membayar semula pinjaman yang dibuat, cara perlaksanaan perniagaan, trend perniagaan (dari segi jualan, kos pengeluaran, kos tidak langsung dan upah), keluaran output, prestasi (output/input buruh) dan kedudukan aliran tunai perniagaan. Dari analisis kewangan tersebut kita dapat menentukan kejayaan perniagaan yang dibuat, apakah masalah dan peluang yang ada dari perniagaan, dan apakah alternatif atau tindakan yang perlu dibuat untuk membolehkan perniagaan ditingkatkan prestasinya. Pelabur pula boleh menganalisis potensi pulangan dari pelaburan yang dibuat (Return on Investment, ROI). Keuntungan yang didapati dari aktiviti jualan yang menghasilkan hasil (revenue) kepada entiti perniagaan dan ditolak kos (cost) dari operasi pengeluaran barangan dan perkhidmatan dapat menunjukkan keupayaan dan kebolehan pembuat keputusan di dalam sesebuah organisasi. Pengerusi Eksekutif (CEO, Chief Executive Officer), Ahli Lembaga Pengarah dan pengurusan sesebuah organisasi sangat mementingkan keuntungan dalam organisasi perniagaan mereka. Adakah organisasi yang ditubuhkan tidak bermatlamatkan keuntungan? Jawapannya ada, iaitu organisasi bukan kerajaan (NGO, Non-Government Organization) yang lebih bermatlamatkan kebajikan ahli dan aktiviti pertubuhan sepertimana yang ditetapkan.

• Di antara rujukan (benchmark) yang dibuat ialah perbandingan keadaan semasa dengan masa lepas atau mengikut piawai industri atau ‘norm’ semasa.
• Persoalannya berapa kerapkah analisis kewangan perlu dilakukan? Kekerapan bergantung kepada saiz perniagaan, walau bagaimanapun sebaik-baiknya dilakukan setiap bulan atau sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

Di antara maklumat yang terdapat di dalam penyata kewangan ialah:
a) Aset
b) Liabiliti
c) Ekuiti
d) Pendapatan dan Belanja
e) Aliran Tunai

Kriteria penyata kewangan yang baik ialah ianya mestilah jelas, tepat, konsisten, mengikut masa yang ditetapkan serta mudah difahami. Aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh pihak pengurusan dalam sesuatu tempoh masa, serta kedudukan kewangan pada akhir tempoh berkenaan perlu diukur. Maklumat tersebut pula kemudiannya perlu dilaporkan untuk pengetahuan pihak-pihak yang berminat.

Ada di antara laporan seperti Penyata Pendapatan (atau Penyata Untung Rugi) ditunjukkan dalam bentuk peratus dari peratusan jumlah jualan atau peratusan jumlah asset. Seterusnya dikira pula jumlah buruh dari peratusan jualan (Labor as % of sales), pengiklanan dari peratus jualan (Advertising as % of sales) atau jumlah hutang dari peratus jualan (Debt as % of sales).

Komponen Penyata Kewangan
Satu set lengkap penyata kewangan perlu ada:
a. Kunci Kira-kira (balance sheet)
b. Penyata Pendapatan (atau Penyata Untung Rugi)
c. Satu penyata yang menunjukkan sama ada:
i) segala perubahan dalam ekuiti; atau
ii) perubahan-perubahan dalam ekuiti selain daripada urusniaga yang meningkatkan modal pemilik dan agihan kepada pemilik.
d. Penyata Aliran Tunai
e. Polisi perakaunan dan nota penjelasan (explanatory notes)
a. Kunci Kira-kira (balance sheet)

a. Kunci Kira-kira (balance sheet)
Kunci kira-kira ialah ringkasan kedudukan kewangan perniagaan pada masa tertentu. Ia menyenaraikan semua yang dimiliki atau dihutang oleh sesuatu perniagaan, atau dilaburkan oleh pemilik perniagaan pada suatu masa tertentu. Sebarang harta yang dimiliki perniagaan dipanggil aset, manakala tanggungan atau hutang dipanggil liabiliti. Kunci Kira-kira disediakan pada akhir tempoh perakaunan. Pada laporan Kunci Kira-kira perlu mengandungi butiran berikut:
a) Harta tanah, loji dan peralatan
b) Aset tak ketara
c) Aset Kewangan (tidak termasuk amaun yang ditunjukkan di bawah d), f) dan g))
d) Pelaburan
e) Inventori – merangkumi harta persendirian seperti ternakan, jentera pembajak, getah keping, stok, dan harta seperti tanah dan bangunan. Unit fizikal seperti guni, tan, dan ekor digunakan untuk merekod segala jenis harta. Semua butiran dalam inventori di nilai dalam Ringgit Malaysia.
f) Belum terima dagangan dan belum terima lain
g) Tunai dan kesetaraan tunai
h) Belum bayar dagangan dan belum bayar lain
i) Liabiliti cukai dan aset cukai
j) Peruntukan
k) Liabiliti berfaedah bukan semasa.
l) Kepentingan minority
m) Modal diterbitkan dan rezab.

Beberapa ukuran kedudukan dan kekukuhan kewangan perniagaan yang boleh dikesan dengan melihat Kunci Kira-kira ialah:
i) Kemampu bayaran – dilihat sama ada jumlah aset lebih besar dari jumlah liabiliti, dan seterusnya dapat menentukan perniagaan mampu membayar hutang ataupun tidak mampu membayar hutang
ii) Kecairan – menentukan keupayaan perniagaan mencipta tunai bagi memenuhi keperluan tanpa mengganggu kegiatan pengeluaran perniagaan.
iii) Nilai bersih atau ekuiti pemilik – iaitu jumlah baki wang bagi pemilik perniagaan setelah memenuhi keperluan kecairan dan membayar segala tanggungan perniagaan.

Format biasa Kunci Kira-kira
Aset Liabiliti
Aset semasa xx Liabiliti Semasa xx
Aset pertengahan xx Liabiliti Pertengahan xx
Aset tetap xx Liabiliti Jangka panajang xx
Jumlah liabiliti xx
Nilai bersih xx
Jumlah aset xxx Jumlah liabiliti dan nilai bersih xxx