Total Pageviews

Monday, May 27, 2013

Keputusan membeli atau memajak tanah (3)

MEMBELI TANAH
Pembelian sebuah ladang adalah keputusan penting yang sering melibatkan jumlah wang yang besar. Pembelian tanah akan mempunyai kesan jangka panjang pada kecairan perniagaan. Langkah pertama dalam keputusan pembelian tanah adalah untuk menentukan nilai tanah tersebut. Potensi pendapatan adalah penentu yang paling penting dalam nilai tanah. Seterusnya tanah yang hendak dibeli perlu diperiksa dengan teliti untuk mengenal pasti mana-mana kawasan yang bermasalah yang mungkin mengurangkan nilainya. Bangunan juga perlu diperiksa kekukuhan strukturnya, dan jenis tanah perlu dikenal pasti. Parit dan masalah hakisan, pasir dan kawasan batu, batu batuan, dan bahaya lain harus diperhatikan dan jangkaan hasil diselaraskan sewajarnya. Bahaya alam sekitar seperti pencemaran air boleh mengurangkan nilai tanah. Faktor-faktor lain yang perlu diberi perhatian ialah:

1. Tanah, Topografi dan Iklim. Faktor-faktor ini bergabung untuk menjejaskan tanaman dan potensi pengeluaran ternakan dan oleh itu aliran pendapatan yang diharapkan.

2. Bangunan dan Penambahbaikan. Bilangan, saiz, keadaan, dan kegunaan bangunan, pagar, struktur penyimpanan, dan pembaikan lain akan menjejaskan nilai sebidang tanah. Ladang  yang kemas dan menarik boleh menambah nilai kewangan kepada sebuah ladang; manakala ladang yang tidak teratur dan bangunan yang usang boleh mengurangkan nilai ladang tersebut.

3. Saiz. Ladang-ladang kecil dan sederhana boleh dijual dengan harga yang lebih tinggi bagi setiap ekar daripada ladang-ladang besar. Satu jumlah harga pembelian yang lebih kecil meletakkan ladang dalam jangkauan kewangan sebilangan besar pembeli. Beberapa jiran petani boleh mempertimbangkan pembelian sebuah ladang kecil dengan cara yang baik untuk meningkatkan saiz perniagaan mereka, dan membuat tawaran harga yang tinggi.

4. Pasaran. Jarak ke beberapa pasaran akan mengurangkan kos pengangkutan, meningkatkan persaingan bagi produk ladang, dan mungkin menaikkan harga jualan bersih.

5. Masyarakat. Sebuah ladang yang terletak di kawasan yang diurus dengan baik, dijaga rapi atau dalam komuniti di mana tanah jarang bertukar tangan akan mempunyai harga jualan yang lebih tinggi.

6. Lokasi. Lokasi berkaitan dengan sekolah-sekolah, gereja, bandar-bandar, kemudahan rekreasi, jalan berturap, dan pembekal input pertanian juga akan menjejaskan nilai. Bakal pembeli yang merancang untuk tinggal di ladang akan memberi perhatian khusus kepada komuniti dan perkhidmatan yang disediakan di kawasan umum.

7.  Bersaing Penggunaan. Tanah berhampiran bandar atau kawasan rekreasi, atau yang mempunyai deposit mineral, mungkin mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada tanah pertanian yang lain kerana kegunaan lain yang berpotensi. Potensi perolehan modal yang boleh melebihi pendapatan daripada pengeluaran pertanian.

8.  Ciri-ciri Program Pertanian. Beberapa bidang tanah yang mempunyai sejarah tanaman corak dan hasil yang mempengaruhi tahap faedah yang disediakan untuk program komoditi tertentu.

3 comments:

an rehan said...

Salam Dr Jamal, terima kasih atas perkongsian ilmu yang tidak putus2 serta banyak mencetus minda dan intelektual kita semua..

Memetik faktor2 yang telah Dr sampaikan, memang diakui terdapat banyak element penting yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli tanah seperti "keadaan topografi dan iklim,bangunan dan penambahbaikan,saiz,pasaran,lokasi, persaingan penggunaan,serta ciri-ciri program pembangunan pertanian yang boleh dibangunkan".

Kesemua element ini menjadi indikator utama, terutamanya bagi peladang-peladang kecil atau besar yang ingin memulakan program pertanian/penternakan mereka mahupun menambah kawasan baru ladang. Dengan menimbang kesemua faktor yang telah dinyatakan, ia membantu mengurangkan risiko yang dihadapai oleh si pengusaha dan pelaburan tanah menjadi begitu menguntungkan.

Selain itu, para pengusaha boleh mengemukankan insuran malapetaka bagi melindungi tanaman mahupun penternakan mereka yang mungkin musnah akibat bencana alam supaya pelaburan tanah yang diusahakan akan lebih terjamin terutamanya bagi kawasan tanah yang berisiko tinggi untuk dibangunkan..

(Raihan Ramli 811092)

Rushdi Baharum said...

Saya adalah bekas pdajar Tuan. Saya sering mengikuti penulisan tuan didalam Blog tuan ini '
semoga Usaha tuan yg. murni ini akan di rahmati oleh Allah swt.

Assoc. Prof. Dr. Jamal Ali said...

Terima kasih saudara Rushdi dan saudari an rehan. Idea untuk dikongsi bersama. Hasil penulisan untuk kebaikan boleh dijadikan panduan dan mohan keredaan Allah S.W.T. jua.