Total Pageviews

Thursday, December 31, 2009

Pemasaran Produk Institusi Pengajian Tinggi

Pengenalan
Pentadbiran UUM boleh menggunakan konsep Audit Pemasaran perkhidmatan yang ditawarkan untuk bersaing dengan sektor pendidikan tinggi yang kompetitif pada masa kini. Di antara konsep pemasaran yang dimaksudkan ialah sasaran pasaran, konsep “positioning” untuk membolehkan produk diingati, perhubungan jaringan dengan stakeholder dan pembinaan “value delivery system”.

Pendekatan yang boleh digunakan ialah melihat apakah perancangan yang telah dibuat dan berjalan untuk mencapai keempat-empat Pelan Strategik UUM dari segi Akademik, Pembangunan Pelajar, Pengantarabangsaan dan Menjana Kekayaan. Kejayaan untuk mencapai strategi yang dirancang adalah bergantung kepada sumber, keadaan pasaran pendidikan tinggi yang ada, dan kekuatan dan kelemahan yang perlu di pertimbangkan dalam membuat keputusan.

Terdapat 5 langkah dalam membuat Audit Pemasaran iaitu:
i) Menganalisis kejayaan pemasaran setiap produk,
ii) Mengkaji keadaan pasaran,
iii) Mengenalpasti kelebihan,
iv) Menilai Perancangan Pemasaran dan Objektif, dan
v) Mengkaji sumber manusia dan struktur organisasi.

i) Menganalisi kejayaan pemasaran setiap produk – produk yang hendak dikeluarkan oleh UUM ialah perkhidmatan penyelidikan, perundingan dan penerbitan, selain dari perkhidmatan yang biasa bagi sesebuah Universiti iaitu pengeluaran graduan di peringkat Sarjana Muda dan Sarjana. Graduan di peringkat Sarjana Muda tidak menghadapi masalah kerana permintaan sentiasa melebihi penawaran kerana setiap Universiti Awam di Malaysia sememangnya menjadi tumpuan utama pelajar lepasan STPM dan Matrikulasi untuk menyambung pengajian. Akan tetapi untuk Program Sarjana dan Ph.D. kebiasaannya akan berlaku persaingan untuk mendapatkan pelajar yang berkualiti dari dalam dan luar Negara.
Pihak pengurusan UUM dalam menilai pencapaian dalam bidang perkhidmatan penyelidikan, perundingan dan penerbitan perlu sentiasa berusaha menjawab soalan-soalan berikut:

a) Adakah UUM dapat bersaing dengan Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dalam mencapai sasaran yang ditetapkan?
b) Adakah pesaing UUM mengeluarkan strategi baru, seperti mengujudan Pusat-pusat Kecemerlangan Akademik yang baru seperti “The Institute of Malaysian and International Studies” (IKMAS), di UKM; Pusat Penyelidikan Dadah, dan Basic Education Research Unit (UPPA) di USM; atau Pengiktirafan sebagai Universiti Penyelidikan (RU) yang diperolehi oleh UM, UKM dan UPM; dan APEX Universiti oleh USM menjejaskan strategi pemasaran penyelidikan dan perundingan UUM?
c) Adakah UUM tidak berjaya melaksanakan perancangan yang dibuat dengan efektif? atau
d) Adakah matlamat yang hendak dicapai terlalu sukar untuk dicapai?

ii) Mengkaji keadaan pasaran – langkah ini meliputi penilaian terhadap kedudukan keadaan pasaran dan menjangka tren masa hadapan. Contohnya UUM diiktiraf sebagai Universiti yang dibuat dalam bidang pengkhususan tertentu, iaitu Bidang Pengurusan. Universiti yang mendapat pengiktirafan sebagai Universiti Penyelidikan (RU) dan Universiti APEX mempunyai program Sains, Sastera dan Pengurusan. Nampak dalam keadaan pasaran masa kini, Universiti yang menawarkan pelbagai program, lebih menonjol berbanding dengan Universiti yang khusus dalam bidang tertentu. UUM perlu melobi dan terus berusaha untuk mendapatkan program-program baru yang bercorak Sains. Program Sains Pengurusan Perniagaantani mungkin boleh menjadi pelopor kepada program-program baru yang bercorak sains. Kebanyakan peluang penyelidikan dan perundingan yang bernilai tinggi pada masa kini menjurus kepada program-program sains. Ianya bererti “positioning” produk yang hendak ditawarkan sama ada tertumpu kepada pengurusan sahaja, atau mahu melibatkan program baru dalam bidang sains perlu dikaji dengan teliti.

iii) Mengenalpasti kelebihan – langkah ini melibatkan kajian terhadap apa yang kita nampak UUM lebih menonjol berbanding dengan pesaing. Bidang pengurusan memang menjadi tunjang kekuatan UUM. Program MBA yang dikendalikan oleh UUM sendiri atau syarikat-syarikat swasta yang membuat perjanjian kerjasama seperti Rezzen dan Angkasa Training Centre (ATC) memang telah lama berjalan. UUM sebenarnya mempunyai ALUMNI yang ramai dari sektor kerajaan dan swasta hasil dari program MBA. Memang kajian memperbaiki perlaksanaan program MBA perlu diteliti lagi, tetapi hubungan yang boleh dibuat dengan bekas pelajar MBA sebenarnya boleh digunakan untuk mendapatkan projek-projek penyelidikan dan perundingan yang baru.

iv) Menilai Perancangan Pemasaran dan Objektif – strategi ini memerluaka penialian setiap masa strategi yang telah ditetapkan. Ini memang ada dibuat melalui penilaian KPI setiap unit. Selain dari itu analisis juga perlu dibuat terhadap keadaan pasaran pendidikan tinggi Negara masa kini, dan menilai semula kekuatan UUM dalam bidang pengurusan. Perancangan yang baik tidak akan berjaya jika tidak dilaksanakan dengan berkesan. Menggunakan strategi pemasaran seperti konsep “Universiti Pengurusan”, “Profesor Adjung yang berkaliber”, Penglibatan Alumni, dan bekas pensyarah-pensyarah UUM yang telah berkhidmat di Kuala Lumpur atau Putrajaya adalah strategi yang boleh dirancang untuk dilaksanakan. Maksudnya pembinaan jaringan dengan “stakeholder” adalah penting.

v) Mengkaji sumber manusia dan struktur organisasi – menyedari pensyarah dan struktur organisasi penting dalam proses pemasaran, bahagian sumber manusia dan struktur organisasi perlu juga dilihat oleh UUM. Adakah pembentukan Expert Group yang tidak dijenamakan atau diberi “branding” yang sesuai boleh berjaya meningkatkan penyelidikan dan perundingan di UUM? Khidmat sokongan dan nama baik kumpulan penyelidik tertentu adalah strategi yang baik untuk dilaksanakan. Projek penyelidikan dan perundingan yang diperolehi perlu disiapkan mengikut masa yang ditetapkan, dan dapat memenuhi kehendak pelanggan. Kepuasan pelanggan dan “value delivery system” adalah perlu dikekalkan.

10 comments:

Arrayyan Resource Centre said...

Pemasaran Produk Institusi Pengajian Tinggi, satu tajuk yang subjektif untuk dibincangkan bagi menemui satu kadeah yang benar-benar efektif yang boleh diguna pakai oleh semua institute pengajian tinggi di Malaysia.

Tetapi baru-baru ini, terdapat ura-ura, bahawa setiap universiti di Malaysia akan menggunakan sistem "bintang" suatu sistem merit yang telah diguna pakai oleh hotel-hotel. Bagi saya ini adalah suatu idea yang baik.

Didalam susana pasaran zaman yang serba moden dan berteknologi masa kini, suatu sistem pengukuran prestasi harus diterapkan oleh semua universiti secara meluas, terbuka dan telus. Ini adalah bagi melihatkan kepada umum dan masyarakat bertapa serious nya sesebuah universiti di Malaysia melahirkan modal insan yang berkualiti dan mampu bersaing dipasaran global.

Rushdi Baharum said...

DR. Jamal. Hari tu, semasa didalam bilik kuliah, Dr. Jamal ada mention mengenai sebuah buku yang bagus untuk memahami Managerial economics ataupun mengenai statistic. Boleh Dr. Jamal beritahu apa tajuk buku tersebut dan siapa penulisnya?

Assoc. Prof. Dr. Jamal Ali said...

Saya maksudkan buku Research Methods, tulisan Uma Sekaran (2004) - mudah untuk memahami konsep Statistik dan cara menggunakannya.

Anonymous said...

thanks prof. madya dr jamal.. kitorang dah diiktiraf

Rushdi Baharum said...

Dan Dr. Jamal. Saya ingin menambah lagi dari komen saya sebelum ini dibawah nama Arrayyan Resource Centre diatas.
Saya fikir Dr. Jamal terlupa untuk memasukkan salah satu strategy pemasaran yang tidak kurang pentingnya iaitu dengan menggunakan teknologi ICT. Dimana, bagi memasarkan produk institue pengajian tinggi, pihak universiti harus peka dengan perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Mereka perlu keluar kedunia cyber, bagi mendekati pemuda dan pemudi diseluruh Malaysia dan juga secara global.
Penggunaan seperti Facebook, WordPress, blog, twitter dan sebagainya adalah salah satu alat pemasaran yang amat berkesan dewasa kini untuk mendekati pemuda-pemudi zaman sekarang.
Oleh kerana peratusan tertinggi pelanggan mereka adalah mereka yang masih muda belia, adalah wajar, medium seperti ini digunakan secara effektif dan meluas.
Seperti mana kata Bill Gates: "Information is the King". Ianya perlu dipandang secara serious oleh jabatan pemasaran yang dipertanggungjawapkan untuk mencapai objektif mereka.
Alatan seperti internet selalu dipandang remeh oleh sesetengah pihak akan keupayaannya. Kemungkinan mereka menganggap ICT adalah permainan anak-anak muda pada zaman sekarang.
Alatan pemasaran pada zaman kini sudah semakin canggih. Dari komputer hingga kepada handphone. Semua itu adalah alatan yang boleh digunakan untuk menyalurkan informasi-informasi secara effektif kepada target pasaran.
Sesebuah syarikat akan hilang dilautan pemasaran global, jika mereka masih tidak menggunakan teknologi seperti ini samada untuk mencapai taget market mereka dan juga bagi tujuan ‘product positioning’.

Rushdi Baharum said...

Saya lihat, UUM mempunyai satu badan yang dipertanggungjawapkan untuk memikul tanggungjawap ini. Iaitu PERSATU.

Ianya adalah satu langkah yang sangat baik.

Dan, Dr. Jamal. Saya lihat, orang ramai boleh mendapatkan data-data ahli, seperti nombor telephone, email dan alamat rumah. Suka saya menasihati disini, bahawa data-data seperti ini tidak harus dengan mudah didedahkan didalam internet. Kerana dikhuatiri disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawap. Adalah elok jika menggunakan kata laluan untuk sesiapa boleh mendapatkan data-data seperti ini.

Sebagai contoh; alamat Email ahli-ahli. Alamat Email ini boleh digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mereka SPAM kedalam Email Inbox ahli-ahli. Terdapat lebih kurang 894 Email yang saya boleh miliki didalam senarai ahli PERSATU ini. Diharap, pihak terbabit dapat mengambil langkah-langkah yang sewajarnya.

latif said...

Dear Prof,
I believe that in the education sector there are 3 important components. No 1 Lectures No 2 Lecturers No 3 Lecturers . Universities must strive to attract the best lecturers in each field. They must come from different sector preferably those from the private sector and retired entrepreneurs or corporate figures . This will ensure creativity and innovation is imbued into students for the long term survival of the university and the nation.Once universities produce graduates that are highly marketable,their standings will definitely increase.
Salam dari seremban.

Rushdi Baharum said...

Mengikut Buku Terma Rujukan konsep Guru Cemerlang:
"Guru Cemerlang ialah guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Guru Cemerlang juga sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang secara berterusan.”

Saya tidak pasti apakah definasi pensyarah yang cemerlang kepada universiti tempatan di Malaysia.

Saya memandang aspek ini dari sudut seorang pelajar ataupun pelanggan, bukan sebagai guru ataupun pensyarah.

Tugas dan peranan guru dan pensyarah juga sama. Saya sokong dengan pendapat Dato Latif itu. Kerana guru ataupun pensyarah itu adalah fungsi utama didalam menyampaikan ilmu terus kepada target utama mereka iaitu student. Mereka adalah elemen atau fungsi terpenting untuk merealisasikan visi dan misi sesebuah sekolah ataupun universiti untuk agama, bangsa dan negara.

Apabila kita menyentuh soal kualiti pada sesebuah sekolah atau universiti, iainya merangkumi pelbagai aspek, samada dari aspek pengajaran dan pembelajaran, kelengkapan, tempat, proses, pengurusan dan sebagainya. Bagi kualiti yang menyeluruh, ianya merangkumi kesemua aspek-aspek tersebut.

Walau bagaimanapun pihak Universiti perlu tahu, aspek kualiti yang bagaimana sebenarnya atau yang utama bagi seseorang pelajar itu mahukan? Ini perlu diambil kira semasa melakukan survey Kepuasan Pelanggan yang menyeluruh" (Total Customer Satisfaction) bagi pihak universiti.

Saya percaya bahawa, kualiti pengajaran dan pembelajaran itu adalah aspek utama yang dilihat oleh seseorang pelajar. Manakala aspek-aspek yang lain jatuh ditempat yang kedua, ketiga dan seterusnya.

Oleh sebab itu, seseorang pensyarah memikul satu tanggungjawap yang besar dan berat. Mereka memerlukan kekuatan bukan sahaja dari sudut IQ malahan ianya memerlukan kekuatan dari sudut EQ dan juga SQ.

Suka saya mencadangkan kepada mana-mana pihak universiti, agar menyediakan survey kepuasan pelanggan bagi setiap sesi pembelajaran dilakukan. Agar pensyarah lebih memahami akan kehendak pelajar ataupun pelanggan mereka dengan lebih dekat lagi. Sepertimana yang dilakukan oleh syarikat-syarikat swasta yang menyediakan perkhidmatan traning ataupun workshop mereka. Ini perlu dilakukan secara terbuka dan telus. Tujuannya hanya satu, iaitu bagi memenuhi kehendak pelanggan itu sendiri secara menyeluruh.

Wallahualam...

Anonymous said...

Salam,

I enjoy the very heated discussion under this title...

Basically, the issue is to market IPT products which can be either tangibles or intangibles. But when we produce, do we relate to the needs of the market, may it through research or consultation. If the products that we produce have no demand in the market, then whatever we do, including thousands spent on advert, the product simply won't sell.

We can won gold or silver or bronze in many competitions held around the world for the products that we produce but still the success determined by how applicable is the product to the industry or in the wider view, to the market.

Just a point of view...

Saban - Melaka

Anonymous said...

Assalamualaikum kepada para akademik sekelian. Jujur saya katakan tiada satu pendapat yg salah dalam blog ini. Saya sangat bersyukur kerana terjumpa blog ini tanpa disengajakan. Sebagai seorang pegawai pemasara produk universiti kolej ini lah topik yang sentiasa bermain di fikiran. Sebuah IPT harus bersedia melabur untuk melatih pensyarah dan kakitangan, tak terkecuali pegawai pemasaran terutama pemasaran produk melalui ICT. Seorang pegawai pemasaran akan cepat penat, habis banyak wang dan buang masa kerana kini segalanya serba canggih. Akibat tak cekap dalam IT, banyak peluang terpaksa dilepaskan. Universiti kolej saya masih menggunakan teknik tradisiona l untuk mendapatkan pelajar. Tambah malang jika seorang pegawai pemasaran itu tak dapat membuat tuntutan perjalanan, tiada perlindungan insurans, dsb...Teruskan perbahasan ini kerana ia sangat membantu perkembangan pemasaran produk pendidikan ini. Terima kasih.