Total Pageviews

Thursday, January 1, 2009

Agricultural Finance 8: Sumber Dana Pinjaman - Agrobank

Selain dari Pinjaman/Pembiayaan, Agrobank juga menjalankan aktiviti Skim Jaminan Kredit Enhancer, Skim Kredit Islam Enhancer (Enhancer-i), Pinjaman Berjangka, Kemudahan Modal Pusingan (Revolving Loan), Kemudahan Banking (Banking Facilities), Skim Khas, Skim Kredit Mikro dan Pembiayaan Mikro.

A. JAMINAN
a) Skim Jaminan Kredit Enhancer

Skim Jaminan Kredit Enhancer adalah kemudahan jaminan yang disediakan oleh CGC bagi produk-produk di bawah pinjaman konvesional.

Tujuan
Untuk membantu usahawan yang mempunyai projek berdaya maju, tetapi kekurangan atau tidak mempunyai cagaran untuk mendapat pinjaman daripada Bank.

Kelayakan Pelanggan
i) Warganegara Malaysia.
ii) Individu atau kumpulan individu.
iii) Syarikat hak milik warganegara Malaysia
iv) Perniagaan yang dikategorikan sebagai Pengusaha Kecil & Sederhana (PKS).

Kelayakan Jaminan
i) Pembiayaan yang tidak mempunyai cagaran atau nilai cagaran tidak mencukupi untuk menampung jumlah pembiayaan.
ii) Pembiayaan bercagaran penuh tidak layak dijamin.
iii) Jaminan adalah untuk pembiayaan baru. Pembiayaan sedia ada tidak layak mendapat jaminan kecuali ada pembiayaan tambahan.

Jumlah Pinjaman
Had pinjaman terkumpul bagi setiap pelanggan yang direkodkan dengan CGC termasuk pinjaman dengan institusi-institusi lain pada bila-bila masa tidak melebihi RM10.0 juta.
Had minimum pinjaman yang layak untuk mendapat jaminan (bahagian tidak bercagar) ialah melebihi RM50,000

Tempoh Pembiayaan
i) Pembiayaan berjangka - sehingga tempoh matang.
ii) Pembiayaan pusingan (Revolving) - maksimum 3 tahun daripada Sijil Jaminan.
iii) Bagi pembiayaan pusingan, pembaharuan jaminan hendaklah dibuat tiga (3) bulan sebelum tamat tempoh jaminan.

b) Skim Kredit Islam Enhancer (Enhancer-i)
Skim Kredit Islam Enhancer (Enhancer-i) adalah kemudahan jaminan yang disediakan oleh CGC bagi produk-produk di bawah Sistem Perbankan Islam (SPI).

Tujuan
Untuk membantu usahawan yang mempunyai projek berdaya maju, tetapi kekurangan atau tidak mempunyai cagaran untuk mendapat pembiayaan daripada Bank.

Kelayakan Pelanggan
i) Warganegara Malaysia.
ii) Individu atau kumpulan individu.
iii) Syarikat hak milik warganegara Malaysia
iv) Perniagaan yang dikategorikan sebagai Pengusaha Kecil & Sederhana (PKS).

Kelayakan Jaminan
i) Pembiayaan yang tidak mempunyai cagaran atau nilai cagaran tidak mencukupi untuk menampung jumlah pembiayaan.
ii) Pembiayaan bercagaran penuh tidak layak dijamin
iii) Jaminan adalah untuk pembiayaan baru. Pembiayaan sedia ada tidak layak mendapat jaminan kecuali ada pembiayaan tambahan.

Jumlah Pembiayaan
Had pembiayaan terkumpul bagi setiap pelanggan yang direkodkan dengan CGC termasuk pembiayaan dengan institusi-institusi lain pada bila-bila masa tidak melebihi RM10 juta.
Had minimum pembiayaan yang layak untuk mendapat jaminan (bahagian tidak bercagar) ialah melebihi RM50,000.

Tempoh Pembiayaan
i) Pembiayaan berjangka - sehingga tempoh matang.
ii) Pembiayaan pusingan (Revolving) - maksmimum 3 tahun daripada Sijil Jaminan.
iii) Bagi pembiayaan pusingan, pembaharuan jaminan hendaklah dibuat tiga (3) bulan sebelum tamat tempoh jaminan.

B. PINJAMAN BERJANGKA
a) Hartani-i
Memberi kemudahan pembiayaan kepada kakitangan kerajaan dan swasta untuk membeli hartanah melalui bayaran secara potongan gaji.

Tujuan
Pembiayaan adalah bagi tujuan untuk membeli dan memajukan tanah pertanian kepada individu yang berpendapatan tetap menerusi pembiayaan secara Islam (Al Bai Bithamin Ajil).

Kelayakan Pemohon
i) Warganegara Malaysia.
ii) Umur kelayakan di antara 21-60 tahun
iii) Kakitangan Kerajaan atau Swasta yang telah disahkan jawatan oleh majikannya
iv) Pendapatan bagi kakitangan awam hendaklah tidak kurang daripada RM1,500 sebulan dan kakitangan swasta tidak kurang daripada RM2,000 sebulan.
iv) Baki pendapatan bersih pemohon setelah ditolak pembayaran balik mestilah tidak kurang daripada 40% dari pendapatan kasar (termasuk elaun-elaun tetap).
v) Pembiayaan boleh dipertimbangkan kepada suami dan isteri secara bersesama atau berasingan.
vi) Pemohon mestilah mengemukakan slip gaji ASAL untuk 3 bulan terakhir.
vii) Pemohon tidak mempunyai kepentingan dalam urusan jual beli tanah tersebut (di mana pelanggan asal atau pemilik tanah adalah tidak layak untuk memohon pembiayaan ini).
Selain daripada kakitangan awam dan swasta, individu yang berpendapatan stabil dan berkemampuan juga layak untuk memohon.

Jumlah Pembiayaan
Jumlah maksimum pembiayaan adalah sebanyak RM200,000
Had pembiayaan 100% daripada harga tanah.

Tempoh Pembiayaan
Tempoh maksima pembiayaan sehingga 240 bulan (20 tahun).

Perlindungan Takaful
i) Mengambil Takaful Gadai-Janji bagi melindungi keseluruhan jumlah pembiayaan.
ii) Bank boleh membiayai bayaran Premium Takaful.

Deposit Sekuriti
Sebanyak 3 bulan ansuran

b) Pembiayaan Pelajaran Insani
Untuk Masa Depan Yang Lebih Terjamin

Tujuan Pembiayaan
Pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi keperluan pelanggan dalam membantu mereka melengkapkan perbelanjaan untuk tujuan pendidikan.

Kumpulan Sasaran
Terbuka kepada semua wargenegara Malaysia.

Skop Pembiayaan
Pembiayaan pendidikan peringkat sijil, diploma, diploma lanjutan, ijazah dan ijazah lanjutan di dalam dan di luar negara yang diiktiraf di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

Had Pembiyaan
RM 1,000
Maksimum RM 100,000

Kelayakan
i) Bagi pelajar yang baru masuk institusi pengajian (belum bekerja) hanya layak memohon pinjaman bersama (co-borrower).
ii) Bagi pinjaman bersama (co-borrower), kelayakan penama kedua adalah berumur tidak melebihi 60 tahun pada tarikh matang pinjaman.

Jumlah / Tempoh Pembiayaan
i) Sehingga 100% daripada keperluan
ii) Sehingga 10 tahun
iii) Tempoh penangguhan bayaran balik pokok adalah tidak melebihi 48 bulan ataupun 3 bulan selepas tamat pengajian
iv)Faedah perlu dibayar secara bulanan dalam tempoh penangguhan

c. Pinjaman Projek

a) PINJAMAN TANAMAN
- Aktiviti Pengeluaran:
i) Tanaman kekal
ii) Tanaman sayur-sayuran
iii) Tanaman hiasan, bunga keratan dan orkid
iv) Tanaman makanan bijiran, kekacang dan 'umbisi'.
v) Tanaman buah-buahan bermusim, tidak bermusim dan kordial
vi) Pengeluaran bahan tanaman, biji benih dan lain-lain.

- Aktiviti Pemprosesan:
i) Kilang-kilang padi, kelapa sawit, getah, kayu, perabut dan kertas
ii) Perusahaan makanan ringan seperti kekacang, kerepek, keropok dan buah kering
iii) Perusahaan ragi, herba, minyak sapu, syampu, sabun dan lain-lain.
iv) Lain-lain perusahaan yang menggunakan bahan hasil pertanian.

- Aktiviti Pemasaran:
i) Kenderaan pengangkutan, gudang simpanan dan kerja-kerja penghantaran.
ii) Aktiviti pengimportan, pengeksportan, pemborongan dan pengangkutan hasil tanaman.
iii) Pembekalan baja, ubat-ubatan dan racun tanaman.
iv) Promosi dan pengiklanan.
v) Lain-lain aktiviti pemasaran.

b) PINJAMAN TERNAKAN
- Aktiviti Pengeluaran:
i) Menternak lembu, kerbau, kambing, biri-biri, ayam, itik, puyuh dan lain-lain.
ii) Penghasilan susu dan telur.
iii) Penghasilan baka dan lain-lain hasil ternakan.

- Aktiviti Pemprosesan:
i) Rumah penyembelihan.
ii) Penghasilan produk seperti burger, daging kisar, daging salai, rendang, dadih, 'nugget', telur masin dan lain-lain.
iii) Kelengkapan bilik penetasan telur ayam, itik dan puyuh.
iv) Pembungkusan, pengetinan dan pembekuan.
v) Pengeluaran kulit, lemak, geletin dan lain-lain.

- Aktiviti Pemasaran:
i) Kenderaan pengangkutan.
ii) Aktiviti-aktiviti pengedaran.
iii) Kemudahan gudang simpanan, bilik sejuk dan bilik beku.
iv) Pembekalan makanan, baja dan ubat-ubatan.
v) Promosi, pengiklanan dan lain-lain aktiviti pemasaran.

c) PINJAMAN PERIKANAN
- Aktiviti Pengeluaran :
i) Aktiviti penangkapan di kawasan laut pesisir, laut dalam, tasik dan sungai.
ii) Menternak ikan, udang, ketam, kupang dan kerang.
iii) Pengeluaran anak benih ikan, udang dan ketam.

- Aktiviti Pemprosesan:
i) Membeku, mengukus, mengering, menggaram, menjeruk dan menyalai.
ii) Penghasilan keropok/bebola ikan, surimi, belacan dan budu.
iii) Penghasilan makanan ternakan, makanan ikan dan lain-lain.

- Aktiviti Pemasaran:
i) Membina kilang air batu untuk industri perikanan.
ii) Kenderaan pengangkutan hasil perikanan.
iii) Pemborongan dan pengedaran ikan.
iv) Membekal ubat-ubatan dan alat ternakan ikan.
v) Promosi, pengiklanan dan lain-lain aktiviti pemasaran yang sesuai dibiayai.

Kaedah Pembiayaan
Secara konvensional atau Syariah mengikut pilihan pemohon.

d) Pendahuluan Simpanan Tetap
Pendahuluan Khas Simpanan Tetap adalah bertujuan untuk menyediakan pendahuluan kepada pelangan-pelanggan yang mempunyai akaun simpanan tetap bagi membiayai projek-projek yang mempunyai hubung kait dengan bidang pertanian.

Kelayakan
Kemudahan ini hanya terbuka kepada individu atau sekumpulan individu atau organisasi yang mempunyai akaun Simpanan Tetap di Bank Pertanian Malaysia di atas nama pelanggan yang berkenaan sahaja.

Jenis-Jenis Simpanan Tetap
Kemudahan pendahuluan ini adalah bagi semua jenis produk Simpanan Tetap sama ada di bawah perbankan konvensional atau perbankan Islam yang di buka di Bank Pertanian Malaysia sahaja.

Jumlah Pendahuluan
Had maksimum pendahuluan ialah 90% daripada nilai Simpanan Tetap.

Tempoh
Tempoh kemudahan hendaklah tidak melebihi tarikh matang Simpanan Tetap atau tidak melebihi tempoh 12 bulan, di mana terdahulu.

Faedah
Kadar faedah dikenakan sebanyak 1% di atas kadar asas berian pinjaman (KABP).

Pembayaran Balik
Pelanggan boleh membayar balik pendahuluan ini adalah secara ansuran atau sekaligus pada bila-bila masa sebelum tarikh matang.

e) Agrocash-i (Pembiayaan Bai Al-Innah)
Kelulusan segera
Tanpa Penjamin*
Pembiayaan maksimum RM150,000*

Kelayakan
- Kakitangan Kerajaan
i) Kakitangan yang bertaraf perkhidmatan tetap atau masih dalam tempoh percubaan
ii) Kakitangan yang bertaraf kontrak boleh dipertimbangkan melalui jaminan individu

- Kakitangan Swasta
i) Kakitangan swasta yang mana dikategorikan sebagai Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) serta ii) Anak Syarikatnya, Syarikat yang tersenarai di Bursa Saham dan Individu Pengamal Profesional
iii) Kakitangan yang bertaraf perkhidmatan tetap
iv) Kakitangan yang bertaraf perkhidmatan tetap tetapi masih dalam tempoh percubaan yang boleh dipertimbangkan melalui jaminan individu
- Terbuka kepada semua warganegara
- Pendapatan kasar (termasuk elaun tetap)tidak kurang daripada RM1,000.00 sebulan
- Berumur dari 18 tahun sehingga 58 tahun
- Jumlah potongan gaji termasuk potongan bagi pembiayaan yang diberikan tidak melebihi 60% dari gaji kasar beserta elaun-elaun tetap.
Nota * : Tertakluk kepada syarat-syarat dan perubahan semasa

f) Pembiayaan Al-Bai Bithaman Ajil (BBA)
Al-Bai' Bithaman Ajil (BBA) adalah kontrak jual beli dengan harga tangguh. Di bawah konsep ini, Bank memberi pembiayaan kepada pelanggan untuk memiliki harta atau perkhidmatan di mana Bank akan membeli aset kepunyaan pelanggan atau daripada 'vendor' dengan harga tunai dan kemudiannya menjual kembali aset tersebut kepada pelanggan dengan harga belian ditambah keuntungan dan pelanggan boleh membayar balik secara tangguh atau ansuran.

Jenis-Jenis Pembiayaan
Pelanggan boleh mendapatkan kemudahan ini bagi membiayai sebarang projek pertanian yang berkaitan pengeluaran, pemprosesan dan pemasaran. Klik jenis-jenis pembiayaan untuk keterangan lanjut.

Jumlah Pembiayaan (Harga Belian Bank)
Maksimum 70% daripada kos projek tertakluk polisi semasa Bank

Harga Jualan Bank
i) Harga Belian + Keuntungan Bank
ii) Harga jualan ini apabila telah dipersetujui akan kekal tidak berubah sehingga tempoh pembiayaan tamat.

Kadar Keuntungan
Kadar tetap di antara 6.8% - 10.8% setahun dikira atas baki bulanan.
Tertakluk kepada perubahan.

Tempoh
Tempoh pembiayaan adalah tertakluk kepada keupayaan bayaran balik projek.Tempoh penangguhan boleh dipertimbangkan jika projek yang dicadangkan lambat mengeluarkan hasil.

Deposit Sekuriti
1 bulan ansuran

Cagaran/Jaminan
i) Cagaran penuh berupa tanah, saham amanah, Sijil Pelaburan Am Al-Mudharabah, Sijil Simpanan Tetap, saham tersiar harga dan lain-lain.
ii) Jika tidak mencukupi, boleh kemukakan penjamin yang sesuai.

Perlindungan Takaful
Takaful Gadai Janji

Bayaran Pemprosesan
RM50: Kelulusan Pembiayaan bawah RM30,000
RM100: Kelulusan Pembiayaan bawah RM100,000
RM200: Kelulusan Pembiayaan melebihi RM100,000

Rebat/Ibra'
Rebat diberikan bagi pelanggan yang membuat penjelasan awal dan ianya hak mutlak Bank.
Keistimewaan

Pembiayaan mengikut prinsip Syariah.
Tiada risiko bayar lebih jika KABP/BLR meningkat. Bayaran ansuran bulanan tetap tidak berubah sehingga tamat tempoh pembiayaan. Pilihan terbaik untuk menguruskan aliran tunai anda!
Bayaran keuntungan dalam masa tempoh penangguhan dikongsi samarata dengan Bank. Anda hanya perlu bayar separuh.

C. KEMUDAHAN MODAL PUSINGAN
1. Kontrak Tani
Menyediakan kemudahan kredit pusingan untuk kerja-kerja kontrak

Tempoh Pinjaman
1 Tahun & Boleh diperbaharui

Projek
Kontrak pertanian berasaskan inden kerja yang dianugerah oleh badan pertanian

Bayaran Perkhidmatan
1% sebulan atau 12% setahun

2. Niaga Tani
Membantu Usahawan Tani menyediakan Modal Pusingan ala Over Draf

Tempoh Pinjaman
1 Tahun & Boleh diperbaharui

Projek
Kontrak Pertanian, Modal Pusingan, bahan mentah serta upah pekerja

Kadar Faedah
2% setahun melebihi KABP

"Usahawan Tani Berjaya"

Skim Ar-Rahnu
Bank memberi pinjaman berdasarkan prinsip Syariah Al-Qardul Hassan iaitu pinjam RM10,000 bayar balik RM10,000. Pinjaman yang diberi hendaklah bercagar. Cagaran yang diambil adalah barang kemas. Barang kemas ini disimpan oleh Bank berdasarkan Al-Wadiah Yad Dhamanah dan dijamin keselamatannya. Barang kemas yang disimpan dikenakan sedikit upah (Al-Ujrah).

Kelayakan
Terbuka kepada semua individu atau bukan individu warganegara Malaysia.
Berumur 18 tahun ke atas.

Had Kemudahan/Gadaian
Maksimum RM50,000 @ RM10,000 / hari
Minimum RM100

Tempoh Kemudahan/Gadaian
6+3+2 bulan (Tempoh gadaian pertama ialah 6 bulan, boleh dilanjutkan 3 bulan lagi dan lanjutan tempoh terakhir selama 2 bulan).

Jenis Barang Gadaian
Semua jenis barang kemas yang diperbuat daripada emas seperti: Rantai, Subang, Cincin, Gelang tangan dan Gelang kaki, Kerongsang, dan lain-lain Emas paun dan emas putih (Platinum) tidak diterima oleh Bank

Kadar Upah Simpan
Margin Pinjaman
Kadar Upah Sebulan Bagi Setiap RM100 Nilai Marhun
50% - RM0.50
60% - RM0.60
70% - RM0.70

Penebusan Gadaian
Penebusan gadaian boleh dibuat secara ansuran atau sekaligus atau pada bila-bila masa sebelum atau pada tarikh matang.
* Tertakluk kepada perubahan semasa polisi Bank

Kelebihan Skim Ar-Rahnu
i) Pembiayaan mengikut Syariah
ii) Cepat, mudah dan selamat. Barang kemas dijamin keselamatannya
iii) Lebih murah berbanding pajak gadai konvensional
iv) Kadar upah tetap tidak berubah sehingga penebusan penuh
v) Tempoh gadaian lebih lama
vi) Tiada denda
vii) Lebihan hasil lelongan dikembalikan kepada penggadai

Panduan Berurusan
->Permohonan
i) Isi borang permohonan di kaunter Ar-Rahnu
ii) 1 salinan kad pengenalan
iii) Barang kemas yang hendak digadai
iv) Hantar ke kaunter Ar-Rahnu untuk pemerosesan dan dapatkan tunai segera

->Pembayaran Secara Beransur
Bayar terus kepada tella di kaunter dengan hanya mengemukakan Surat Akuan Gadaian
Kekerapan bayaran tidak terhad

->Penebusan Penuh
Bawa bersama Surat Akuan Gadaian serta bayaran penebusan
Jika melalui wakil, sila kemukakan Surat Akuan bertulis dan salinan kad pengenalan penggadai

->Lanjut Tempoh Gadaian
Bawa Surat Akuan Gadaian dan bayaran upah simpan

->Kehilangan Surat Akuan Gadaian
Bawa surat Akuan Sumpah yang disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah dan salinan Surat Akuan Gadaian akan diberikan tanpa caj tambahan

D. Kemudahan Banking (Banking Facilities)
1. Pemfaktoran (Debt Factoring)

Memberi kemudahan kredit jangka pendek dengan membeli inbois sementara bayaran kontrak belum terima, bertujuan agar usahawan/kontraktor dapat terus bergerak

Had Pembiayaan
90% daripada nilai inbois

Tempoh
Tahunan & boleh diperbaharui

Kadar Faedah
2.5% hingga 4.0% atas KABP

Cagaran
Jaminan dan/atau "Deed of Assignment"

2. Surat Jaminan (Letter of Guarantee)
Menyediakan jaminan kepada pihak ketiga/Penganugerah kontrak

CIRI-CIRI:
Nilai jaminan adalah 75% dari cagaran harta tetap atau 100% dari Simpanan Tetap
Komisen 0.1% sebulan dari nilai jaminan

E. Skim Khas
1. Tabung Untuk Makanan (Pinjaman 3F)

Menggalakkan Pelaburan di Sektor Pengeluaran Makanan Utama

Had Pinjaman
RM10,000 – RM10 JUTA

Tempoh Pinjaman
Sehingga 10 Tahun

Projek
Pengeluaran, Pemerosesan & Pemasaran Makanan (Tanaman, Ternakan & Perikanan)

Kadar Faedah
Serendah 3.75% setahun atas baki bulanan

2. SKIM KREDIT PENGELUARAN MAKANAN
Meningkatkan Aktiviti Pengeluaran Makanan Dalam Negara

Had Pinjaman
Tidak melebihi RM500,000.00

Tempoh Pinjaman
Tidak Melebihi 8 Tahun

Projek
Semua Aktiviti Pengeluaran Makanan dalam Bidang Huluan dan Hiliran

Kadar Faedah
Serendah 3.75% setahun atas baki bulanan

Peruntukan
Dana SKPM adalah sehingga 2018 dan tertakluk kepada polisi dari masa ke semasa

Skim Kredit Padi
Meningkatkan pengeluaran hasil padi di kawasan Jelapang Padi Negara

Had Pinjaman
Tidak melebihi RM5,000.00/musim

Tempoh Pinjaman
Sehingga 6 bulan (1 musim)

Projek
Semua Aktiviti Pengeluaran Tanaman Padi

Kadar Faedah
4% dari jumlah pinjaman bagi tempoh 1 musim

Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera (MPPB)
Menggalakkan Pembentukan Usahawan Bumiputera dalam Sektor Pertanian

Had Pinjaman
RM10,000 - RM5 juta

Tempoh Pinjaman
Tidak melebihi 10 tahun

Projek
Sektor pertanian komersil
Sektor industri pembuatan/pemprosesan asas pertanian
Perkhidmatan pertanian

Kadar Faedah
3.75% setahun atas baki bulanan

Peruntukan
Dana SKPM adalah sehingga 2018 dan tertakluk kepada polisi dari masa ke semasa

Skim Pembiayaan LITS (Low Intensity Tapping System)
Untuk menambah pendapatan pekebun kecil getah melalui peningkatan hasil torehan dan mengatasi masalah kekurangan tenaga penoreh getah melalui pengurangan kekerapan bilangan hari menoreh.

Nilai Pembiayaan
RM1,000 sehektar dengan pecahan berikut:
70% dalam bentuk geran
30% dalam bentuk pembiayaan (pinjaman)

Tempoh Pembiayaan
12 bulan termasuk 2 bulan penangguhan

Projek Yang Layak Dibiayai
i) Keluasan tanah getah yang dimiliki atau diusahakan melebihi 4 hektar sehingga 40.5 hektar.
ii) Teknologi LITS yang diiktiraf oleh Lembaga Getah Malaysia (LGM)
iii) Peralatan perkakasan dalam teknologi LITS: Baja, Alat kalis hujan, Peralatan kutipan hasil, Premium takaful, Bayaran guaman

Kaedah Pembiayaan
Secara Al-Bai'Bithaman Ajil (BBA) dengan kadar keuntungan 3% setahun.

Kelapa Sawit (TASKS)
Menggalakkan tanaman semula tanaman kelapa sawit yang tidak lagi produktif

Had Pinjaman
Tidak melebihi RM6000/hektar

Tempoh Pinjaman
Sehingga 10 Tahun

Projek
Tanaman Kelapa Sawit sehingga 100 ekar

Kadar Faedah
4% setahun atas baki bulanan
“Peluang Membuka Ladang Sendiri”

Skim Usahawan Tani Komersil Siswazah (SUTKS)
Mengurangkan kadar pengangguran di kalangan siswazah dan mewujudkan siswazah tani komersil

Had Pinjaman
Tidak melebihi RM50,000

Tempoh Pinjaman
Sehingga 6 Tahun

Projek
Semua Aktiviti Pengeluaran Pertanian Komersil dalam bidang Huluan dan Hiliran (Projek jangka pendek dan sederhana ; 1-5 tahun)

Kadar Faedah
3% setahun atas baki bulanan
“Siswazah Tani Moden”

Tabung Industri Kecil & Sederhana ke 2 (TIKS2)
Untuk membiayai modal kerja kepada usahawan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) di dalam sektor pembuatan berkaitan dengan pertanian.

Kelayakan
Syarikat milik Malaysia, Pertubuhan dan Koperasi.
Dana pemegang saham tidak melebihi RM2 juta.

Had Pinjaman
Minimum RM50,000
Maksimum RM5 juta

Kaedah Pembiayaan
Ditawarkan secara konvensional atau pembiayaan secara Islam (Al-Bai'Bithaman Ajil).

Tempoh Pinjaman
Tidak melebihi 5 tahun.

Projek Yang Dibiayai (Berasaskan Pertanian)
i) Jentera / peralatan ladang.
ii) Pembangunan ladang & bangunan.
iii) Penyelidikan & pembangunan (R & D).
iv) Pemprosesan makanan.
v) Pembungkusan makanan / pengetinan.

Kadar Faedah
4 - 6% setahun, berdasarkan pada tahap risiko pembiayaan.

Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS)
Dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9), Bank telah diperuntukkan dana untuk pembiayaan Skim PKS untuk membangunkan perusahaan kecil dan sederhana.

Kelayakan
i) Warganegara Malaysia.
ii) Individu atau kumpulan individu.
iii) Perniagaan milik tunggal atau perkongsian.
iv) Syarikat hak milik warganegara Malaysia.
v) Institusi-institusi lain yang diperbadankan.

Projek
i) Pembiayaan modal tetap dan modal kerja.
ii) Semua projek yang melibatkan proses pembuatan dan pengilangan.
iii) Perkhidmatan.
iv) Pembelian tanah/bangunan (tidak melebihi 30% daripada jumlah pembiayaan).

Jumlah Pembiayaan
Had pembiayaan seperti berikut : a)Minimum -> RM10,000 , b)Maksimum -> i)Pinjaman Berjangka RM5 juta , ii)Kemudahan pusingan RM1 juta

Projek pembesaran sehingga 100% daripada jumlah kos projek.

Projek baru sehingga 90% daripada kos projek.

Tempoh Pembiayaan
i) Pembiayaan berjangka: maksmimum 120 bulan (10 tahun)
ii) Kemudahan pusingan: berterusan tertakluk kepada semakan tahunan.

Kadar Keuntungan
3.75% setahun dikira atas baki bulanan.

Cagaran
Tertakluk kepada Syarat-Syarat Am Agrobank dan PKS.

Skim Belia Tani-i
Membantu golongan belia mempertingkatkan diri dalam aktiviti pertanian dan industri asas tani

Had Pinjaman
RM5,000 hingga RM50,000

Tempoh Pinjaman
Tidak melebihi 84 bulan

Projek
Semua Aktiviti dalam industri huluan dan hiliran berasaskan pertanian dan asas tani

Kadar Faedah
4% setahun atas baki bulanan


F. Skim Kredit Mikro
SKIM MODAL USAHAWAN TANI (MUST)

Skim Modal Usahawan Tani adalah merupakan lanjutan dari Skim Kredit Mikro (SKM) yang telah diperkenalkan oleh Agrobank kepada peminjam yang mengusahakan projek pertanian dan industri asas tani

Tujuan
Untuk membantu pengusaha kecil-kecilan memperkembangkan lagi projek-projek yang telah sedia ada dan projek-projek yang berusia melebihi 1 tahun.

Syarat-Syarat Pinjaman
i) Pembiayaan yang melibatkan semua aktiviti pertanian diperingkat pengeluaran, pemprosesan dan pemasaran.
ii) Warganegara Malaysia.
iii) Umur kelayakan di antara 21-60 tahun
iv) Individu yang mengusahakan projek pertanian dan industri asas tani.
v) Tidak memerlukan cagaran.
vi) Bekas peminjam yang mempunyai rekod pinjaman yang baik atau pendeposit yang aktif.
vii) Mengusahakan projek yang berusia sekurang-kurangnya 1 tahun di lokasi yang sama.
viii) Bayaran proses dikecualikan.

Had Pinjaman
Jumlah pinjaman sehingga RM50,000
Had pinjaman 100%

Kadar Faedah
Kadar yang kompetatif iaitu 1.25% sebulan.
Rebat faedah sebanyak 20% dikembalikan secara tunai bagi rekod pinjaman yang baik

G. Pembiayaan Mikro
Micro Enterprise Fund Bank Negara Malaysia
Tawaran Micro Enterprise Fund Bank Negara Malaysia untuk MODAL USAHAWAN ASAS TANI (MUST)

Butiran Lanjut:-
i) Syarat-Syarat menarik dengan jumlah maksimum RM50,000 dan tempoh pinjaman sehingga 5 tahun
ii) Terbuka kepada semua pengusaha Mikro, sama ada pertanian atau bukan pertanian (Pertanian termasuk peringkat pengeluaran)

Sila hubungi cawangan-cawangan Agrobank yang terdekat untuk maklumat lanjut

Sumber: Agrobank - (http://www.agrobank.com.my/)

NASIHAT ILMU:
Barangsiapa tak punya sopan santun, bererti ia jahil (ignorant).
Barangsiapa tidak memiliki kesabaran (patience) bererti ia tidak beragama.
Barangsiapa tidak mempunyai sifat wara’ bererti ia tak pernah dekat dengan Allah.

Sumber: Hassan al-Basri

2 comments:

Global Excellent Marketing Sdn Bhd said...

DIREKTORI / FORUM Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia -
http://gem.socialgo.com

Himpunan Weblog Pertanian Malaysia 2008/2009-
http://pertanianmalaysia.blogspot.com

Industri Sarang Burung Layang - Layang ( walet / walit ) -
www.gem.tl.my

aishah_cabib said...

Thanks for the info