Total Pageviews

Monday, May 27, 2013

Keputusan membeli atau memajak tanah (3)

MEMBELI TANAH
Pembelian sebuah ladang adalah keputusan penting yang sering melibatkan jumlah wang yang besar. Pembelian tanah akan mempunyai kesan jangka panjang pada kecairan perniagaan. Langkah pertama dalam keputusan pembelian tanah adalah untuk menentukan nilai tanah tersebut. Potensi pendapatan adalah penentu yang paling penting dalam nilai tanah. Seterusnya tanah yang hendak dibeli perlu diperiksa dengan teliti untuk mengenal pasti mana-mana kawasan yang bermasalah yang mungkin mengurangkan nilainya. Bangunan juga perlu diperiksa kekukuhan strukturnya, dan jenis tanah perlu dikenal pasti. Parit dan masalah hakisan, pasir dan kawasan batu, batu batuan, dan bahaya lain harus diperhatikan dan jangkaan hasil diselaraskan sewajarnya. Bahaya alam sekitar seperti pencemaran air boleh mengurangkan nilai tanah. Faktor-faktor lain yang perlu diberi perhatian ialah:

1. Tanah, Topografi dan Iklim. Faktor-faktor ini bergabung untuk menjejaskan tanaman dan potensi pengeluaran ternakan dan oleh itu aliran pendapatan yang diharapkan.

2. Bangunan dan Penambahbaikan. Bilangan, saiz, keadaan, dan kegunaan bangunan, pagar, struktur penyimpanan, dan pembaikan lain akan menjejaskan nilai sebidang tanah. Ladang  yang kemas dan menarik boleh menambah nilai kewangan kepada sebuah ladang; manakala ladang yang tidak teratur dan bangunan yang usang boleh mengurangkan nilai ladang tersebut.

3. Saiz. Ladang-ladang kecil dan sederhana boleh dijual dengan harga yang lebih tinggi bagi setiap ekar daripada ladang-ladang besar. Satu jumlah harga pembelian yang lebih kecil meletakkan ladang dalam jangkauan kewangan sebilangan besar pembeli. Beberapa jiran petani boleh mempertimbangkan pembelian sebuah ladang kecil dengan cara yang baik untuk meningkatkan saiz perniagaan mereka, dan membuat tawaran harga yang tinggi.

4. Pasaran. Jarak ke beberapa pasaran akan mengurangkan kos pengangkutan, meningkatkan persaingan bagi produk ladang, dan mungkin menaikkan harga jualan bersih.

5. Masyarakat. Sebuah ladang yang terletak di kawasan yang diurus dengan baik, dijaga rapi atau dalam komuniti di mana tanah jarang bertukar tangan akan mempunyai harga jualan yang lebih tinggi.

6. Lokasi. Lokasi berkaitan dengan sekolah-sekolah, gereja, bandar-bandar, kemudahan rekreasi, jalan berturap, dan pembekal input pertanian juga akan menjejaskan nilai. Bakal pembeli yang merancang untuk tinggal di ladang akan memberi perhatian khusus kepada komuniti dan perkhidmatan yang disediakan di kawasan umum.

7.  Bersaing Penggunaan. Tanah berhampiran bandar atau kawasan rekreasi, atau yang mempunyai deposit mineral, mungkin mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada tanah pertanian yang lain kerana kegunaan lain yang berpotensi. Potensi perolehan modal yang boleh melebihi pendapatan daripada pengeluaran pertanian.

8.  Ciri-ciri Program Pertanian. Beberapa bidang tanah yang mempunyai sejarah tanaman corak dan hasil yang mempengaruhi tahap faedah yang disediakan untuk program komoditi tertentu.

Keputusan membeli atau memajak tanah (2)

MEMBELI ATAU MEMAJAK TANAH
Berapa banyak tanah untuk diusahakan dan bagaimana cara untuk memperolehinya adalah dua daripada keputusan penting yang akan dibuat oleh petani atau penternak. Kesilapan keputusan yang dibuat sekarang boleh mempengaruhi keadaan pada masa hadapan pelaburan yang telah dibuat.

Terlalu sedikit tanah mungkin bermakna perniagaan adalah terlalu kecil untuk menggunakan sepenuhnya sumber-sumber lain yang ada seperti jentera ladang, lori, mesin membajak, modal dan buruh. Sebaliknya pula jika membeli tanah yang terlalu besar menyebabkan peruntukan pelaburan wang yang banyak telah berlaku dan menyebabkan masalah aliran tunai yang serius kepada petani, dan menyebabkan terpaksa menggunakan sumber pengurusan dan input lain seperti jentera dan mesin membajak secara keterlaluan melebihi had yang ditetapkan. Keputusan yang salah dalam pelaburan, sama ada membeli terlalu sedikit tanah atau terlalu banyak tanah boleh membawa kepada kegagalan perniagaan.
            
Pengambilan tanah harus difikirkan juga dari segi kawalan dan bukan hanya pemilikan. Kawalan boleh dicapai sama ada melalui pemilikan atau pajakan. Banyak daripada tanah sawah di kawasan Jelapang padi seperti di Kawasan Perairan Muda (MADA) dan Kawasan Perairan Kemubu (KADA), petani padi memajak tanah padi yang diusahakan dari pemilik sebenar tanah tersebut. Ramai petani menganggap gabungan pemilikan dan pajakan menjadi wajar, terutama apabila modal adalah terhad dan sikap petani yang tidak mahu menjual tanah pertanian mereka walau pun mereka tidak lagi mengusahakan tanah pertanian tersebut.

Dalam satu kajian yang dibuat terhadap perancangan masa depan petani di kawasan MADA (Muda Agricultural Development Authority) yang telah dijalankan pada tahun 2012 mendapati seramai 82.4% dari petani yang dikaji (1,445 petani) menyatakan untuk memberi tanah sawah yang dimiliki kepada anak mereka pada masa hadapan, berbanding diserahkan kepada pihak lain untuk seperti Pertubuhan Peladang Kawasan untuk diusahakan. Ini menunjukkan hukum warisan harta seperti tanah begitu kuat lagi di kawasan-kawasan pertanian seperti di kawasan MADA.

Tiada kelebihan yang jelas sama ada memiliki atau memajak. Kawalan adalah masih faktor yang penting, Pendapatan boleh diperolehi sama ada dari tanah yang dimiliki atau disewa. Dalam analisis terakhir, gabungan tanah yang betul yang dimiliki dan disewa adalah salah satu yang menyediakan tanah yang cukup untuk menggunakan sepenuhnya tenaga kerja yang sedia ada, jentera, pengurusan dan modal kerja tanpa menimbulkan risiko kewangan yang berlebihan.  

Pemilikan tanah
Memiliki tanah merupakan satu matlamat penting penternak dan petani yang terlibat dalam aktiviti pertanian. Mereka yang memiliki tanah akan merasa bangga, kepuasan, dan mempunyai prestij yang tertentu. Ia juga membolehkan aset tersebut di wariskan kepada waris yang layak mengikut hokum warisan.

Kelebihan memiliki tanah:
1. Jaminan dapat mengusahakan tanah: Milikan tanah menghapuskan ketidaktentuan kehilangan pajakan dan pengurangan saiz perniagaan yang tidak disangka-sangka apabila pihak yang member pajakan tidak mahu member pajakan lagi. Ia juga memastikan bahawa pemilik menikmati faedah daripada apa-apa penambahbaikan jangka panjang yang dibuat kepada tanah.

2. Cagaran untuk pinjaman: Pemilikan tanah membolehkan pemilik meminjam wang dari institusi kewangan kerana tanah boleh digunakan sebagai cagaran untuk membuat pinjaman. Peningkatan nilai tanah dari masa ke masa telah menyebabkan peningkatan ekuiti yang besar kepada pemilik tanah, walau bagaimanapun jumlah ekuiti ini boleh berkurangan sekiranya berlaku penurunan kepada harga tanah.

3. Kebebasan pengurusan: Pemilik tanah bebas untuk membuat keputusan mengenai bagaimana tanah yang dimiliki akan digunakan, jenis baja dan cara pengairan yang akan dibuat ke atas tanah. Sebaliknya jika tanah dipajak, persetujuan kombinasi input dan aktiviti pengubahsuaian cara penggunaan tanah tidak boleh dibuat sewenang-wenangnya tanpa berunding dengan tuan tanah terlebih dahulu.

4. Melindungi Nilai Terhadap Inflasi: Dalam jangka masa panjang, tanah menyediakan lindung nilai yang baik terhadap inflasi kerana nilai tanah kebiasaannya selari dengan peningkatan inflasi.

5. Kebanggaan Pemilikan: Memiliki dan memperbaiki kualiti harta seperti tanah oleh seseorang adalah suatu kebanggaan. Ia menjamin perlindungan masa depan. Pemilikan tanah yang dikawal oleh entiti perniagaan juga boleh mempunyai beberapa kelemahan. 

Kekurangan memiliki tanah:
Kelemahan ini terutamanya berkaitan dengan kedudukan modal perniagaan. Antara kemungkinan kelemahan adalah:

1. Aliran Tunai: Hutang yang besar atau beban yang berkaitan dengan pembelian tanah ladang boleh menimbulkan masalah aliran tunai yang serius. Perolehan tunai daripada tanah mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi bayaran yang perlu dibuat seperti bayaran faedah atas pinjaman serta pelbagai kewajipan tunai perniagaan yang perlu dipatuhi.

2. Pulangan Rendah Ke Atas Modal: Jika modal adalah terhad, mungkin ada alternatif untuk kegunaan wang berbanding dengan pelaburan dalam tanah. Pulangan dari pelaburan ke atas jentera, ternakan, dan input operasi seperti baja, benih dan makanan, sering menghasilkan kadar pulangan yang lebih tinggi ke atas pelaburan berbanding tanah.

3. Kurang Modal Kerja: Satu pelaburan yang besar atau beban hutang yang besar kesan dari pelaburan ke atas tanah boleh menyekat jumlah modal kerja yang ada, menghadkan jumlah pengeluaran, pilihan bentuk perniagaan, jumlah input dan keuntungan.

4. Batasan Saiz: Gabungan modal terhad dan keinginan untuk memiliki semua tanah yang akan diusahakan akan menghadkan saiz perniagaan. Saiz perniagaan yang kecil mungkin menghalang penggunaan teknologi tertentu dan menyebabkan kos purata yang tinggi.

Kelemahan pemilikan  tanah adalah  lebih cenderung untuk menjejaskan prestasi kepada petani baru dengan modal yang terhad. Petani yang berumur dan berpengalaman kebiasaannya cenderung untuk memiliki lebih banyak tanah dan menanggung kurang hutang berbanding dengan petani muda.

Pajakan Tanah
Petani atau penternak baru sering dinasihatkan untuk memajak tanah berbanding dengan pembelian tanah. Dengan modal yang terhad, pajakan adalah satu cara untuk mendapatkan lebih luas tanah untuk diusahakan. 

Kelebihan memajak tanah:
1. Lebih Banyak Modal Kerja: Apabila modal tidak terikat dalam pembelian tanah, lebih modal dapat disediakan untuk membeli jentera, ternakan dan lain-lain input pertanian.

2. Pengurusan Tambahan: Seorang petani baru mungkin kekurangan kemahiran pengurusan. Bantuan pengurusan boleh disediakan oleh tuan tanah atau pengurus ladang professional yang berpengetahuan yang dibayar gaji oleh tuan tanah.

3. Saiz Lebih Fleksibel: Kontrak pajakan biasanya hanya untuk satu tahun atau selama beberapa tahun. Perubahan dari tahun ke tahun pada saiz perniagaan mudah dicapai dengan melepaskan pajakan lama atau memajak tanah tambahan.

4. Kewajipan Kewangan Lebih Fleksibel: Bayaran pajakan adalah lebih fleksibel daripada bayaran gadai janji yang boleh ditetapkan untuk tempoh yang lama. Nilai sewa akan secara automatik berbeza dengan hasil tanaman dan harga. Sewa tunai adalah kurang fleksibel tetapi boleh dirundingkan setiap kali pajakan itu diperbaharui dengan mengambilkira keadaan ekonomi semasa dan unjuran.

Kekurangan memajak tanah:
Tanah pajakan juga mempunyai kelemahan ketidakpastian dan keadaan kemudahan yang tidak memuaskan.

1.  Ketidakpastian: Memandangkan jangka pendek kebanyakkan pajakan, bahaya sentiasa wujud bahawa semua atau sebahagian daripada tanah yang dicucuk tanam boleh hilang dalam masa yang singkat. Kemungkinan ini tidak menggalakkan pelaburan jangka panjang dan menyumbang kepada perasaan umum yang tidak menentu tentang masa depan perniagaan.

2.  Kemudahan Yang Kurang Memuaskan: Sesetengah tuan tanah enggan untuk melabur wang di dalam penambahbaikan keadaan infrastruktur dan pembaikan lain. Penyewa pula sukar melabur dalam penambahbaikan yang menjadi harta kepada orang lain. Oleh itu, perumahan keluarga, kemudahan ternakan, simpanan bijirin, pagar, dan perumahan jentera boleh menjadi usang, dalam keadaan buruk, atau tidak wujud.


3. Pengumpulan Ekuiti Perlahan: Tanpa pemilikan tanah, ekuiti boleh dikumpulkan hanya dalam jentera, ternakan, atau simpanan  wang tunai. Dalam tempoh nilai tanah yang semakin meningkat, penyewa perlu membayar sewa yang lebih tinggi tanpa sebarang ekuiti terkumpul.

Keputusan membeli atau memajak tanah (1)

Pengenalan
Aktiviti pertanian memerlukan penggunaan kawasan tanah yang besar, yang membezakan ia daripada kebanyakan aktiviti ekonomi yang lain seperti aktiviti perindustrian dan perkhidmatan. Tanah adalah sumber asas yang menyokong pengeluaran semua komoditi pertanian termasuk ternakan kerana mereka bergantung kepada tanah untuk menghasilkan makanan ternakan seperti rumput dan bijirin. Tanah adalah aset yang paling berharga dalam aktiviti pertanian. Satu relong tanah sawah di Kedah dan Perlis misalnya boleh mencecah harga di antara RM25,000 hingga RM30,000. Faktor-faktor seperti kadar faedah yang tinggi, keadaan musim (seperti kemarau atau hujan), dan harga komoditi (seperti getah dan kelapa sawit) boleh mempengaruhi harga tanah dan ladang. Apabila harga getah tinggi, maka harga tanah yang ditanam dengan pokok getah juga tinggi, begitulah sebaliknya (ceteris paribus). Mereka yang mempunyai beban kewangan atau berhasrat membuat pelaburan baru atau tambahan kebiasaannya akan menggunakan tanah sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman dari institusi kewangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah 
Beberapa faktor penting mempengaruhi nilai pasaran tanah. Potensi keuntungan seekar tanah daripada aktiviti pengeluaran makanan, galian atau apabila ditukar kepada kawasan perumahan atau perindustrian boleh mempengaruhi nilai tanah. Peningkatan permintaan untuk makanan dan peningkatan harga komoditi pertanian seperti getah dan kelapa sawit telah mempengaruhi peningkatan harga tanah pertanian di Malaysia. Peningkatan dalam nilai tanah ladang kebiasaannya seiring dengan kadar inflasi, menjadikan pemilikan tanah pelindung nilai yang baik terhadap inflasi. Kadar faedah dan kadar pulangan daripada pelaburan lain juga boleh memberi kesan kepada permintaan dan harga tanah ladang.

Di sesetengah kawasan, perbandaran telah mempengaruhi nilai tanah, di mana terdapat sebilangan tanah pertanian telah dijual kepada pemaju untuk tujuan pembinaan kawasan penempatan, perniagaan dan perkhidmatan seperti sekolah, bank, pusat pentadbiran dan pusat rekreasi. Contoh yang baik di Malaysia ialah kawasan pentadbiran Kerajaan Pusat di Putrajaya. Proses perbandaran boleh memberi kesan negatif kepada aktiviti pertanian secara keseluruhan dan kualiti hidup di kawasan luar bandar. Perbandaran juga boleh membawa kepada konflik antara jiran petani dan petani disebabkan oleh kenderaan pertanian bergerak perlahan di jalan raya, atau aktiviti pertanian menghasilkan bunyi bising dan masalah bau yang tidak menyenankgan seperti di kawasan penternakan lembu dan ayam. Walau bagaimanapun, sesetengah pemilik tanah mungkin sangat gembira dengan nilai tanah yang meningkat kerana ia meningkatkan nilai kekayaan mereka yang boleh digunakan ketika masa persaraan nanti. Jarak ke kawasan bandar juga membolehkan pengeluar untuk mencari potensi pasaran yang menguntungkan, memudahkan peluang mendapatkan pekerja ladang, dan potensti untuk ahli keluarga yang tidak bekerja di sektor pertanian untuk bekerja di sektor industi dan perkhidmatan yang terdapat di kawasan bandar.

Walaupun pelabur bukan ladang dan pemaju telah menjadi pembeli utama kawasan tanah pertanian yang strategik terutama di Semenanjung Malaysia, ada juga pelabur besar yang telah membuat pelaburan di tanah pertanian di Sabah dan Sarawak yang masih kompetitif dari segi harga dan berpotensi untuk dibangunkan. Syarikat ladang besar seperti Tradewinds dan Sime Darby mengembangkan saiz operasi mereka di kawasan-kawasan pertanian baru bertujuan untuk meningkatkan kepelbagaian aktiviti ekonomi, menambahkan sumber pendapatan dan mengambil kesempatan daripada penggunaan teknologi yang berskala besar. Mereka menyedari faedah ekonomi bidangan syarikat mereka boleh dicapai dengan operasi yang lebih besar dan mendapat faedah kesan daripada peningkatan nilai tanah ke atas nilai ekuiti mereka.

Ekonomi penggunaan dan pengurusan tanah 
Tanah mempunyai beberapa ciri-ciri unik yang tidak boleh ditemui dalam faktor-faktor pengeluaran yang lain seperti buruh dan modal.

Tanah adalah sumber yang kekal yang tidak akan susut nilai dengan syarat kesuburan tanah dikekalkan dan langkah-langkah perlindungan yang sesuai dibuat. Pengurusan yang betul bukan sahaja akan mengekalkan produktiviti yang ada pada tanah tetapi juga boleh memperbaiki produktiviti tanah tersebut. Tanah adalah produktif dalam keadaan semulajadinya menghasilkan kayu dan rumput tetapi usaha-usaha pengurusan oleh petani dan peladang telah meningkatkan produktiviti tanah tersebut apabila ditukar kepada tanah pertanian seperti ditanam dengan sayur-sayuran, buah-buahan atau tanaman komoditi seperti kelapa sawit. Usaha pembangunan kawasan FELDA pada tahun 1970an misalnya telah banyak membantu program pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat yang dijalankan oleh kerajaan. Masyarakat luar bandar yang tidak bertanah telah diberi 10 ekar tanah dan membolehkan mereka mendapat peluang pekerjaan dan melakukan aktiviti yang produktif. Produktiviti dari penggunaan tanah dapat ditingkatkan dengan cara melaksanakan aktiviti perparitan, amalan pemuliharaan yang baik, pengairan, pengenalan spesies tumbuhan yang baru dan lebih baik, dan penggunaan batu kapur dan baja. Hasil dari tanah yang dibangunkan untuk aktiviti pertanian sering berubah kesan daripada pelbagai aktiviti yang meningkatkan kualiti tanah ini.
            
Setiap tanah pertanian mempunyai peraturan tertentu yang menhalang pengubahsuaian tanah pertanian kepada kawasan penempatan atau perindustrian. Peraturan ini dibuat untuk mengelakkan kawasan tanah pertanian diubah dengan mudah kepada aktiviti ekonomi yang lain. Begitu juga tanah kekal di sesuatu tempat tertentu, walau bagaimanapun benih, baja, air, dan input lain boleh diangkut ke kawasan tanah dan digabungkan dengannya untuk menghasilkan tanaman dan ternakan.


Setiap tanah ladang juga adalah unik. Sebidang tanah ladang yang besar kebiasaannya mengandungi dua atau lebih jenis tanah yang berbeza, dan memberikan keadaan kesesuaian tanaman yang berbeza pula. Sesetengah kawasan sesuai untuk tanaman getah, manakala sesetengah kawasan sesuai dengan tanaman padi, durian, manggis dan koko. Tanaman ini pula perlu dikaitkan dengan keadaan cuaca. Tanaman buah harum manis yang dianggap sebagai raja buah mangga sekarang ini kerana harganya yang tinggi di pasaran sehingga mencecah RM20 sekilogram hanya sesuai ditanam di Perlis kerana kesesuaian tanah dan keadaan cuacanya yang panas. Topografi, saliran, bahan organik, dan kejadian bencana alam seperti banjir, angin dan hakisan air adalah faktor-faktor lain yang saling berkaitan untuk menyebabkan nilai tanah berbeza antara satu kawasan dengan kawasan yang lain.
            
Sumber tanah yang sesuai untuk pengeluaran pertanian pada dasarnya tetap, walaupun sebahagian kecil dari tanah ladang yang ada mungkin diperlukan untuk diubah kepada kawasan pengairan, pembersihan atau aktiviti bukan peladangan. Ini menjadikan harga tanah sangat sensitif kepada perubahan dalam permintaan kepada produk yang dihasilkannya. Sebagai contoh, apabila harga getah meningkat, maka harga tanah yang ditanam dengan pokok getah akan meningkat. Begitu juga harga tanah sawah meningkat hingga mencapai RM25,000 hingga RM30,000 serelong sekarang kerana permintaan beras dan seterusnya harga padi yang berterusan meningkat. Tidak seperti input pertanian yang lain, input tanah tidak boleh ditambah keluasannya apabila berlaku peningkatan permintaan terhadap tanah. Oleh itu, perubahan dalam keuntungan pertanian adalah akhirnya ditentukan oleh harga tanah dan sewa, dan pemilik tanah mendapat manfaat atau kerugian ekonomi dari aktiviti yang dijalankan terhadap tanah yang dimiliki atau disewa.

Perancangan penggunaan tanah
Perbezaan dalam kualiti tanah mengikut kawasan menyebabkan keperluan kepada inventori lengkap terhadap tanah yang hendak dimajukan dibuat seperti jenis tanah, system perparitan yang ada, keadaan kecerunan, dan kesuburan tanah. Dengan mendapatkan maklumat-maklumat yang disebutkan, perancangan bagaimana menggunakan tanah tersebut dengan cara terbaik dan menguntungkan boleh dibuat. Perancangan keseluruhan ladang sering melibatkan usaha memaksimumkan pulangan kepada sumber tanah yang terhad. Sifat tetap tanah dalam jangka pendek menjadikan permulaan bagi kebanyakan usaha perancangan penggunaan tanah.

Penggunaan tanah dipengaruhi oleh perbezaan serantau dalam produktiviti tanah. Walau dalam sesebuah kawasan, nilai tanah ladang boleh berbeza bergantung kepada kualiti tanah, jarak dengan kawasan bandar, dan sama ada wujud system pengairan yang baik. Walau bagaimanapun, penggunaan yang paling menguntungkan untuk tanah juga bergantung kepada harga komoditi yang boleh ditanam di sesuatu kawasan dan teknologi pengeluaran. Kedua-duanya boleh berubah mengikut masa dan membawa perubahan dalam penggunaan tanah. Pengeluaran kelapa sawit telah meningkat menggantikan kawasan tanaman getah. Begitu juga banyak kawasan hutan di Pahang, Sabah dan Sarawak telah dimajukan dan dijadikan kawasan tanaman kelapa sawit. Kawasan tanaman sayur-sayuran di Cameron Highland telah meningkat disebabkan peningkatan permintaan terhadap sayur-sayuran, sebaliknya kawasan tanaman bunga-bungaan semakin berkurangan, Perkembangan pengairan telah mengubah bekas kawasan ragut ternakan menjadi kawasan-kawasan penting pengeluaran hasil tanaman di Amerika Syarikat. Semua perubahan ini boleh diperhatikan dipengaruhi oleh perubahan dalam harga relatif produk dan input pertanian, teknologi baru, dan persaingan untuk kegunaan tanah.

Monday, May 20, 2013

Risiko dan ketidakpastian dalam perniagaantani 4


Kaedah untuk mengururangkan risiko perniagaan:
  1. Membentuk institusi perniagan yang kukuh
Pertamanya, risiko boleh diurus dan dikurangkan melalui pemilikan dan pembangunan entiti perniagaan yang kukuh. Dalam erti kata lain, sesebuah perniagaan akan dapat merendahkan risiko yang dihadapi atau risiko masa hadapan dengan memiliki kewangan yang kukuh dan aliran tunai yang mencukupi bagi melangsungkan aktiviti seharian perniagaan. Sesebuah perniagaan juga harus mempunyai simpanan wang atau jumlah aset semasa yang mencukupi bagi memudahkan pinjaman-pinjaman baru dilakukan bagi kelangsungan perniagaan.

Pengekalan simpanan pada tahap yang diandaikan selamat untuk kelangsungan perniagaan amatlah mustahak bagi mengelakkan perkara seperti muflis atau masalah kewangan dalam perniagaan. .Dengan adanya simpanan yang mencukupi, peniaga boleh mengelakkan daripada menambah hutang sedia ada terutamanya pada waktu-waktu yang boleh mendatangkan ancaman perniagaan. Jelasnya di sini, simpanan perniagaan boleh merendahkan kesan buruk daripada aliran tunai yang negatif dengan cara menggunakan dana yang tersimpan.

Ringkasnya, memiliki entiti perniagaan yang kukuh dalam industri yang diceburi seperti industri pertanian dapat mengurangkan risiko, walau pun tidak menghapuskan risiko secara keseluruhan. Kesannya, kelangsungan perniagaan dapat ditingkatkan dalam jangka masa panjang.

  2.   Kepelbagaian aktiviti perniagaan
Kaedah yang kedua dalam mengurangkan risiko ialah dengan meningkatkan kepelbagaian aktiviti perniagaan. Sebagai contoh seorang petani selain daripada mengerjakan sawah, beliau juga turut melakukan pekerjaan lain seperti menternak lembu dan kambing serta menjalankan perniagaan kedai runcit. Ia merupakan salah satu pekerjaan sampingan dalam menampung keperluan harian sementara menunggu waktu untuk menuai hasil padi dalam masa empat bulan.

Selain itu, ia juga dapat menampung kos petani dalam pembelian baja bagi penanaman padi. Pada masa yang sama, ia merupakan suatu jaminan kepada para petani bahawa mereka mampu menjana pendapatan meskipun berlaku banjir yang telah memusnahkan hasil tanaman padi. Dalam meningkatkan kepelbagaian aktiviti perniagaan yang lebih baik adalah dengan memastikan perniagaan itu tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan pertanian. Sebagai contoh ialah melakukan perniagaan runcit dimana keadaan cuaca yang tidak menentu langsung tidak mengugat perniagaan tersebut.

Sehubungan dengan itu, petani tidak akan mengalami kerugian yang besar kerana hasil perniagaan runcit yang tidak berkaitan dengan pertanian dapat menampung kos lepas tersebut. Petani juga dapat belajar pelbagai perkara baru seperti menjalinkan hubungan dengan lebih ramai pelanggan, belajar cara untuk melakukan transaksi pembelian serta mempunyai pengalaman dalam menjalankan perniagaan dalam skop yang lebih besar berbanding dengan hanya mempunyai kemahiran penanaman padi sahaja.

Dengan ini, ia dapat membantu petani dalam membuka minda dan dapat memahami dunia dengan lebih mendalam. Petani juga dapat belajar cara memahirkan diri dalam melakukan urusan komunikasi dengan pelanggan. Hal diatas jelas menunjukkan kepentingan mempelbagaikan aktiviti perniagaan bagi seseorang petani.

        3.   Membeli Insurans
Insurans merupakan kaedah ketiga yang dapat diguna pakai dalam mengurangkan risiko dalam pertanian.Ianya merupakan satu kaedah yang sering digunakan untuk mendapatkan pampasan bagi kerugian yang berpunca daripada sumber-sumber yang spesifik seperti risiko dalam menjalankan perniagaan. Selain itu, jenis-jenis insurans lain yang turut dilindungi oleh undang-undang adalah  insurans kemalangan, insurans kebakaran, insurans liabiliti ke atas harta tanah dan insurans peribadi. Malahan insurans hayat awam turut direka untuk mengurangkan kesan kewangan daripada kematian kepada ketua keluarga yang merupakan pencari nafkah utama untuk keluarga.

Dalam bidang perniagaantani contohnya, para petani boleh mengambil insurans liabiliti ke atas kenderaan seperti kereta, van dan lori yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dari suatu destinasi ke destinasi yang lain. Malah pelbagai jentera yang digunakan oleh para petani dalam menjalankan pelbagai aktiviti pertanian dan perladangan turut mempunyai insurans.

Disamping itu, para petani juga boleh mengambil insurans bagi melindungi sumber yang berisiko tinggi seperti insurans tanaman. Di Negara maju seperti di Amerika Syarikat, insurans ini diujudkan bagi membantu para petaninya dalam mengurangkan risiko dalam keadaan tidak menentu di dalam aktiviti pertanian.  Terdapat juga program insurans  yang meliputi perlindungan terhadap kerugian daripada bencana berskala besar.

Insurans ini dibiayai oleh kerajaan persekutuan dan petani itu sendiri. Untuk mengambil bahagian dalam program ini, petani perlu membayar sejumlah premium tertentu per tanaman. Tuntutan dibayar kepada mereka yang mengalami kerugian yang lebih besar daripada 50% dari hasil purata pengeluar dengan menggunakan harga 55% daripada harga pasaran yang dijangka. Mana-mana petani yang menginsuranskan tanaman di bawah program ini, disyaratkan untuk mengambil bahagian dalam program-program lain yang dianjurkan oleh kerajaan persekutuan termasuk bantuan bencana.

Di bawah prograam yang kedua pula para petani boleh meningkatkan liputan di atas paras bencana. Program subsidi persekutuan ini boleh didapati melalui insurans swasta dan terpakai kepada kira-kira lima puluh jenis tanaman yang berbeza. Petani dapat menginsuranskan dan melindungi kerugian dari 25 hingga 50% dalam pengeluaran. Semakin kecil peratusan kerugian yang diinsuranskan, semakin tinggi premium dan semakin rendah subsidi kerajaan. Petani juga mampu untuk menetapkan harga tuntutan yang akan dibayar di antara 60 hingga 100% daripada harga yang telah ditetapkan oleh Perbadanan Insurans Tanaman Persekutuan. Kepentingan insurans memang tidak dapat disangkal lagi dalam memastikan para petani dapat menjalankan aktiviti pertanian dengan risiko yang minimum.

       4.  Menjalankan kontrak niaga hadapan
Kaedah yang digunakan ialah mengurangkan risiko harga denagn cara memberi satu perjanjian kontrak kepada sesiapa yang terlibat dalam pasaran tersebut. Kontrak tersebut dinamakan sebagai kontrak niaga hadapan. Broker akan bertindak sebagai perantara di antara kedua-dua pihak, pembeli dan penjual. Kontrak niaga hadapan adalah satu perjanjian kontrak yang biasanya di buat di atas harga lantai perdagangan di bursa niaga hadapan untuk membeli atau menjual komoditi tertentu atau instrumen kewangan pada harga yang telah ditetapkan pada masa hadapan. Harga juga pada kebiasaannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk membuat penghantaran atau mengambil penghantaran kuantiti komoditi pada atau sebelum tarikh tamat tempoh kontrak.

Disebabkan adanya mekanisme penghantaran di kawasan berdagang di Bursa Komoditi, ini menyebabkan kontrak niaga hadapan mempunyai nilai pasaran berdasarkan harga komoditi sebenar yang di dagangkan pada hari-hari tertentu. Kontrak niaga hadapan ini juga memberikan butiran yang terperinci berkaitan kualiti dan kuantiti aset yang disandarkan, semua ini telah di standarkan untuk memudahkan perdagangan di bursa niaga hadapan.

Risiko dan ketidakpastian dalam perniagaantani 3


Membuat keputusan semasa menghadapi risiko
Membuat keputusan yang berisiko memerlukan pelbagai strategi yang perlu dipertimbangkan, dan kebangkalian kesan dari strategi yang dipilih tersebut sebelum keputusan dibuat. Proses membuat keputusan tersebut boleh diberikan kepada beberapa langkah:

  1. Mengenalpasti keadaan (situasi) yang memungkinkan berlakunya risiko,
  2. Mengenalpasti kemungkinan-kemungkinan hasil yang akan terjadi dari pilihan yang dibuat, seperti jika berlaku perubahan permintaan, harga dan cuaca,
  3. Menyenaraikan alternatif strategi yang ada,
  4. Mengira kesan dari pilihan alternatif yang telah dibuat, dan
  5. Menganggarkan risiko dan jangkaan pulangan dari setiap strategi, dan menilai perbezaan kesan dari setiap pilihan.
Sebagai contoh, andaikan penternak lembu secara ‘feed-lot” memerlukan jagung sebagai makanan yang dapat menggemukkan lembu yang diternak sebelum dijual di pasaran. Kos jagung yang dibeli oleh penternak ini akan mempengaruhi keuntungan penternak. Harga jagung pula dipengaruhi oleh keadaan cuaca semasa penanaman jagung. Sekiranya keadaan cuaca baik, pengeluaran jagung meningkat, dan harga jagung di pasaran lebih murah. Harga jagung yang murah itu pula akan mengurangkan kos pembelian jagung oleh penternak lembu 'feed-lot' dan boleh meningkatkan keuntungan kepada mereka. Sebaliknya jika cuaca tidak baik, seperti musim hujan atau kemarau, pengeluaran jagung akan merosot, dan harga jagung di pasaran menjadi lebih tinggi (Langkah pertama, iaitu mengenalpasti keadaan (situasi) yang memungkinkan berlakunya risiko). Maksudnya pengeluaran jagung dipengaruhi oleh keadaan cuaca, sama ada baik, sederhana atau buruk. Jika keadaan cuaca baik, harga jagung murah, kos penternakan lembu lebih rendah, dan keuntungan penternak meningkat. Sebaliknya, jika keadaan cuaca buruk, harga jagung tinggi, kos penternakan lembu lebih tinggi, dan keuntungan penternak merosot. Jangkaan cuaca yang berbeza-beza ini akan mempengaruhi keputusan penternak lembu untuk membeli berapa ekor lembu pada sesuatu masa.
Andaikan kebangkalian untuk tiga keadaan ini ialah 20% cuaca baik, 50% cuaca sederhana dan 30% cuaca buruk. Maksudnya kebangkalian untuk cuaca baik ialah 0.2, cuaca sederhana 05, dan cuaca buruk 0.3 (Langkah Kedua, iaitu mengenalpasti kemungkinan-kemungkinan hasil yang akan terjadi dari pilihan yang dibuat ). Jangkaan yang dibuat ini adalah berdasarkan kepada pengalaman penternak pada masa yang lalu. Jika terlalu sedikit lembu yang dibeli untuk diternak, dan keadaan cuaca adalah baik, maka keuntungan penternak akan merosot kerana telah membuat keputusan yang salah. Sebaliknya jika terlalu banyak lembu yang dibeli untuk diternak, dan keadaan cuaca adalah buruk, harga jagung adalah tinggi dan ini menyebabkan keuntungan penternak akan jatuh. Kemungkinan yang ketiga ialah keadaan cuaca yang sederhana, dan harga jagung juga adalah sederhana tingginya.
Penternak lembu membuat tiga kebangkalian pilihan: membeli 100, 200, atau 300 ekor lembu (Langkah ketiga).  Maksudnya penternak telah menenaraikan alternatif yang ada. Kemungkinan tiga keadaan cuaca boleh berlaku dari tiga pilihan bialngan lembu yang dipilih untuk diternak. Sekarang penternak akan menganalisis kesan dari pilihan dari alternatif yang dibuat dengan menggunakan ‘decision tree’.
Strategi
Keadaan cuaca
Kebangkalian

Pulangan (RM)
Nilai Jangkaan (RM)

Baik
0.2
x
10,000
2,000
100
Sederhana
0.5
x
5,000
2,500

Buruk
0.3
x
3,000
900

RM5,400

Baik
0.2
x
13,000
2,600
200
Sederhana
0.5
x
7,000
3,500

Buruk
0.3
x
0
0

RM6,100

Baik
0.2
x
17,000
3,400
300
Sederhana
0.5
x
7,500
3,750

Buruk
0.3
x
-5,000
-1,500


RM5,650
Rajah 1: Decision tree untuk contoh penternak lembu
Decision tree
Decision tree menunjukkan beberapa kemungkinan yang mungkin berlaku berdasarkan strategi pengurusan yang berbeza-beza. Sekiranya dibeli 100 ekor lembu, keadaan cuaca baik, maka pulangannya ialah RM10,000 dengan keadaan cuaca yang baik, RM5,000 dengan keadaan cuaca sederhana baik, dan RM 3,000 dengan keadaan cuaca buruk (Langkah ke 4 - mengira kesan dari pilihan alternatif yang telah dibuat).
Seterusnya di kira pula kebangkalian untuk berlakunya keadaan tersebut dan di darabkan dengan jangkan pulangan tersebut (Langkah ke 5 - menganggarkan risiko dan jangkaan pulangan dari setiap strategi, dan menilai perbezaan kesan dari setiap pilihan). Dengan mengambilkira nilai jangkan setelah didarab kebangkalian dengan nilai pulangan, didapati strategi membeli 200 ekor lembu dijangka memberi pulangan tertinggi, iaitu RM6,100. Walau bagaimanapun langkah ini hanya mengambilkira purata jangkaan terbaik dari pilihan yang ada.
Payoff Matrix
Dengan menyusun semula maklumat ke bentuk Jadual 2, dapat dilihat kesan perubahan cuaca kepada peputusan penternak lembu dalam bentuk Payoff Matrix.
Jadua 2: Payoff Matrix ntuk penternak lembu


Pulangan dari setiap strategi pembelian
Keadaan cuaca
Kebangkalian
Beli 100
Beli 200
Beli 300
Baik
0.2
RM10,000
RM13,000
RM17,000
Sederhana
0.5
RM5,000
RM7,000
RM7,500
Buruk
0.3
RM3,000
0
RM-5,000
Nilai Jangkaan

RM5,400
RM6,100
RM5,650
Nilai Minimum

3,000
0
-5,000
Nilai Maksimum

10,000
13,000
17,000
Julat (range)

7,000
13,000
22,000

Decision rule
Dengan mengambilkira peraturan yang berbeza-beza bersesuaian dengan keadaan perniagaan akan mempengaruhi cara keputusan akan dibuat oleh pengurus perniagaantani strategi bilangan lembu yang akan diternak. Di antara peraturan tersebut ialah sikap pengurus kepada risiko, seorang yang suka mengambil risiko atau pun tidak, keperluan aliran wang tunai (cash flow requirements) dan lain-lain faktor individu.  Di antara aturan keputusan yang boleh dibuat ialah melihat pertimbangan-pertimbangan berikut:

   a)      Most likely outcome
Aturan keputusan menggunakan kaedah ini mengenalpasti hasil yang paling tingi kebangkalianya akan terjadi dan memilih pilihan tersebut. Jadual 2 menunjukkan kebangkalian tertinggi ialah 0.5, dan keputusan membeli 300 ekor lembu memberikan nilai jangkaan terbaik iaitu RM3,750. Kaedah ini mudah untuk diputuskan tetapi mempunyai kekurangan kerana tidak mengambilkira kemungkinan-kemungkinan lain yang boleh terjadi.

    b)      Maximum expected value
Aturan keputusan menggunakan kaedah ini mengenalpasti strategi yang memberikan jangkaan hasil yang paling maksimum setelah mengambilkira kesemua kebangkalian keadaan cuaca. Berdasarkan Jadual 2, didapati keputusan membeli 200 ekor lembu memberikan Nilai Jangkaan Hasil paling maksimum, iaitu RM6,100.  Kaedah ini memberikan purata pulangan paling tinggi pada sesuatu masa. Kelemahan kaedah ini ialah ianya tidak mengambilkira kebangkalian cuaca buruk yang kebangkalianya berlaku 30%, dan berlaku berulang-ulang pada sesuatu tahun. Jika keadaan ini berlaku, penternak berkemungkinan menghadapi pulangan sifar dari aktiviti penternakannya.  Pengurus yang mempunyai kebolehan menghadapi risiko keadaan-keadaan sedemikian boleh memilih kaedah ini. Di antara penentunya ialah kedudukan kewangan penternak seperti aliran tunai semasa berbanding dengan liabiliti semasa dan sokongan kewangan yang boleh didapati sekiranya menghadapi masalah akibat membuat jangkaan keputusan yang salah.

         c)      Risk and Returns Comparison
Pengurus yang mempunyai kebolehan menghadapi risiko mesti mengambilkira risiko dari pilihan yang akan dibuat. Mereka dalam kumpulan ini tidak akan memilih pilihan yang memberikan pulangan yang rendah dan risiko yang tinggi. Berdasarkan Jadual 2, pengurus dalam kategori ini tidak akan memilih memelihara 300 ekor lembu kerana keputusan ini  mempunyai kemungkinan memberikan pulangan hasil yang negatif semasa keaadan cuaca buruk (-RM5,000).  Keputusan membeli 100 ekor lembu juga didapati memberi risiko yang lebih rendah berbanding dengan pembelian 200 ekor lembu, kerana semua nilai pulangan dalam kebangkalian yang berbeza sama ada cuaca baik, sederhana dan buruk jika menternak 100 ekor lembu memberikan pulangan yang positif. Mereka yang tidak suka mengambil risiko berkemungkinan besar memilih strategi penternakan 100 ekor lembu ini.
   
     d )     Safety first
Dalam strategi ini, pengurus perniagaantani yang menghadapi kedudukan kewangan tidak kukuh, membuat pinjaman yang tinggi dan terpaksa membayar hutang berdasarkan dari hasil penjualan lembu semata-mata, akan mengambilkira keadaan pilihan yang memberikan kesan terburuk sebagai pertimbangan penting. Pengurus dalam kategori ini akan memilih strategi membeli 100 ekor lembu kerana pilihanya ini hanya member kesan pulangan minimum RM3,000, berbanding kemungkinan pulangan sifar dalam penternakan 200 ekor lembu, dan pulangan –RM5,000 jika memilih menternak 300 ekor lembu. Mereka dalam kategori ini tidak boleh menghadapai keadaan pulangan negatif dalam tahun perniagaan tertentu. Perniagaan bentuk persendirian atau perkongsian mungkin menghadapi keadaan sebegini, sebaliknya perniagaan berbentuk koperasi seperti Pertubuhan Peladang dan Syarikat Berhad lebih fleksibel dalam membuat keputusan kerana kedudukan kewangan yang kukuh dan mempunyai pelbagai aktiviti perniagaan.

,